Koszty leczenia w ubezpieczeniach turystycznych
Ubezpieczenie turystyczne

Koszty leczenia w ubezpieczeniach turystycznych – limity i ograniczenia

Ubezpieczenia turystyczne obejmują kilka bardzo ważnych zapisów. Nie można jednak zaprzeczyć, że to zapis dotyczący zwrotu kosztów leczenia zagranicznego odgrywa tutaj najważniejszą rolę. To od niego zależy, kiedy i na jakich warunkach turyści mogą uzyskać pomoc medyczną w czasie pobytu zagranicznego. Nic zatem dziwnego, że wszystkim nabywcom ubezpieczeń turystycznych zależy na tym, aby taka ochrona była możliwe najszersza. Niestety, zapis dotyczący zwrotu kosztów leczenia zagranicznego może mieć pewne limity. Na co powinni więc uważać turyści? W jakich sytuacjach koszty leczenia w ubezpieczeniach turystycznych podlegają ograniczeniu?

Koszty leczenia w ubezpieczeniach turystycznych – najważniejsze informacje

Koszty leczenia (KL) to zapis widniejący we wszystkich ubezpieczeniach turystycznych. Określa on dokładne zasady i warunki przyznania turyście refundacji kosztów leczenia zagranicznego. Warto jednak pamiętać o tym, że treść wspomnianego zapisu może różnić się w zależności od wybranego ubezpieczenia. Na co więc trzeba zwrócić uwagę?

W przypadku kosztów leczenia zdecydowanie najważniejszym aspektem jest gwarantowana suma refundacji. Od tego zapisu zależy wysokość maksymalnej kwoty refundacji, którą może uzyskać turysta. Przekroczenie wspomnianego limitu sprawi, że turysta będzie musiał opłacić wszystkie pozostałe wydatki ze swojego budżetu. Dlatego kluczowym aspektem będzie znalezienie polisy z bardzo wysoką sumą refundacji w ramach KL.

Kompleksowa refundacja powinna obejmować koszty leczenia sięgające setek tysięcy złotych. Jeszcze lepszym rozwiązaniem będzie polisa z nielimitowanymi kosztami leczenia. Taki rodzaj ubezpieczenia jest zalecany osobom, które wyjeżdżają do odległych krajów albo państw, gdzie opieka medyczna generuje olbrzymie koszty. Wówczas brak górnej granicy refundacji zapewnia spokój i gwarancję bezpieczeństwa w czasie wyjazdu.

Koszty leczenia w ubezpieczeniach turystycznych – dlaczego turyści potrzebują takiej ochrony?

Turyści mogą zastanawiać się nad tym, czy zakup dedykowanego ubezpieczenia będzie niezbędny przy okazji nadchodzącej podróży. Niektóre osoby próbują zastąpić prywatną polisę przy pomocy np. karty EKUZ. Ten dokument jest wydawany bezpłatnie wszystkim posiadaczom ubezpieczenia krajowego NFZ. Co prawda, karta EKUZ zapewnia możliwość uzyskania pomocy medycznej poza granicami Polski. Jednak nie można porównywać jej z prywatnym ubezpieczeniem turystycznym. Dlaczego?

Po pierwsze, karta EKUZ działa tylko w państwach należących do Unii Europejskiej, a także Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Toteż nie można liczyć na nią w czasie pobytu na innym kontynencie. Po drugie, karta EKUZ nie chroni w 100% przed odpłatnością za leczenie poza granicami Polski. Jeżeli w danym kraju pacjenci muszą ponosić część kosztów leczenia, turyści również zostaną nimi obciążeni. Po trzecie, karta EKUZ nie gwarantuje zwrotu wszystkich wydatków. Jej posiadacze wciąż muszą płacić np. za zorganizowanie transportu medycznego do kraju oraz korzystanie z prywatnej opieki.

