Ubezpieczenie turystyczne Itaka – czy wystarczy na wycieczkę?

Wyjazd z biurem podróży na wczasy to komfortowe rozwiązanie. Szczególnie wtedy, kiedy wyjeżdżamy ze sprawdzonym i zaufanym touroperatorem. Biuro podróży zagwarantuje nam zakwaterowanie, wyżywienie i dojazd. A nawet ubezpieczenie turystyczne. Przy czym polisa z biura podróży zapewni nam tylko podstawową ochronę ubezpieczeniową. Co jednak ważne, w razie potrzeby jej zakres możemy rozszerzyć. Przyjrzyjmy się zatem co zawiera ubezpieczenie turystyczne Itaka na wyjazd w jednym z najpopularniejszych biur podróży.

Ubezpieczenie turystyczne Itaka

Biuro podróży Itaka na rynku turystycznym cieszy się dużym uznaniem. Z owym touroperatorem współpracuje towarzystwo ubezpieczeniowe ERV. Ubezpieczenie na wakacje Itaka jest dostępne w trzech wariantach, które poniżej szczegółowo przedstawiamy.

Wariant Simple ubezpieczenia na wakacje Itaka

Na wyjazd z biurem podróży Itaka otrzymamy ubezpieczenie turystyczne w wariancie Simple, który zapewni nam:

 • Ubezpieczenie kosztów leczenia w razie wypadku lub zachorowania podczas wycieczki. Suma ubezpieczenia wynosi 20.000 EUR. Oznacza to, że do tej kwoty ubezpieczyciel pokryje koszty związane z wizytami u lekarzy specjalistów, hospitalizacją, badaniami i zabiegami, lekami i opatrunkami oraz transportem medycznym do Polski, w tym transportem zwłok.
 • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), które zagwarantuje nam odszkodowanie w sytuacji, kiedy w wyniku wypadku doznamy trwałego uszczerbku na zdrowiu. Suma ubezpieczenia wynosi 5.000 PLN. Natomiast w przypadku naszej śmierci odszkodowanie w wysokości połowy tej sumy ubezpieczenia trafi do osoby uposażonej, czyli wskazanej przez nas do jego odbioru.

Czego nie ma w ubezpieczeniu turystycznym Itaka?

W wariancie Simple polisy turystycznej Itaka nie otrzymamy:

 • Ubezpieczenia akcji ratowniczej, które gwarantuje pokrycie kosztów związanych z poszukiwaniami na morzu i w górach w razie naszego zaginięcia.
 • Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC), które zapewnia nam ochronę ubezpieczeniową w sytuacji, kiedy nieumyślnie doprowadzimy do szkody osoby trzeciej (zranimy ją lub uszkodzimy jej mienie).

Co więcej, nie mamy możliwości rozszerzenia wariantu Simple ubezpieczenia turystycznego Itaka o wymienione ryzyka. Możemy natomiast dodatkowo zapewnić sobie ochronę ubezpieczeniową w związku z:

 • uszkodzeniem, zagubieniem i kradzieżą bagażu;
 • pogorszeniem stanu zdrowia podczas wycieczki spowodowanym chorobą przewlekłą, na którą się leczymy (astma, cukrzyca, nowotwór, nadciśnienie, choroby układu krążenia, etc.);
 • aktywnym wypoczynkiem w trakcie wycieczki (ubezpieczenie zapewni nam m.in. ubezpieczenie sprzętu sportowego, czy pokrycie kosztów rehabilitacji po nieszczęśliwym wypadku spowodowanym uprawianiem sportu);
 • rezygnacją z wyjazdu z biurem podróży z przyczyn od nas niezależnych.

Czy wariant Simple wystarczy na wyjazd z biurem podróży Itaka?

Najważniejszymi składnikami ubezpieczenia turystycznego podczas zagranicznej wycieczki jest ubezpieczenie kosztów leczenia i NNW. Stąd może się wydawać, że wariant Simple polisy turystycznej Itaka wystarczy nam na wyjazd z biurem podróży. Sprawa nie jest jednak tak oczywista.

Suma ubezpieczenia kosztów leczenia zalecana podczas wycieczek zagranicznych do krajów europejskich wynosi co najmniej 80.000 złotych, natomiast poza Europą – 160.000 złotych. Można zatem zaryzykować stwierdzenie, że wariant Simple ubezpieczenia turystycznego Itaka sprawdzi się tylko na wyjazd z biurem podróży w Europie. Ale i w tym przypadku nie zawsze, o czym powiemy za moment.

