Ile kosztuje ubezpieczenie turystyczne
Ubezpieczenie turystyczne

Ile kosztuje ubezpieczenie turystyczne i jak wybrać dobrą polisę?

Każdego dnia linie lotnicze na całym świecie realizują miliony połączeń. To najlepiej pokazuje, że podróżowanie w dzisiejszych czasach stało się czymś absolutnie powszednim. Co jasne, większość ludzi podróżuje głównie w celach turystycznych. Takie osoby chcą stale poznawać nowe kraje oraz zdobywać nowe doświadczenia. Niestety, nie zawsze będą to doświadczenia pozytywne. Czasami nawet w trakcie najlepiej zaplanowanej podróży mogą przytrafić się różne niespodziewane sytuacje. Dlatego też turyści zawsze powinni zadbać o swoje bezpieczeństwo poprzez zakup specjalnej polisy dla podróżnych. Ile kosztuje ubezpieczenie turystyczne i jak wybrać dobrą polisę tego typu?

Ubezpieczenie turystyczne – co to za świadczenie?

Ubezpieczenie turystyczne to specjalne ubezpieczenia przystosowane do potrzeb osób wyjeżdżających poza granice swojego ojczystego kraju. Takie ubezpieczenia mogą zapewnić turystom pomoc na wielu różnych płaszczyznach. Toteż naprawdę duże znaczenie ma w tym przypadku zakres ochrony wybranej polisy.

Taki zakres obejmuje przede wszystkim koszty leczenia zagranicznego. Jest to zdecydowanie najważniejsze świadczenie znajdujące się we wszystkich ubezpieczeniach turystycznych. Dzięki niemu turysta może korzystać z pomocy lekarskiej bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów. Wszystkie wydatki związane z udzieleniem takiej pomocy (wraz z kosztami ewentualnej hospitalizacji) zostaną pokryte przez asekuratora.

Oprócz tego ubezpieczenie turystyczne może gwarantować dodatkowe odszkodowania. Zazwyczaj rekompensata finansowa jest wypłacana w razie:

  • zniszczenia lub kradzieży przewożonego bagażu;
  • doznania uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku;
  • opóźnienia lotu lub innych zdarzeń wymagających zmiany planu podróży.

Zakres ubezpieczeń turystycznych – jak go dopasować?

Dobra informacja jest taka, że ubezpieczyciele zapewniają swoim klientom dużą swobodę w trakcie zakupu polis turystycznych. Tym samym każdy może wybrać takie ubezpieczenie, którego zakres będzie spełniać postawione oczekiwania. Na co więc warto zwrócić uwagę przy zakupie polisy turystycznej?

Po pierwsze, wszyscy turyści powinni zadbać o to, aby koszty leczenia (KL) w wybranej polisie były możliwie najwyższe. Ich wysokość ma ogromne znaczenie, ponieważ w razie przekroczenia wyznaczonego limitu turysta będzie musiał z własnej kieszeni opłacić pozostałe wydatki! Dlatego należy unikać takich sytuacji. Co prawda, nie zawsze jest to proste, ponieważ w niektórych krajach (np. USA) koszty leczenia są wyjątkowo wysokie. Jeżeli więc ktoś planuje taką podróż, najlepszym rozwiązaniem będzie zakup polisy z nielimitowanymi kosztami leczenia.

Po drugie, turyści muszą zastanowić się nad tym, jakie świadczenia dodatkowe mogą im się przydać. Niestety, tutaj trudno byłoby przytoczyć uniwersalne wskazówki, gdyż wiele zależy od indywidualnych planów podróży. Przykładowo, jeśli turysta zabiera w podróż dobra materialne o wyjątkowo dużej wartości, warto zastanowić się nad dodatkowym ubezpieczeniem bagażu.

Warto także podkreślić, że niektóre osoby będą musiały kupić specjalne ubezpieczenie turystyczne. Do takiej kategorii trzeba zaliczyć np. polisy obejmujące uprawianie sportów ekstremalnych. Są one przeznaczone dla osób, które w czasie zagranicznego wyjazdu zamierzają uprawiać aktywności wysokiego ryzyka. Co istotne, poszczególni ubezpieczyciele mogą nieco inaczej definiować sporty ekstremalne. Dlatego przy zakupie takiej polisy należy najpierw sprawdzić, czy obejmuje ona daną dyscyplinę.

Ile kosztuje ubezpieczenie turystyczne i od czego zależy jego cena?

Najważniejsze założenia ubezpieczeń turystycznych zostały pokrótce przedstawione. Tym samym można przejść do kwestii, która z pewnością interesuje niemal wszystkich turystów. Jest nią cena opisywanych świadczeń. Zatem ile kosztuje ubezpieczenie turystyczne i od czego może zależeć wysokość składki?

