Maksymalny okres ochrony w polisie turystycznej
Ubezpieczenie turystyczne

Maksymalny okres ochrony w polisie turystycznej

Przy zakupie ubezpieczenia turystycznego jednym z najważniejszych aspektów jest dopasowanie długości okresu gwarantowanej ochrony. Zazwyczaj nie stanowi to większego problemu, albowiem wybrany okres ochrony musi po prostu pokrywać się z datą zaplanowanej podróży. Tym samym ubezpieczenie z reguły rozpoczyna się w dniu wyjazdu i kończy w dniu powrotu do domu. Dlatego też większość polis turystycznych zapewnia ochronę maksymalnie przez kilka lub kilkanaście dni. Jednak czy to oznacza, że jest to nieformalny limit w ubezpieczeniach tego typu? Ile tak naprawdę może wynosić maksymalny okres ochrony w polisie turystycznej?

Maksymalny okres ochrony w polisie turystycznej – ile może wynosić?

Ubezpieczenia turystyczne są mocno zróżnicowaną grupą świadczeń. Takie zróżnicowanie dotyczy zarówno zakresu ochrony, jak i czasu jej obowiązywania. Toteż poszczególni ubezpieczyciele mogą stosować własne regulacje dotyczące obydwu wspomnianych kwestii. Jeżeli jednak chodzi o okres ochrony, można tutaj dostrzec pewną uniwersalną zasadę.

Otóż większość ubezpieczycieli umożliwia zakup polisy turystycznej na okres maksymalnie 60 dni. Dwa miesiące to naprawdę bardzo długi czas, dlatego standardowe ubezpieczenia sprawdzą się podczas zdecydowanej większości podróży. Jeśli chodzi o dolną granicę ubezpieczenia, nie ma tutaj praktycznie żadnych limitów. W praktyce turyści mogą nawet kupić ubezpieczenie na jeden dzień. Dlatego dopasowanie długości okresu ochrony nie powinno stanowić większego problemu. Z jednym wyjątkiem…

W jaki sposób można kupić ubezpieczenie na wyjątkowo długą podróż?

Tym wyjątkiem są podróże trwające więcej niż wspomniane 60 dni. Co prawda, tylko nieliczna grupa turystów decyduje się na aż tak długie wyjazdy. Niemniej jednak jest to realna perspektywa, dlatego warto wiedzieć, jak w takich przypadkach wygląda kwestia zakupu ubezpieczeń.

Niestety, wspomniany wyżej limit dotyczący maksymalnego okresu ochrony przekreśla możliwość zakupu większości „standardowych” ubezpieczeń. Na szczęście istnieje kilka dobrych rozwiązań tego problemu. Co więc mogą zrobić turyści?

Pierwsze rozwiązanie jest niezwykle proste, albowiem polega na zakupie dwóch ubezpieczeń turystycznych. Dzięki temu ich łączny zakres ochrony może zostać rozciągnięty nawet do 120 dni. Tak długi okres ochrony powinien spełnić oczekiwania zdecydowanej większości turystów. Ponadto plusem opisanego rozwiązania jest duża prostota. Turyści muszą tylko pamiętać o tym, aby ważność obydwu ubezpieczeń była dopasowana. Druga polisa powinna zacząć zapewniać ochronę od razu po tym, gdy skończy się ważność pierwszej.

Drugie rozwiązanie będzie jeszcze lepszą alternatywą dla turystów, którzy regularnie wyjeżdżają do innych krajów. Jest nim bowiem zakup całorocznego ubezpieczenia dla podróżnych. Takie polisy znajdują się w ofertach kilku ubezpieczycieli i gwarantują one ochronę przez 365 dni. Co jasne, zakup rocznej polisy będzie stanowić zdecydowanie większy wydatek, ale jest to bardzo praktyczne rozwiązanie. Turysta nie musi wtedy martwić się o konieczność cyklicznego odnawiania polisy przy każdej kolejnej podróży. Dlatego warto pamiętać o istnieniu takiej możliwości.

Trzecim rozwiązaniem pozostaje znalezienie dedykowanej polisy o długości odpowiadającej czasowi zaplanowanego wyjazdu. Można uznać to za pewien kompromis pomiędzy opisanymi wyżej metodami. Wadą takiego rozwiązania jest sama konieczność znalezienia asekuratora, który zgodzi się na przygotowanie dedykowanej polisy. Jeśli jednak się uda, turysta otrzyma świadczenie o idealnie dopasowanym zakresie i warunkach. Toteż taki wysiłek może naprawdę się opłacić.

Od kiedy tak naprawdę zaczyna się okres ochrony ubezpieczeniowej?

Przy opisywaniu poruszanego zagadnienia należy zwrócić uwagę na jeszcze jeden bardzo istotny czynnik. Na pewno wiedzą o tym doświadczeni podróżnicy, ale dla mniej wprawionych turystów może to być ogromna pułapka. Otóż okres ochrony w ubezpieczeniach turystycznych wcale nie musi rozpoczynać się od razu po zakupie świadczenia. Za taki stan rzeczy odpowiada bowiem zapis dotyczący okresu karencji. Co on oznacza?

Okres karencji można określić jako wyznaczony czas „zawieszenia” polisy. Dopiero po jego upływie ubezpieczenie turystyczne nabiera pełnej mocy prawnej. Choć okres karencji pojawia się w wielu różnych ubezpieczeniach, może on być szczególnie problematyczny dla turystów. Tym samym jeszcze przed zakupem polisy warto dokładnie przeczytać treść umowy pod kątem obecności takiego zapisu.

Jak długo może obowiązywać wspomniany okres karencji? To już zależy od zasad sformułowanych przez danego ubezpieczyciela. Z reguły okres ten wynosi kilka dni, a większość firm wyznacza karencję na czas 3-7 dni. Nie jest więc to bardzo długi czas, ale bez wątpienia należy mieć go na uwadze.

Okres karencji stanowi zdecydowanie największe zagrożenie dla turystów, którzy kupują polisę turystyczną na ostatni moment. Takie osoby zazwyczaj nie mają czasu na dokładne przemyślenie swojego wyboru i zapoznanie się z warunkami świadczenia. Przez to kupują oni ubezpieczenie, które zaczyna działać dopiero po kilku dniach! Dlatego nigdy nie należy kupować takich polis tuż przed podróżą, a lekturę warunków ubezpieczenia warto traktować jako obowiązek. Te dwa proste kroki pozwalają na uniknięcie wielu problemów spowodowanych przez obecność okresu karencji w treści ubezpieczenia.

Podsumowanie

Większość standardowych ubezpieczeń turystycznych można zawrzeć nawet na okres 60 dni. Jest to naprawdę długi czas, ale wbrew pozorom nie wystarczy on niektórym turystom. Jeśli zatem ktoś planuje dłuższy wyjazd zagraniczny, zwykła polisa nie będzie dla niego odpowiednia. Wtedy taka osoba może zdecydować się na jedno z trzech rozwiązań. Pierwszym będzie zakup dwóch lub trzech polis turystycznych, dzięki czemu można uzyskać okres nawet 120-180 dni ochrony. Drugie rozwiązanie uwzględnia zakup całorocznego ubezpieczenia, które zapewnia ochronę aż przez 365 dni. Z kolei ostatnią alternatywą będzie znalezienie dedykowanej polisy o indywidualnie określonej długości ochrony. Turysta powinien więc dobrze przemyśleć, które z tych rozwiązań będzie w jego sytuacji najlepsze. Co istotne, przy zakupie dowolnej polisy turystycznej należy bardzo uważać na obecność okresu karencji w treści ubezpieczenia.