Od kiedy polisa turystyczna zapewnia ochronę
Ubezpieczenie turystyczne

Od kiedy polisa turystyczna zapewnia ochronę?

Zdecydowanie najważniejszym aspektem przy zakupie dowolnego ubezpieczenia jest szczegółowy zakres gwarantowanej ochrony. To on określa zarówno warunki, jak i sam przebieg procedur związanych z wypłatą odszkodowania. Dlatego też nabywca polisy zawsze powinien w pierwszej kolejności zapoznać się z zakresem wybranego świadczenia. Nie oznacza to jednak, że tylko zakres ubezpieczenia ma znaczenie przy zakupie polisy. Innym ważnym czynnikiem jest gwarantowany okres ochrony. W przypadku ubezpieczeń ma on szczególne znaczenie, albowiem taka ochrona wcale nie musi rozpoczynać się wraz z podpisaniem umowy. Jak więc wygląda opisana kwestia w przypadku ubezpieczeń dla podróżnych. Od kiedy polisa turystyczna faktycznie zapewnia ochronę?

Okres ochrony w ubezpieczeniach – o czym warto wiedzieć?

Wiele osób kupujących ubezpieczenia popełnia identyczny błąd. Otóż nabywcy takich świadczeń nieraz zakładają, że zakupiona polisa zaczyna chronić ich od razu po podpisaniu umowy. Jednakże praktyka pokazuje, iż taka zależność odnosi się jedynie do wąskiej grupy świadczeń. Natomiast w przypadku większości ubezpieczeń sytuacja wygląda zgoła odmiennie.

Asekuratorzy często postanawiają zastosować tzw. okres karencji przy sprzedaży ubezpieczenia. Jego obecność w treści umowy sprawia, iż polisa bezpośrednio po zakupie zostaje „zawieszona”. Dopiero po upływie określonego czasu ubezpieczenie nabiera pełnej mocy, a jego nabywca zyskuje ustaloną ochronę.

Dlaczego w ogóle ten zapis pojawił się w treści umów ubezpieczeniowych? Powód jest dość prosty. Ubezpieczyciele mogą dzięki niemu zabezpieczyć się przed nieuczciwymi praktykami niektórych osób. Swego czasu dość „popularne” stało się zjawisko wyłudzania odszkodowań. Polegało ono nakupowaniu ubezpieczeń już po wystąpieniu szkody. Nabywca takiej polisy na drugi albo trzeci dzień po zakupie zgłaszał szkodę, która najczęściej uprawniała go do wysokiego odszkodowania. Przez to asekuratorzy ponosili dotkliwe straty finansowe. Okres karencji stał się więc rozwiązaniem tego problemu.

Okres karencji występuje w różnych świadczeniach, takich jak: ubezpieczenia turystyczne, ubezpieczenie mieszkania oraz ubezpieczenia zdrowotne. Co istotne, jego długość w poszczególnych polisach może być zupełnie inna.

Od kiedy polisa turystyczna zapewnia ochronę?

Zdecydowana większość ubezpieczeń turystycznych obejmuje zapis dotyczący okresu karencji. Dlatego też każdy turysta planujący zakup takiego świadczenia musi mieć to na uwadze. Dobra wiadomość jest taka, że w przypadku ubezpieczeń turystycznych okres karencji najczęściej wynosi kilka dni. Zazwyczaj nie stanowi więc on poważniejszego problemu dla turystów. Mimo to warto pamiętać o tym, aby nie kupować polis turystycznych na ostatni moment!

Po upływie wyznaczonego okresu karencji zakupione ubezpieczenie powinno nabrać pełnej mocy prawnej. Co jasne, trzeba tutaj wziąć pod uwagę specyfikę polis turystycznych. Ta z kolei zakłada, że ubezpieczenie ma zagwarantować ochronę wyłącznie podczas podróży zagranicznej. Co to oznacza dla posiadacza polisy?

