Ubezpieczenie turystyczne na egzotyczne wakacje
Ubezpieczenie turystyczne

Ubezpieczenie turystyczne na egzotyczne wakacje

Piaszczyste plaże, wysokie palmy, błękitne laguny i mnóstwo słońca; perspektywa spędzenia urlopu w tropikach może naprawdę pobudzać wyobraźnię. Trudno więc dziwić się osobom, które postrzegają taki wyjazd jako spełnienie swoich turystycznych marzeń. Co jasne, podróż w tropiki pod względem organizacyjnym różni się od zwykłego urlopu. Koniec końców przy krótkich podróżach można sobie pozwolić na pewną dawkę swobody. Natomiast przed takim wyjazdem należy zadbać o wszystkie aspekty związane z nadchodzącymi wakacjami. Jednym z nich jest kwestia ubezpieczenia. Jakie ubezpieczenie turystyczne na egzotyczne wakacje warto kupić i dlaczego nie można wówczas polegać na karcie EKUZ?

Karta EKUZ i wyjazd w tropiki – dlaczego taki dokument nie wystarczy?

Jeżeli ktoś regularnie podróżuje po Europie, na pewno zadbał już o wyrobienie sobie karty EKUZ. Jest ona podstawową formą ubezpieczenia dla wszystkich turystów. Za wyrabianie oraz wydawanie takiej karty odpowiada Narodowy Fundusz Zdrowia. EKUZ jest bowiem międzynarodowym odpowiednikiem krajowego ubezpieczenia zdrowotnego. Tym samym posiadacze tego dokumentu mogą uzyskać refundację kosztów opieki medycznej udzielonej poza granicami Polski.

Jak sama nazwa wskazuje, Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego ma określony zakres terytorialny. Taki dokument zachowuje ważność jedynie na Starym Kontynencie, a konkretniej na terytorium państw członkowskich UE/EFTA. Oznacza to, że posiadacze karty EKUZ nie będą mogli uzyskać darmowej pomocy w krajach, takich jak: Albania, Białoruś, Macedonia lub Ukraina.

Identyczna zasada dotyczy państw położonych na innych kontynentach. Dlatego karta EKUZ nie zapewni żadnej pomocy podczas tropikalnych wakacji. Jedynym rozwiązaniem dla osób wybierających się w taką podróż pozostaje zakup prywatnego ubezpieczenia.

Ubezpieczenie turystyczne na egzotyczne wakacje – koszty leczenia to podstawa!

Prywatne polisy turystyczne działają na innych zasadach niż wspomniana wyżej karta EKUZ. O ile  bowiem warunki karty EKUZ są uniwersalne, o tyle każde prywatne ubezpieczenie ma nieco inny zakres ochrony. Wszystko zależy od zapisów zawartych w umowie, które są zresztą formułowane przez samego ubezpieczyciela. Toteż turyści powinni co do zasady zwracać szczególną uwagę na treść podpisywanej umowy.

We wszystkich ubezpieczeniach turystycznych najbardziej istotny okazuje się zapis poświęcony kosztom leczenia. Określa on wysokość odszkodowania, które może zostać przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z udzieleniem turyście pomocy medycznej. Do tej kategorii należy zaliczyć wydatki, takie jak:

  • koszty konsultacji lekarskich;
  • wydatki związane z leczeniem szpitalnym lub ambulatoryjnym;
  • koszt zakupu leków i innych preparatów medycznych.

Z reguły ubezpieczenie może również pokryć koszty transportu medycznego. Jest to szczególnie istotne podczas pobytu na małych tropikalnych wyspach, które zazwyczaj nie mają własnej infrastruktury medycznej. Jeżeli jakiś turysta będzie potrzebować pomocy, musi on zostać przetransportowany do najbliższego szpitala. To z kolei wiąże się z wysokimi kosztami. Dlatego kompleksowa polisa turystyczna powinna uwzględniać refundację transportu medycznego. Dotyczy to również ewentualnego transportu do Polski w celu kontynuowania leczenia.

Ostatnim ważnym aspektem związanym z ochroną zdrowia jest kwestia chorób tropikalnych. W Europie turyści nie są narażeni na zbyt wiele chorób. Jednak przy wyjeździe np. do Afryki jest już zupełnie inaczej. Żółta febra, malaria, śpiączka afrykańska; to tylko niektóre schorzenia zagrażające turystom. Rzecz jasna można się przed nimi chronić, ale dla bezpieczeństwa warto uzyskać gwarancję leczenia w przypadku takiej infekcji. Aby tak się stało, ubezpieczenie powinno zawierać zapis dotyczący ochrony przed chorobami tropikalnymi.