Zapewnij sobie spokojny urlop
Nawet 50% taniej za pełen pakiet ochrony

Trzeba wiedzieć, że kwoty za leczenie za granicą są astronomiczne. A im dalej od Polski, tym drożej. Dlatego, zanim uznamy, że wariant Simple ubezpieczenie turystyczne Itaka zapewni nam właściwą ochronę podczas urlopu na terenie Europy, sprawdźmy, ile kosztuje leczenie w kraju, do którego wyjeżdżamy z biurem podróży. Dowiedzmy się też, ile wynosi koszt transportu medycznego do Polski. W dobie Internetu to nic trudnego. Miejmy także na uwadze swój wiek i stan zdrowia. Jeżeli jesteśmy chorzy przewlekle, koniecznie musimy zaopatrzyć się w rozszerzenie wariantu Simple polisy turystycznej Itaka o ochronę w związku z następstwami takiej choroby. I tym bardziej sprawdzić koszt interwencji medycznej w kraju, do którego się wybieramy.

Ubezpieczenia turystyczne Itaka a uprawianie sportu

Warto także mieć na uwadze aktywności, którym chcemy się oddawać podczas urlopu w Europie. Uprawianie sportu oznacza konieczność rozszerzenia wariantu Simple polisy turystycznej Itaka o ryzyko z tym związane. Musimy też zdawać sobie sprawę z tego, że w razie poważnego urazu (na przykład w trakcie jazdy na nartach) suma ubezpieczenia kosztów leczenia w wysokości 20.000 euro, a NNW – 5.000 złotych najpewniej nie wystarczy. Do nas należy jednak wybór, dlatego rozważmy wszystkie za i przeciw.

Poważnym minusem wariantu Simple ubezpieczenia turystycznego Itaka jest fakt, że nie mamy możliwości rozszerzenia jego zakresu o akcję ratowniczą na lądzie i morzu. Wróćmy do przykładu z jazdą na nartach. Na europejskich stokach w sytuacji wypadku do interwencji medycznej jest wzywany helikopter. Godzina jego pracy kosztuje około 4.000 euro. A uregulowanie rachunku leży po stronie poszkodowanego, do którego go wezwano. Brak ubezpieczenia akcji ratowniczej wiąże się zatem z poniesieniem znacznych kosztów z własnej kieszeni.

Ubezpieczenie turystyczne Itaka – szerszy zakres

Co zrobić w sytuacji, kiedy uznamy, że wariant Simple polisy turystycznej Itaka nie zapewni nam właściwej ochrony podczas wakacji w Europie? I co w przypadku urlopu poza jej granicami? Obok wariantu Simple ubezpieczenia turystycznego Itaka do wyboru mamy jeszcze dwa inne warianty – Complex i Prestige. Ich zakres jest znacznie szerszy, a sumy ubezpieczenia kosztów leczenia i NNW są znacznie wyższe.

W wariancie Complex – ubezpieczenie turystyczne Itaka otrzymamy ubezpieczenie:

 • kosztów leczenia z sumą ubezpieczenia w wysokości 50.000 EUR;
 • NNW z sumą ubezpieczenia, która opiewa na kwotę 40.000 PLN;
 • akcji ratowniczej z sumą ubezpieczenia w wysokości 5.000 EUR;
 • bagażu;
 • odpowiedzialności cywilnej (OC).

Dodatkowo zakres owego wariantu może być rozszerzony o ubezpieczenie następstw chorób przewlekłych, ubezpieczenie związane z uprawianiem sportów oraz ubezpieczenie rezygnacji z wyjazdu z biurem podróży z przyczyn losowych.

W wariancie Prestige – ubezpieczenie turystyczne Itaka otrzymamy ubezpieczenie:

 • kosztów leczenia z sumą ubezpieczenia w wysokości 300.000 EUR;
 • NNW z sumą ubezpieczenia w wysokości 50.000 PLN
 • akcji ratowniczej z sumą ubezpieczenia, która opiewa na kwotę 8.000 EUR;
 • bagażu;
 • odpowiedzialności cywilnej (OC);
 • następstw chorób przewlekłych.

Zakres wariantu Prestige ubezpieczenia turystycznego Itaka rozszerzymy o ubezpieczenie związane z uprawianiem sportów i ubezpieczenie rezygnacji z wyjazdu z biurem podróży z przyczyn losowych.

Jak widać, ubezpieczenie turystyczne Itaka jesteśmy w stanie dostosować do swoich potrzeb. Zarówno na wczasy w Europie, jak i poza nią. Ale jeżeli stwierdzimy, że zaproponowane rozszerzone pakiety ubezpieczenia na wakacje Itaka nam nie odpowiadają, mamy prawo ubezpieczyć się dodatkowo na własną rękę. Wówczas standardowe ubezpieczenie turystyczne na wyjazd z biurem podróży uzupełnimy o spersonalizowaną przez siebie polisę, którą kupimy u wybranego przez siebie ubezpieczyciela.

Sprawdź nasze Ubezpieczenia

Warto Wiedzieć