Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela
Ubezpieczenie komunikacyjne

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela

Wielokrotnie słyszeliśmy o tym, towarzystwa ubezpieczeniowe znacznie obniżają wartość ubezpieczonego przedmiotu. Jednocześnie mogą wypłacać odszkodowanie lub zadośćuczynienie, które nie jest satysfakcjonującą kwotą dla ubezpieczonej osoby. Należy pamiętaj jednak o tym, że każda osoba ubezpieczona może skorzystać ze swojego prawa do tego, aby złożyć odwołanie od decyzji ubezpieczyciela. W jakiej sytuacji możesz wystąpić z odwołaniem od decyzji firmy ubezpieczeniowej oraz jaki elementy powinien zawierać tego typu dokumenty. Sprawdź, jak stworzyć odwołanie od decyzji ubezpieczyciela lub pobierz wzór dokumentu.

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela – podstawa prawna

Umowa ubezpieczenia wchodzi w skład tak zwanych umów losowych. Wypłata odszkodowania lub zadośćuczynienia przez zakład ubezpieczeń pozostaje uzależniona od zaistnienia zdarzenia losowego czyli wypadku ubezpieczeniowego. Taka sytuacja ma miejsce na przykład na wypadek kradzieży lub wypadku samochodowego. Umowa ubezpieczenia w podstawowym zakresie zostaje regulowana przez przepisy kodeksu cywilnego. Zastosowanie do niej mają regulację, które są związane z umowami konsumenckimi. Warto wiedzieć, że umowy ubezpieczenia to w większości tak zwane umowy adhezyjne, które wiążą się z przystąpienie. Wówczas kontrahent zakładu ubezpieczeń przystępuje do umowy, bez możliwości negocjowania jej treści. Ubezpieczyciel jest zobowiązany w terminie 30 dni do spełnienia świadczenia, jakie zostało określone w umówię. 30 dni może minąć od dnia otrzymania zawiadomienia o zaistniałym zdarzeniu. Informacja o wystąpionej szkodzie powinna dotrzeć do ubezpieczyciela w terminie, jaki został określony w ogólnych warunkach ubezpieczenia, czyli zazwyczaj w terminie 3-7 dni.

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela może mieć miejsce w przypadku, gdy wysokość ustalonego odszkodowania nie jest wystarczająca dla osoby ubezpieczonej. Niekiedy zdarza się, że towarzystwa ubezpieczeniowe zaniżają wartość rynkową samochodu lub odmawiają wypłaty odszkodowania. W takiej sytuacji warto zdecydować się na odwołanie od decyzji ubezpieczyciela, przed przekazaniem sprawy na drogę procesu sądowego.

Co powinno zawierać odwołanie od decyzji ubezpieczyciela?

Na odwołaniu od decyzji ubezpieczyciela powinny znaleźć się informacje takie jak:

  • dane ubezpieczonego, w tym imię i nazwisko oraz adres,
  • oznaczenie towarzystwa ubezpieczeń, do którego kierowane jest odwołanie od decyzji ubezpieczyciela,
  • miejsce i datę sporządzenia odwołania,
  • numer szkody i numer polisy,
  • określenie żądanej kwoty i numer konta bankowego, na które ma zostać wypłacone odszkodowanie,
  • uzasadnienie w postaci dokładnego opisu decyzji, od której decydujemy się odwołać i z jakich względów decydujemy się na ich kwestionowanie. Mowa między innymi o takich sytuacjach jak faktycznie wyższy koszt naprawy lub zakupu i wymiany części,
  • podpis osoby, która sporządziła odwołanie od decyzji ubezpieczyciela.

Ile mamy czasu na odwołanie od decyzji ubezpieczyciela?

Na odwołanie się od decyzji ubezpieczyciela masz znacznie więcej czasu. Roszczenie to przedawnia się dopiero po 3 latach zgodnie z art. 819 par. 1 kodeksu cywilnego. Istnieją sytuację, kiedy pojawią się wyjątki od tej reguły.

Musisz zdawać sobie sprawę z możliwości sytuacji, gdzie ubezpieczyciel nie zdecyduje się na przychylenie się do Twojego odwołania i wyda decyzję odmowną, jednocześnie podtrzymując wcześniejsze ustalenia. W takiej sytuacji możesz skierować prośbę do Rzecznika Finansowego o rozpatrzenie Twojej sprawy.

Jak napisać odwołanie od decyzji ubezpieczyciela?

Jeśli sprawdzić, czy odwołanie od decyzji ubezpieczyciela zawiera wszystkie niezbędne elementy, wówczas należy pamiętać o tym, aby złożyć je w odpowiedni sposób. Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela może zostać złożona w formie ustnej, drogą mailową i w formie pisemnej. W formie ustnej decydujemy się na kontakt telefoniczny z pracownikami infolinii ubezpieczyciela lub do protokołu w trakcie wizyty w oddziale towarzystwa ubezpieczeniowego. Z kolei odwołanie od decyzji ubezpieczyciela drogą elektroniczną odbywa z wykorzystaniem wybranego środka komunikacji. Jedynym warunkiem w tej sytuacji jest jednak zgodna ubezpieczyciela na kontakt w ten sposób. Należy pamiętać, że niezbędne jest w niektórych sytuacjach korzystanie z odlewania od decyzji ubezpieczyciela w formie pisemnej. Wówczas należy zgłosić się osobiście w wybranej placówce, które należą do ubezpieczyciela luz za pomocą operatora pocztowego.

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela – wzór z omówieniem

Chcesz sprawdzić dostępne możliwości i dołowanie od decyzji ubezpieczyciela? Potrzebujesz szybkiego działania? W takiej sytuacji możesz pobrać gotowy wzór wraz z omówieniem odwołania od decyzji ubezpieczyciela. To skuteczny sposób na to, aby Twoje odwołanie były zgodne z prawem i zawierały wszystkie niezbędne elementy. Mamy nadzieję, że złożony dokument spełni swoje zadanie i ubezpieczyciel przystanie na ponowne rozpatrzenie Twojej sprawy.