Transport medyczny z zagranicy
Ubezpieczenie turystyczne

Transport medyczny z zagranicy

Aby zapewnić sobie bezpieczeństwo w czasie pobytu zagranicznego, większość turystów decyduje się na zakup specjalnego ubezpieczenia dla podróżnych. Jest to bardzo rozsądna decyzja, gdyż taka polisa zapewni pomoc w razie różnych niespodziewanych zdarzeń. Najważniejszym elementem takich świadczeń jest gwarancja opłacenia kosztów leczenia zagranicznego przez asekuratora. Co istotne, zakres tej usługi obejmuje także transport medyczny z zagranicy. Dlaczego jest on aż tak ważny dla turystów? W jaki sposób można sprawdzić, czy wybrana polisa obejmuje wspomnianą usługę transportu?

Transport medyczny z zagranicy – czym on w ogóle jest?

Zasadniczo transport medyczny można rozumieć na dwa sposoby. Pierwszym i zarazem najczęściej stosowanym transportem o takim charakterze jest medyczny transport krajowy. Ma on umożliwić pacjentom dotarcie do najbliższego szpitala albo innej placówki medycznej w celu otrzymania pomocy lekarskiej. W wielu państwach taki transport wchodzi w zakres ogólnego ubezpieczenia zdrowotnego, dzięki czemu podlega pełnej refundacji.

Natomiast transport medyczny z zagranicy to coś zupełnie innego. Jest on przeznaczony głównie dla turystów, którzy chcieliby kontynuować leczenie w swoim kraju, ale ich stan zdrowia nie pozwala im na skorzystanie ze zwykłego środka transportu.

W takiej sytuacji jedyną dostępną alternatywą będzie zorganizowanie specjalistycznego transportu z zagranicy. Taki transport odbywa się pod stałą opieką lekarza, a sam chory jest przewożony w specjalnych warunkach. Dzięki temu jest to zdecydowanie bezpieczniejsze rozwiązanie, które nie powinno wpłynąć na stan chorego. Dla wielu osób wspomniany transport będzie jedyną szansą na bezpieczny powrót do ojczyzny oraz kontynuowanie leczenia już w kraju.

Transport medyczny z zagranicy a ubezpieczenie zdrowotne i EKUZ

Powyższe informacje dobitnie pokazują, dlaczego specjalistyczny transport medyczny może być potrzebny podczas zagranicznego pobytu. Niestety, przy tej usłudze pojawia się jeden naprawdę ważny problem. Otóż transport medyczny z zagranicy w zdecydowanej większości przypadków nie jest refundowany. Oznacza to, że chory musi samodzielnie pokryć koszty zorganizowania takiego przewozu.

Co jasne, zorganizowanie specjalistycznego transportu medycznego to drogie przedsięwzięcie. Sama obecność lekarza i konieczność zaangażowania zaawansowanej aparatury powoduje wyraźny wzrost kosztów. Do tego należy jeszcze doliczyć wydatki związane z przystosowaniem wybranego środka transportu. To wszystko sprawia, że dla większości osób będzie to naprawdę ogromny wydatek.

Niestety, karta EKUZ ani posiadana polisa NFZ nie pozwolą na uzyskanie zwrotu kosztów za zorganizowanie takiego transportu. Tak naprawdę tylko jedno świadczenie może w takiej sytuacji zapewnić pomoc. Jest nim właśnie ubezpieczenie turystyczne!

Transport medyczny z zagranicy a polisa turystyczna

Jeżeli chodzi o ubezpieczenia dla podróżnych, warto przekazać dobrą wiadomość. Praktycznie we wszystkich standardowych polisach turystycznych widnieje gwarancja opłacenia wydatków związanych z transportem medycznym. Dlatego posiadacze takich świadczeń nie muszą martwić się o problemy z uzyskaniem specjalistycznej pomocy.

Naturalnie w samych polisach turystycznych również pojawiają się określone limity. Dotyczą one głównie kosztów związanych z organizacją takiego transportu. Większość ubezpieczycieli określa maksymalną kwotę, która może zostać przyznana na zorganizowanie przewozu z zagranicy. Co ważne, wysokość takiej kwoty jest inna w poszczególnych ubezpieczeniach. Dlatego też turysta powinien zawsze wybierać ubezpieczenia z gwarancją najwyższego odszkodowania. Taka reguła dotyczy zarówno transportu medycznego, jak i samych kosztów leczenia zagranicznego.

Transport medyczny a koszty akcji poszukiwawczej i ratownictwa

Standardowy zakres transportu medycznego z zagranicy obejmuje tylko przewóz chorego do kraju w celu kontynuowania leczenia. Tym samym większość ubezpieczeń nie gwarantuje refundacji kosztów akcji poszukiwawczej lub ratownictwa. Na szczęście dla przeciętnego turysty nie będą to aż tak istotne zapisy. Istnieje jednak określona grupa osób, które powinny już zwrócić uwagę na te świadczenia.

Gwarancja pokrycia kosztów akcji poszukiwawczej oraz ratownictwa przyda się wszystkim osobom, które planują podróż w trudno dostępne rejony. Dotyczy to zwłaszcza: pasm górskich, otwartych akwenów wodnych, obszernych parków narodowych itd. Jeśli turysta wpadnie wtedy w kłopoty, będzie mógł liczyć na pomoc ratowników. Z kolei jego ubezpieczyciel pokryje wszelkie koszty związane ze zorganizowaniem specjalistycznej akcji.

Co jasne, ubezpieczenie z gwarancją takiej pomocy będzie droższe niż standardowa polisa. Z drugiej strony zapewni ono dużo większy poziom bezpieczeństwa. Dlatego osoby planujące dłuższe wycieczki w czasie wyjazdu naprawdę powinny zastanowić się nad wyborem takiego świadczenia. Koniec końców zdrowie i bezpieczeństwo jest czymś bezcennym!

Podsumowanie

Specjalistyczny transport medyczny z zagranicy zapewnia możliwość bezpiecznego powrotu do kraju osobom, które ze względu na zły stan zdrowia nie mogą skorzystać z normalnych środków transportu. Niestety, nie jest to usługa refundowana przez NFZ, co oznacza, że turyści muszą sami zadbać o jej opłacenie. Dlatego jedynym ratunkiem w tej sytuacji będzie zakup polisy turystycznej przed nadchodzącą podróżą. Większość dostępnych ubezpieczeń gwarantuje pokrycie wszystkich kosztów związanych ze zorganizowaniem takiego transportu. Dzięki temu posiadacz polisy będzie mógł wrócić do kraju w celu kontynuowania leczenia. Warto jednak pamiętać, że opisany zapis nie obejmuje kosztów transportu związanego np. z ratownictwem medycznym. Dlatego też turyści planujący podróż w trudno dostępne rejony powinni zastanowić się nad rozszerzeniem zakresu ochrony o takie świadczenie.