Koszty leczenia w ubezpieczeniu turystycznym
Ubezpieczenie turystyczne

Koszty leczenia w ubezpieczeniu turystycznym

We wszystkich poradnikach poświęconych zakupowi ubezpieczeń turystycznych powinna widnieć informacja o tym, aby zwracać szczególną uwagę na koszty leczenia. Jest to bowiem zdecydowanie najważniejszy zapis znajdujący się we wspomnianych polisach. Dzięki niemu turysta może mieć pewność, że w razie potrzeby uzyska dostęp do profesjonalnej opieki lekarskiej. Ponadto to właśnie asekurator weźmie na siebie koszty związane z udzieleniem takiej pomocy. Co prawda, sam termin „koszty leczenia zagranicznego” może wydawać się mało konkretny. Dlatego też warto wiedzieć, jaki jest dokładny zakres wspomnianej refundacji. Co obejmują koszty leczenia w ubezpieczeniu turystycznym i dlaczego są one aż tak istotne dla podróżnych?

Koszty leczenia w ubezpieczeniu turystycznym – podstawowa opieka medyczna

Pierwszym krokiem do zdiagnozowania wszystkich mniej poważnych problemów zdrowotnych jest wizyta u tzw. lekarza pierwszego kontaktu. Może być lekarz ogólny, internista lub pediatra (w przypadku dzieci). Jego zadanie polega na ogólnym zbadaniu pacjenta oraz postawieniu wstępnej diagnozy. Taki lekarz może dodatkowo zlecić wykonanie określonych badań, a także przepisać lekarstwa na dane schorzenie.

Jeżeli więc stan zdrowia pacjenta nie wymaga natychmiastowej hospitalizacji, powinien on udać się właśnie do lekarza ogólnego. Taka zasada dotyczy także turystów przebywających poza granicami Polski. Dlatego ubezpieczenie turystyczne gwarantuje zwrot wszystkich kosztów związanych z uzyskaniem podstawowej opieki lekarskiej i ambulatoryjnej. Na szczęście zabiegi tego typu generują stosunkowo nieduże koszty. Z tego względu praktycznie każda polisa powinna zapewnić pokrycie takich wydatków.

Co istotne, bardziej rozbudowane ubezpieczenia turystyczne zazwyczaj obejmują także medyczne assistance. To świadczenie jest bardzo przydatne w czasie podróży zagranicznej, ponieważ dzięki niemu turysta może uzyskać pomoc w organizacji leczenia. Toteż asekurator zajmie się wówczas znalezieniem najbliższej placówki medycznej i w razie potrzeby zorganizuje do niej transport.

Koszty leczenia w ubezpieczeniu turystycznym – hospitalizacja

Niestety, czasami stan zdrowia turysty okazuje się na tyle poważny, że konieczna jest hospitalizacja. Leczenie szpitalne może być niezbędne zarówno w przypadku zaostrzenia danej choroby, jak i przy nagłych sytuacjach (np. ulegnięciu wypadkowi). Jednak przy omawianiu samej hospitalizacji należy poruszyć dwie bardzo istotne kwestie.

Pierwszą z nich są koszty leczenia szpitalnego. Te w porównaniu do wspomnianej wyżej opieki ambulatoryjnej najprawdopodobniej będą dużo wyższe. Dlatego w tym przypadku ogromnego znaczenia nabiera suma ubezpieczenia. Jeżeli będzie ona zbyt niska, polisa nie pokryje wszystkich wydatków związanych z hospitalizacją. To z kolei będzie oznaczać, że spadną one na barki samego pacjenta!

Drugim ważnym czynnikiem będą standardy opieki medycznej w danym kraju. Tutaj naprawdę istotnym wyznacznikiem może być ogólny poziom zamożności obywateli. W krajach uznawanych za stosunkowo bogate opieka medyczna zazwyczaj stoi na wysokim poziomie. Zupełnie inaczej jest jednak w biedniejszych krajach, ponieważ tam państwowe placówki medyczne najczęściej mają dość niskie standardy. Przez to istnieje realne ryzyko, że turyści nie otrzymają tam odpowiedniej pomocy. Co prawda, niemal we wszystkich takich krajach istnieją również prywatne kliniki oraz szpitale. Standard takich placówek jest zazwyczaj zdecydowanie wyższy. Niestety, leczenie w tych miejscach generuje również dużo większe koszty.

Jakie wnioski należy wyciągnąć z przedstawionych informacji? Na pewno trzeba zapamiętać, że ewentualna hospitalizacja znacząco zwiększy koszty leczenia zagranicznego. Dlatego warto mieć to na uwadze już w czasie zakupu ubezpieczenia. Jeśli polisa ma gwarantować pełną ochronę w czasie zagranicznego wyjazdu, wysokie koszty leczenia będą niezbędnym warunkiem. Warto także dodać, że w niektórych ubezpieczeniach można znaleźć nielimitowane koszty leczenia zagranicznego. Takie świadczenia będą zdecydowanie najlepszą alternatywą dla osób podróżujących do krajów, gdzie opieka medyczna generuje naprawdę wysokie koszty.

