Warta Travel
Ubezpieczenie turystyczne

Warta Travel – sprawdzone ubezpieczenie turystyczne!

Ubezpieczenie Warta Travel skierowane jest do każdego, kto wybiera się w podróż. Bez względu na to, jaki jest jej cel. Nie ma więc znaczenia, czy jest to urlop w ciepłych krajach, białe szaleństwo w Tatrach, wycieczka dookoła świata, czy wyjazd do pracy na Zachód. Właśnie to sprawia, że jest to polisa warta uwagi. A to nie wszystko!

Ubezpieczenie turystyczne od Warty gwarantuje ochronę w każdym miejscu na ziemi. Dosłownie. Do wyboru mamy trzy Strefy, z których każda dotyczy innego zakresu terytorialnego:

  • Strefa 1 – obejmuje terytoria państw europejskich oraz terytoria krajów Basenu Morza Śródziemnego (Turcja, Egipt, Tunezja, Cypr, Izrael) i Wysp Kanaryjskich;
  • Strefa 2 – obejmuje terytoria wszystkich państw świata, poza Polską;
  • Strefa 3 – obejmuje terytorium Polski.

W ten sposób dokądkolwiek się wybieramy, jesteśmy objęci ubezpieczeniem.

Warta Travel w Polsce

Czy ubezpieczenie turystyczne ma sens podczas urlopu w Polsce? Pytanie podchwytliwe, bo odpowiedź jest jedna. Tak! W końcu wypadki chodzą po ludziach. Niezależnie od tego, czy wypoczywamy w Polsce, czy w Meksyku. Polisa Warta Travel w Strefie 3 w swoim podstawowym zakresie zapewnia ochronę właśnie na wypadek następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Oznacza to, że Warta wypłaci odszkodowanie, kiedy w wyniku wypadku dojdzie do urazu, który spowoduje trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć. Ubezpieczenie może być za dodatkową opłatą rozszerzone o koszty leczenia, które są wynikiem doznanego urazu. Wówczas ubezpieczyciel zapewnia zwrot poniesionych kosztów związanych z badaniami, wizytami u lekarzy, lekarstwami i opatrunkami, a nawet rehabilitacją.

Warta Travel w Europie i na świecie

Standardowa polisa Warta Travel dla Strefy 1 i Strefy 2 obejmuje koszty leczenia i pomoc w podróży – Assistance. Ubezpieczenie kosztów leczenia gwarantuje zwrot pieniędzy za leczenie w kraju przebywania (poza Polską). Jednak tylko wtedy, kiedy pomoc medyczna wynika z nagłego zachorowania lub wypadku. W koszty wpisuje się: leczenie, pobyt w szpitalu, badania i zabiegi. Maksymalna suma ubezpieczenia kosztów leczenia wynosi 800.000 zł. Z kolei w ramach Assistance do wyboru są dwa warianty. Pierwszy, Assistance Standard, to wersja podstawowa. Umożliwia umówienie wizyty u lekarza, a w szczególnych sytuacjach organizację powrotu do Polski. Drugi wariant, Assistance Super, zapewnia znacznie więcej usług. Najważniejszą z nich jest organizacja transportu zwłok do wskazanego miejsca i załatwienie wszelkich formalności z tym związanych.

O co warto rozszerzyć polisę?

Podczas podróży zagranicznych dochodzi do wielu innych zdarzeń, których Warta Travel w podstawowej wersji nie uwzględnia. Jednak tak jak w przypadku ubezpieczenia w Polsce, tak i tu istnieje możliwość rozszerzenia zakresu polisy turystycznej. Do wyboru mamy ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC), czy ubezpieczenie bagażu. Możemy też ubezpieczyć się na wypadek kontynuacji leczenia powypadkowego w Polsce. W sytuacji, kiedy dany uraz wymaga dalszej opieki zdrowotnej po powrocie do kraju, ubezpieczyciel gwarantuje pokrycie kosztów leczenia do 2000 zł.

Dodatkowe ryzyka

Wyjeżdżając za granicę, należy pamiętać o tym, żeby zakres polisy turystycznej obejmował aktywności, jakie zamierzamy tam podejmować. Jeżeli podróż podyktowana jest zarobkowaniem trzeba rozszerzyć zakres ubezpieczenia o wyjazd do pracy. W przeciwnym razie, kiedy dojdzie do wypadku na przykład podczas pracy na wysokości polisa nie zapewni nam odszkodowania. Tak samo przedstawia się sytuacja, kiedy podczas wyjazdu chcemy uprawiać sporty. Wówczas ubezpieczenie musi zawierać ryzyko następstw amatorskiego i wyczynowego uprawiania sportu. Dla narciarzy i snowboardzistów w ramach Warta Travel istnieje dodatkowo ubezpieczenie Ski Plus, czyli ubezpieczenie narciarskie. Jeżeli z przyczyn losowych jesteśmy zmuszeni do wypożyczenia sprzętu lub nie możemy zrealizować kupionego karnetu na wyciągi narciarskie, ubezpieczyciel częściowo pokryje te koszty. Warto też pamiętać o ubezpieczeniu się na wypadek chorób przewlekłych, jeżeli dotyka nas ten problem. Inaczej bowiem, w razie zaostrzenia objawów i pogorszenia stanu zdrowia polisa nie zapewni nam żadnej ochrony.

Kiedy Warta nie ponosi odpowiedzialności?

To, że ubezpieczenie nie zapewnia ochrony w przypadku zdarzenia, które nie jest wymienione w polisie, wydaje się oczywiste. Ale to nie jedyna sytuacja, kiedy ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania. Towarzystwa ubezpieczeniowe, w tym Warta, nie ponoszą odpowiedzialności ubezpieczeniowej, jeżeli przed wyjazdem istniały przeciwskazania zdrowotne do odbycia podróży. Ubezpieczenie nie chroni również w sytuacji próby samobójczej, czy samookaleczenia. Choroby psychiczne i choroby przenoszone drogą płciową także nie są objęte ochroną.
Uwaga Zapoznanie się z wyłączeniami odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego jest istotne dla uniknięcia późniejszych nieporozumień. Dlatego, zanim kupisz polisę, przeczytaj Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU).

Od kiedy polisa jest aktywna?

Ubezpieczenie Warta Travel zapewnia ochronę z dniem, który jest wskazany na polisie. Jednak nie wcześniej niż od następnego dnia po podpisaniu umowy i opłaceniu składki. Jeżeli polisa jest zawierana już poza granicami Polski, zaczyna być aktywna dopiero po 3 dniach od załatwienia formalności. Z kolei, kiedy umowę podpisujemy na przejściu granicznym, ubezpieczenie turystyczne od Warty zapewnia ochronę już w godzinę od jej zawarcia.

Potrzebujesz polisy? Kup ją w Polisotece

Wybierasz się w podróż? Potrzebujesz ubezpieczenia turystycznego? Napisz do nas na adres e-mail kontakt@polisoteka.pl. Skontaktujemy się z Tobą i wspólnie wybierzemy dla Ciebie Pakiet Warta Travel dostosowany do Twoich potrzeb!