Jakie ubezpieczenie turystyczne w Polsce?

Badania na temat preferowanych kierunków wypoczynku przeprowadzane rokrocznie przez CBOS czy Mondial Assistance wskazują, że wakacje i ferie chętniej spędzamy w Polsce, niż poza jej granicami. Bez wątpienia na nasz wybór ma wpływ zasobność naszego portfela. A w ostatnich latach nie bez znaczenia jest dla nas również wysokie zagrożenie terroryzmem w krajach Europy Zachodniej, azjatyckich i afrykańskich. Wprost odwrotnie natomiast przedstawia się sprawa zakupu ubezpieczenia turystycznego na urlop. Inwestujemy w nie szczególnie w przypadku zagranicznych wojaży. Warto jednak wiedzieć, że ubezpieczenie turystyczne W Polsce ma także sens.

Po co mi ubezpieczenie turystyczne w Polsce?

Jak wynika z policyjnych statystyk, w okresie wakacji wzrasta liczba wypadków nad wodą. W 2017 roku tylko w okresie od czerwca do sierpnia życie w wyniku utonięcia w Polsce straciło aż 207 osób. Ta liczba mrozi krew w żyłach. Również TOPR ma ręce pełne roboty. I nie tylko w okresie zimowym. Z podsumowania roku 2017 wynika, że TOPR interweniował 754 razy. W wyniku wypadku w Tatrach u 309 osób doszło do ciężkich obrażeń ciała, a u 217 do lekkich urazów. Niestety śmierć poniosło 15 osób. Niech te liczby posłużą za uzasadnienie powodu, dla którego ubezpieczenie turystyczne w Polsce jest warte zakupu. Cena polisy zależy między innymi od jej zakresu, ilości osób ubezpieczonych i okresu, na jaki jest zawarta. Ubezpieczenie turystyczne w Polsce jednej osoby na 7-dniowy wyjazd wynosi kilkanaście złotych. A korzyści finansowe z ubezpieczenia podróżnego w Polsce w razie nieszczęśliwego wypadku są znaczące.

Podstawowe ubezpieczenie turystyczne w Polsce

Podstawowe ubezpieczenie turystyczne w Polsce zawiera ubezpieczenie NNW. Pod tym terminem kryje się ochrona ubezpieczeniowa związana z następstwami nieszczęśliwych wypadków. Oznacza to, że otrzymamy odszkodowanie za zdarzenie, które spowoduje u nas trwały uszczerbek na zdrowiu lub inwalidztwo. W przypadku naszej śmierci odszkodowanie trafi do naszych bliskich. Trzeba jednak zaznaczyć, że w pewnych okolicznościach towarzystwo ubezpieczeniowe jest zwolnione z konieczności wypłaty odszkodowania. Mowa o wyłączeniach odpowiedzialności ubezpieczyciela, do których zalicza się:

  • choroba psychiczna
  • próba samobójcza lub udane samobójstwo
  • działanie pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających
  • aktywny udział w akcie terroru
  • popełnienie lub próba popełnienia czynu karalnego

I jeszcze kilka innych. Szczegółowe informacje na ten temat znajdziemy w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) ubezpieczyciela, którego oferta nas interesuje. W tym miejscu warto też dodać, że każdy składnik ubezpieczenia turystycznego zawiera wyłączenia odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego. Stąd należy mieć to na uwadze. Drugim składnikiem podstawowego ubezpieczenia turystycznego w Polsce jest pomoc w podróży, czyli Assistance. Obok szeregu innych usług dostępnych w ramach Assistance szczególnie ważna jest organizacja transportu do miejsca pochówku w razie śmierci ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Wówczas wystarczy kontakt telefoniczny bliskiej osoby z centrum alarmowym Assistance ubezpieczyciela, które pracuje 24/7. Pracownik załatwi przewóz ciała i związane z tym formalności. Koszty pokryje ubezpieczyciel.

Zapewnij sobie spokojny urlop
Nawet 50% taniej za pełen pakiet ochrony

Co jeszcze oferuje ubezpieczenie podróżne w Polsce?

Wielu ubezpieczycieli w podstawowym zakresie ubezpieczenia podróżnego w Polsce zapewnia także ubezpieczenie kosztów leczenia i rehabilitacji. Chociaż w Polsce najpewniej jesteśmy ubezpieczeni w ramach NFZ, nie oznacza to, że dodatkowa ochrona jest zbędna. Ubezpieczenie turystyczne w Polsce zapewni nam pokrycie kosztów prywatnej opieki medycznej po nieszczęśliwym wypadku i związanej z nim rehabilitacji.

W standardowych ofertach ubezpieczenia turystycznego w Polsce spotyka się także ubezpieczenie akcji ratowniczej. Szczególnie zwróćmy na to uwagę w sytuacji, kiedy na urlop wybieramy się w góry. W Polsce akcja ratownicza także z udziałem śmigłowca jest darmowa. Inaczej jest za granicą. Zdarza się, że polscy turyści przez nieuwagę, podczas wyjścia w Tatry przechodzą na słowacką stronę. Wówczas w razie konieczności wezwania pomocy uregulowanie rachunku za interwencję służb poszukiwawczych i ratowniczych spoczywa na ich barkach. Jeżeli podstawowy zakres ubezpieczenia turystycznego w Polsce u danego ubezpieczyciela nie zawiera wskazanych składników, a jesteśmy nimi zainteresowani, nasza polisa podróżna może być o nie rozszerzona.

Dodatki do ubezpieczenia turystycznego w Polsce

Towarzystwa ubezpieczeniowe w swojej ofercie mają liczne dodatki do standardowego ubezpieczenia turystycznego w Polsce. Do najważniejszych należy zapewnienie sobie ochrony ubezpieczeniowej w związku z:

  • uszkodzeniem, zagubieniem i kradzieżą bagażu i/lub sprzętu sportowego;
  • nieumyślnym spowodowaniem urazu fizycznego u osoby trzeciej i/lub uszkodzenie jej mienia (ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej);
  • uprawianiem sportów wysokiego ryzyka lub ekstremalnych (jazda na nartach czy snowboardzie wiąże się z zakupem szczególnego rodzaju ubezpieczenia turystycznego – ubezpieczenia narciarskiego);
  • leczeniem się z powodu choroby przewlekłej;
  • anulowaniem wyjazdu z przyczyn losowych.

Widać zatem, że ubezpieczenie turystyczne w Polsce, tak samo, jak polisę podróżną na wypoczynek za granicą, dopasujemy do swoich potrzeb. Każde rozszerzenie zakresu ubezpieczenia turystycznego oznacza wyższą cenę polisy. Przede wszystkim jednak musimy mieć na uwadze własne potrzeby. W końcu chodzi o bezpieczeństwo, zwłaszcza finansowe, nasze i naszych bliskich.

Sprawdź nasze Ubezpieczenia

Warto Wiedzieć