Koszty leczenia w ubezpieczeniu turystycznym – choroby przewlekłe

W poprzednim akapicie znalazła się wzmianka o leczeniu turysty w sytuacji, gdy dojdzie u niego do zaostrzenia choroby. Jednakże wówczas dotyczyło to nagłych schorzeń, które rozwinęły się już w czasie wyjazdu. Zupełnie innym przypadkiem są choroby przewlekłe w ubezpieczeniach turystycznych

. W jaki sposób asekuratorzy podchodzą do takich schorzeń?

Aby odpowiedzieć na to pytanie, należy najpierw wyjaśnić jedną ważną kwestię. Przy sprzedaży dowolnej polisy ubezpieczyciele biorą pod uwagę tzw. ryzyko ubezpieczeniowe. Określa ono prawdopodobieństwo wystąpienia szkody, która będzie zobowiązywać asekuratora do wypłaty odszkodowania. Im wyższe będzie takie ryzyko, tym bardziej wzrośnie składka ubezpieczenia.

W tym kontekście należy spojrzeć na wspomniane choroby przewlekłe. Jeżeli turysta cierpi na takie schorzenie, istnieje dużo większe ryzyko, że będzie on potrzebować pomocy lekarskiej podczas pobytu zagranicznego. Dlatego każdy asekurator weźmie to pod uwagę przy sprzedaży ubezpieczenia turystycznego. Jak wpłynie to na warunki polisy?

Większość ubezpieczycieli ma w swojej ofercie specjalne ubezpieczenie turystyczne dla osób cierpiących na choroby przewlekłe. Taka polisa obejmuje dużo wyższe koszty leczenia i z reguły zawiera również kilka przydatnych świadczeń dodatkowych. Z drugiej strony jej cena jest znacznie wyższa ze względu na zwiększone ryzyko ubezpieczeniowe. To może zniechęcić wielu turystów do zakupu takiej polisy. Trzeba jednak pamiętać, że zatajenie choroby przewlekłej przy zakupie ubezpieczenia może mieć poważne konsekwencje. Jeżeli asekurator uzna to za złamanie reguł umowy, natychmiast wstrzyma wypłatę odszkodowania. Wtedy posiadacz polisy będzie musiał z własnej kieszeni zapłacić za leczenie zagraniczne! Nie jest więc to rozsądna decyzja.

Koszty leczenia w ubezpieczeniu turystycznym a koszty leczenia w EKUZ

W Polsce zarówno podstawowa opieka medyczna, jak i zaawansowana opieka specjalistyczna nie podlega dodatkowym opłatom. Oznacza to, że wszystkie osoby ubezpieczone w NFZ nie muszą (przynajmniej w teorii) dodatkowo płacić za leczenie. Co ciekawe, Polska jest pod tym względem wyjątkowym krajem, ponieważ w wielu europejskich państwach obowiązuje system dopłat za leczenie. Jego obecność sprawia, że nawet osoby ubezpieczone muszą dopłacać do wybranych świadczeń medycznych.

Dlaczego te informacje są istotne? Ponieważ karta EKUZ, czyli międzynarodowy odpowiednik polisy NFZ, podlega pod opisane wyżej regulacje. Posiadacze tego dokumentu mogą mylnie zakładać, że karta EKUZ zagwarantuje im darmowe leczenie zagraniczne. Jednakże kwestia opłat za leczenie zależy wówczas od reguł obowiązujących w konkretnym państwie. Jeśli więc w danym kraju pacjenci uczestniczą w kosztach leczenia, posiadacze karty EKUZ również będą musieli to robić.

Taka reguła nie dotyczy jednak posiadaczy ubezpieczeń turystycznych. Praktycznie wszystkie polisy turystyczne gwarantują bowiem pełen zwrot kosztów leczenia zagranicznego. Dotyczy to również opłat pobieranych w związku ze wspomnianą zasadą. W przypadku ubezpieczeń jedynym ograniczeniem pozostaje limit dotyczący łącznych kosztów leczenia zagranicznego. Jeśli turysta go nie przekroczy, uzyska pełną refundację leczenia.

Warto również podkreślić, że ubezpieczenia turystyczne mają jeszcze jedną przewagę nad kartami EKUZ. Otóż polisy zapewniają turyście możliwość leczenia w prywatnych placówkach. Z kolei karta EKUZ gwarantuje częściową refundację tylko pod warunkiem, że turysta korzystał wyłącznie z leczenia państwowego. Toteż porównanie tych dwóch świadczeń wypada na korzyść ubezpieczeń turystycznych.

Podsumowanie

Koszty leczenia w ubezpieczeniu turystycznym powinny obejmować wszystkie wydatki związane z uzyskaniem pomocy medycznej. Posiadacz takiego świadczenia może więc bezpłatnie korzystać z podstawowej opieki lekarskiej oraz leczenia szpitalnego. Jedynym ograniczeniem pozostaje suma ubezpieczenia, która wyznacza maksymalną kwotę refundacji. Jeżeli zostanie ona przekroczona, turysta musi opłacić pozostałe wydatki z własnej kieszeni. Dlatego najlepszym wyborem są polisy z wysokimi, a nawet nielimitowanymi kosztami leczenia. Dzięki nim turysta będzie mógł uzyskać pełne zabezpieczenie finansowe na wypadek leczenia zagranicznego. Co więcej, polisa turystyczna ma dużo szerszy zakres ochrony niż np. karta EKUZ. Jest więc to najlepsza alternatywa dla osób udających się w podróż!