Zasadniczo średni koszt zakupu ubezpieczenia turystycznego wynosi kilka lub kilkanaście złotych za każdy dzień ochrony. Z tego względu cena polisy będzie zależeć głównie od długości podróży. Jeżeli turysta planuje wyjazd na jeden lub dwa tygodnie, maksymalny koszt zakupu ubezpieczenia powinien wynieść około 50-100 złotych. Nie jest więc to bardzo duży wydatek, zwłaszcza przy zestawieniu go z pozostałymi kosztami wyjazdu.

Natomiast trzeba pamiętać o tym, że przytoczone widełki cenowe dotyczą „standardowych” polis turystycznych. Jeżeli turysta postanowi zakupić ubezpieczenie z licznymi rozszerzeniami ochrony, jego koszt będzie zdecydowanie wyższy. Co więcej, asekuratorzy uzależniają także cenę polisy od tzw. ryzyka ubezpieczeniowego. Jeśli będzie ono szczególnie duże, cena ubezpieczenia także wzrośnie.

Kto będzie więc narażony dodatkowy wydatek? Na pewno osoby kupujące wspomniane już polisy obejmujące uprawianie sportów ekstremalnych. Takie aktywności są zawsze związane z dużym poziomem ryzyka, przez co ubezpieczyciele podnoszą ceny sprzedawanych świadczeń. Ponadto na zakup droższego ubezpieczenia muszą być gotowi turyści planujący podróż do „ryzykownych” państw. Do tego grona należy zaliczyć kraje o niestabilnej sytuacji wewnętrznej, a także państwa zagrożone terroryzmem. Przy takim celu podróży turysta będzie musiał zapłacić więcej za zakup ubezpieczenia.

Kiedy ubezpieczenie turystyczne nie zapewni pomocy?

Wszyscy turyści chcieliby uzyskać pełną gwarancję bezpieczeństwa w czasie zagranicznej podróży. Co prawda, polisa stanowi pod tym względem bardzo skuteczne zabezpieczenie. Mimo to trzeba pamiętać o jednej ważnej zasadzie – żadna polisa nie zwalnia turysty z odpowiedzialności za własne zachowanie.

Ubezpieczyciele regularnie stosują bowiem tzw. wyłączenia odpowiedzialności. Są to zapisy dotyczące sytuacji, które zwalniają ubezpieczyciela z obowiązku wypłaty odszkodowania. Jeśli więc turysta złamie jedną z takich zasad, nie otrzyma żadnej pomocy od swojego ubezpieczyciela. Trzeba więc pamiętać o tych regułach.

Każdy ubezpieczyciel zachowuje dowolność pod względem ustalania wyłączeń odpowiedzialności. Tym samym zawartość wspomnianego wykazu może się różnić w zależności od wybranej polisy. Jakie sytuacje są najczęściej objęte takim zapisem? Na pewno żaden ubezpieczyciel nie weźmie odpowiedzialności za zdarzenia powstałe na skutek złamania przepisów prawa. Tutaj brane pod uwagę są również miejscowe regulacje prawne. Jeżeli więc turysta np. ulegnie wypadkowi w miejscu, do którego wstęp był wzbroniony, asekurator najprawdopodobniej nie wypłaci żadnego odszkodowania. Podobna zasada dotyczy np. uczestnictwa w bójce ulicznej (za wyjątkiem walki w samoobronie) lub prowadzenia pojazdu bez wymaganych uprawnień. Warto więc pamiętać o tym, iż złamanie przepisów prawa może mieć naprawdę opłakane skutki.

Znacznie więcej emocji budzi zapis dotyczący wyłączeń odpowiedzialności za szkody powstałe w chwili, gdy turysta był pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Wspomniane emocje wynikają głównie z faktu, że zagraniczne wakacje wielu osobom kojarzą się z czasem nieco większej swobody. Niestety, realia ubezpieczeń są pod tym względem nieubłagane. Jeśli asekurator wykaże, że turysta w chwili zdarzenia był pod wpływem alkoholu, wypłata odszkodowania zostanie wstrzymana.

Podsumowanie

Ubezpieczenie turystyczne to jedyne świadczenie, które może zapewnić turyście kompleksowe wsparcie podczas pobytu zagranicznego. Najważniejszym elementem takich polis jest gwarancja pokrycia kosztów leczenia poza granicami Polski. W tym przypadku należy zwrócić szczególną uwagę na górny limit takiej refundacji. Co jasne, powinien on być możliwie najwyższy. Ponadto takie ubezpieczenie może zapewnić również: ochronę OC, NNW, assistance oraz ochronę bagażu. Jednak dokładny zakres polisy będzie zależeć głównie od wybranego wariantu świadczenia. Jeżeli chodzi o sam zakup ubezpieczenia, nie stanowi on dużego wydatku. Zdecydowaną większość polis turystycznych można zakupić już za kilka/kilkanaście złotych za każdy dzień ochrony. Natomiast jeszcze przed podpisaniem umowy warto dokładnie zapoznać się z warunkami ubezpieczenia oraz z wykazem wyłączeń odpowiedzialności. Tylko w ten sposób można uchronić się przed problemami, które będą wynikać z nieznajomości zasad ubezpieczenia.