Natomiast ubezpieczenia turystyczne nie są objęte powyższymi ograniczeniami. Dlatego ich posiadacze mogą bez obaw korzystać z prywatnej opieki lekarskiej, gdyż asekuratorzy zapewniają refundację takich kosztów. Ponadto ubezpieczenia turystyczne są honorowane na całym świecie.

Wszystkie wymienione aspekty są bardzo istotne dla osób udających się w podróż. Trzeba jednak pamiętać o tym, że nawet ubezpieczenia turystyczne mają pewne limity oraz ograniczenia. Niektóre zapisy tego typu dotyczą opisywanych kosztów leczenia.

Koszty leczenia w ubezpieczeniach turystycznych – limity i ograniczenia

Podstawowym ograniczeniem dotyczącym kosztów leczenia jest wspomniany wyżej limit obejmujący maksymalną kwotę refundacji. Na szczęście nie stanowi to większego problemu dla turystów. Nabywcy ubezpieczeń mogą bowiem wybrać świadczenie z wyższym limitem lub ubezpieczenie z nielimitowanymi kosztami leczenia.

Dużo poważniejszym ograniczeniem są jednak tzw. wyłączenia odpowiedzialności. Taki wykaz obejmuje różne sytuacje, które zdejmują z ubezpieczyciela odpowiedzialność za refundację leczenia zagranicznego. Innymi słowy, każdy taki zapis stanowi podstawę do odmowy wypłaty refundacji.

Wyłączenia odpowiedzialności mają chronić interesy asekuratorów i zarazem zapobiegać próbom wyłudzenia odszkodowań. Niestety, są one także pewnym zagrożeniem dla turystów. Na co więc muszą uważać nabywcy polis turystycznych?

Zasadniczo wyłączenia odpowiedzialności obejmują różne sytuacje, które zwiększyły ryzyko wystąpienia szkody. Idealnym przykładem jest doznanie szkody pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. W stanie szeroko rozumianej nietrzeźwości turysta jest zdecydowanie bardziej narażony na różne zagrożenia. Dlatego asekuratorzy nie biorą odpowiedzialności za szkody powstałe w takich okolicznościach. Pozostałe wyłączenia odpowiedzialności mogą dotyczyć także: celowego spowodowania szkody, złamania prawa lub innego naruszenia warunków polisy.

Oprócz tego turyści muszą pamiętać o jeszcze jednej kwestii. Zakres standardowych ubezpieczeń nie obejmuje problemów zdrowotnych spowodowanych chorobami przewlekłymi. Toteż osoby cierpiące na takie schorzenia muszą kupić dedykowany rodzaj polisy. Podobnie muszą postąpić np. osoby zamierzające uprawiać sporty ekstremalne. Niestety, koszty leczenia w ubezpieczeniach turystycznych nie obejmują takich aktywności. Podobnie może być np. z kosztami ratownictwa górskiego lub morskiego. Z tego względu dopasowanie zakresu ubezpieczenia do planu podróży ma naprawdę istotne znaczenie.

Podsumowanie

Koszty leczenia w ubezpieczeniach turystycznych to kluczowy zapis dla wszystkich podróżnych. Turyści muszą więc być świadomi pewnych ograniczeń i limitów obejmujących takie świadczenie. Przede wszystkim koszty leczenia zagranicznego podlegają refundacji tylko do wskazanego limitu. Jeżeli suma wydatków przekroczy taki limit, turyści będą musieli samodzielnie pokryć wszystkie pozostałe koszty. Innym ważnym ograniczeniem jest wykaz wyłączeń odpowiedzialności. Każdy turysta powinien zapoznać się z jego treścią, aby wiedzieć, jakie zachowania zostaną uznane za złamanie warunków polisy. Ponadto osoby cierpiące na choroby przewlekłe muszą kupić specjalne ubezpieczenie, które chroni przed skutkami takich schorzeń. Zakup dedykowanej polisy będzie konieczny również w przypadku sportowców i amatorów terenowych ekspedycji.