Przede wszystkim ubezpieczenie turystyczne zaczyna chronić dopiero od momentu opuszczenia Polski. Wyjątkiem są świadczenia kupione z myślą o podróżach krajowych. W ich przypadku okres ochrony rozpoczyna się wraz z dniem rozpoczęcia podróży. Jeżeli zaś chodzi o polisy kupowane przy okazji wyjazdów zagranicznych, one mają dokładnie określony termin. Takie świadczenia chronią od momentu opuszczenia kraju aż do chwili powrotu z wyjazdu. Tym samym zakres opisywanych ubezpieczeń obejmuje zarówno samą podróż do wybranego kraju, jak i cały pobyt zagraniczny.

Zakup polisy na ostatnią chwilę – o czym trzeba pamiętać?

W przypadku polis turystycznych zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem będzie zakup takiego ubezpieczenia z wyprzedzeniem. Dzięki temu okres karencji zakończy się przed rozpoczęciem zaplanowanej podróży. Niestety, nie wszyscy turyści pamiętają o tej zasadzie. Praktyka pokazuje, że wielu podróżnych przypomina sobie o zakupie ubezpieczenia tuż przed wyjazdem. Takie osoby są w sporych tarapatach, ponieważ okres karencji uniemożliwi im natychmiastowe uzyskanie ochrony. Czy istnieje więc jakieś rozwiązanie tego problemu?

Na szczęście tak. Niektórzy ubezpieczyciele oferują bowiem specjalne polisy turystyczne, które w praktyce są pozbawione okresu karencji. W przypadku takich świadczeń okres ochrony rozpoczyna się bezpośrednio w momencie przekroczenia granic kraju. Jest więc to w zasadzie jedyna sensowna alternatywa dla osób, które nie zdążą kupić polisy z wyprzedzeniem. Dlatego w takich sytuacjach warto posiłkować się internetem. Zakup ubezpieczenia online stanowi bowiem najszybszą alternatywę.

Kiedy polisa turystyczna nie zapewni ochrony?

Na zakończenie warto przypomnieć o bardzo ważnej, ale często pomijanej kwestii. Są nią wszelkie wyłączenia odpowiedzialności zawarte w treści polisy. Złamanie jednego z tych zapisów sprawi, że ubezpieczyciel zrzeknie się odpowiedzialności finansowej za powstałą szkodę. Wtedy nabywca polisy nie będzie mógł liczyć na żadne odszkodowanie.

Wyłączenia odpowiedzialności z reguły dotyczą szkód spowodowanych w stanie nietrzeźwości lub szkód powstałych na skutek naruszenia prawa. Jeśli więc posiadacz polisy upije się podczas zagranicznego pobytu i pijany spowoduje wypadek, asekurator nie zapewni mu żadnej pomocy. Z tego względu przy zakupie polisy turystycznej zawsze należy zwracać uwagę na zawartość wykazu wyłączeń odpowiedzialności.

Podsumowanie

Amatorzy podróżowania często zastanawiają się nad tym, od kiedy ich polisa turystyczna zapewnia ochronę. Warto zatem pamiętać, że w przypadku większości ubezpieczeń ochrona rozpoczyna się dopiero po kilku dniach od zakupu. Taka zależność wynika z obecności tzw. okresu karencji w treści ubezpieczeń turystycznych. Okres karencji „zawiesza” polisę, przez co jej nabywca nie może od razu uzyskać pełnej ochrony. Na szczęście jego długość trwa z reguły tylko kilka dni. Z tego względu turysta powinien kupić taką polisę z wyprzedzeniem, aby nie przejmować się okresem karencji. Jeśli jednak komuś nie uda się tego zrobić, pozostaje mu druga alternatywa. Jest nią zakup specjalnego ubezpieczenia, które nie zawiera okresu karencji. Jeżeli jednak do wyjazdu pozostało naprawdę niewiele czasu, zakup wspomnianej polisy stanowi tak naprawdę jedyną alternatywę.