Polisa NNW – najważniejszy dodatek do ubezpieczenia turystycznego

Zagrożenia epidemiologiczne mogą stanowić poważny problem. Jednak turyści nieraz wpadają w kłopoty z dużo bardziej prozaicznych przyczyn. Czasami zdarza się, że zostaną oni poszkodowani w wyniku zwykłego nieszczęśliwego wypadku. Co jasne, takie zdarzenia są objęte standardową ochroną w ramach ubezpieczenia turystycznego. Dlatego polisa zapewni wówczas poszkodowanym turystom refundację ewentualnych kosztów leczenia. Niemniej równie dużą pomoc gwarantuje dodatkowe zabezpieczenie w postaci NNW.

Ubezpieczenia NNW zapewniają ochronę przed następstwami nieszczęśliwych wypadków. Do grona takich następstw można zaliczyć wszelkie urazy i uszczerbki na zdrowiu spowodowane danym zdarzeniem. Warto jednak wiedzieć o tym, że polisa NNW działa na nieco innych zasadach.

Odszkodowanie wypłacane z tytułu polisy NNW nie służy bowiem do pokrycia kosztów leczenia. Taką rolę spełnia świadczenie opisane w poprzedniej części artykułu. Natomiast NNW ma zapewnić turyście środki pieniężne, które pomogą mu w powrocie do zdrowia i pełnej sprawności fizycznej. Toteż uzyskane odszkodowanie można przeznaczyć np. na pokrycie kosztów rehabilitacji lub fizjoterapii. Wysokość rekompensaty finansowej w przypadku NNW zależy przede wszystkim od stopnia doznanego uszczerbku na zdrowiu. Poważniejsze i bardziej rozległe urazy są zazwyczaj podstawą do uzyskania wyższego odszkodowania.

Co ważne, standardowe NNW w polisach turystycznych nie obejmuje uszczerbków na zdrowiu powstałych w czasie uprawiania aktywności wysokiego ryzyka. Dlatego amatorzy mocnych wrażeń powinni zadbać o uzyskanie innej ochrony. W ich przypadku dużo lepszym rozwiązaniem będzie specjalne ubezpieczenie dedykowane osobom uprawiającym sporty ekstremalne. Taka polisa gwarantuje kompleksową ochronę NNW, a ponadto zapewnia dostęp do wielu świadczeń dodatkowych.

Ubezpieczenie turystyczne na egzotyczne wakacje – ważne dodatki

Gwarancja refundacji kosztów leczenia oraz dodatkowa ochrona NNW to zdecydowanie najważniejsze zapisy zawarte w polisach turystycznych. Niemniej zakres ochrony takich ubezpieczeń może być jeszcze szerszy. Wszystko za sprawą świadczeń, które są dostępne jako tzw. rozszerzenia ochrony.

W przypadku tropikalnych wyjazdów warto zastanowić się nad dodatkowym ubezpieczeniem bagażu. Taką możliwość zapewniają niemal wszyscy asekuratorzy prowadzący sprzedaż polis turystycznych. Ubezpieczenie bagażu gwarantuje rekompensatę finansową w sytuacji, gdy zabrany bagaż zostanie skradziony, zgubiony lub ulegnie zniszczeniu. Jest to ciekawa alternatywa dla wszystkich turystów, którzy zabierają ze sobą różne przedmioty o wysokiej wartości materialnej.

Kolejnym przydatnym dodatkiem będzie polisa OC. Zazwyczaj takie ubezpieczenie kojarzy się nam z kierowcami oraz ruchem drogowym. Warto jednak wiedzieć, że OC, czyli polisa od Odpowiedzialności Cywilnej, chroni również w innych przypadkach. Jeśli chodzi o wyjazdy zagraniczne, ubezpieczenie OC zapewnia pokrycie kosztów szkód, które turysta wyrządzi innym osobom. Taki zapis odnosi się do różnych zdarzeń skutkujących powstaniem szkód na zdrowiu lub mieniu. Natomiast polisa OC zadziała tylko wtedy, gdy turysta przypadkowo spowoduje wypadek. Jeśli ubezpieczyciel uzna, że takie zdarzenie było efektem celowego działania, rekompensata nie zostanie wypłacona poszkodowanym. Wówczas turysta będzie musiał zadbać o pokrycie szkód z własnej kieszeni.

Podsumowanie

Egzotyczne wakacje to podróż wymagająca dobrego zabezpieczenia. Jednak kompleksowa polisa turystyczna wystarczy do tego, aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom turnusu. Podstawowym zapisem w takich ubezpieczeniach jest gwarancja refundacji kosztów leczenia. Dzięki niej turysta będzie mógł za darmo skorzystać z usług miejscowych szpitali oraz placówek medycznych. Wszelkie koszty leczenia pokryje wówczas asekurator. Oprócz tego ubezpieczenie na wyjazd w tropiki powinno obejmować dodatkową ochronę NNW. Obecność tego zapisu umożliwi turyście otrzymanie rekompensaty finansowej za ewentualne urazy powstałe w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Jeżeli zaś chodzi o świadczenia dodatkowe, tutaj warto zwrócić uwagę na polisę OC oraz ubezpieczenie bagażu. Obydwa te świadczenia z pewnością będą przydatne podczas podróży w tropiki.