Skrót SS w ubezpieczeniu turystycznym
Ubezpieczenie turystyczne

Skrót SS w ubezpieczeniu turystycznym

Przy tworzeniu umów ubezpieczeniowych asekuratorzy często korzystają ze specjalnych skrótów. Dzięki nim można nieco skrócić treść umowy i tym samym poprawić jej czytelność. Jednak przy używaniu wspomnianych skrótów pojawia się jeden istotny problem. Otóż nie wszystkie osoby zainteresowane zakupem danego ubezpieczenia będą w stanie samodzielnie odszyfrować znaczenie wspomnianych skrótów. To z kolei może spowodować pewne problemy ze zrozumieniem treści umowy. Dlatego też jeszcze przed zakupem ubezpieczenia warto zaznajomić się choćby z kilkoma najczęściej stosowanymi skrótami. Jednym z nich jest skrót SS w ubezpieczeniu turystycznym. Co on oznacza?

Skrót SS w ubezpieczeniu turystycznym – co oznacza?

Treść umowy ubezpieczeniowej może skrywać w sobie różne skróty, a jednym z nich jest właśnie SS. Jeżeli taki skrót znalazł się w treści ubezpieczenia turystycznego, dotyczy on ochrony sprzętu sportowego. Jest to rozszerzenie ochrony, które cieszy się dużym zainteresowaniem wśród tych najbardziej aktywnych turystów.

Nic więc dziwnego, że taki skrót często pojawia się w polisach obejmujących np. ochronę podczas uprawiania sportów ekstremalnych. To pasjonaci aktywności fizycznej tworzą najważniejszą grupę nabywców takich świadczeń.

Jak działa ochrona sprzętu sportowego?

Większość dostępnych polis turystycznych zapewnia podstawową ochronę przewożonego bagażu. Tym samym posiadacz ubezpieczenia może uzyskać stosowne odszkodowanie, jeżeli jego bagaż zostanie zniszczony lub skradziony w trakcie podróży. Jest więc to bardzo przydatne świadczenie, ale ma ono pewną wadę. Mianowicie limity dotyczące odszkodowań za skradziony lub zgubiony bagaż są stosunkowo niskie. Z tego względu tak niska rekompensata najprawdopodobniej nie wystarczy na pokrycie wszystkich powstałych strat.

Doskonale wiedzą o tym sportowcy, którzy na co dzień korzystają z profesjonalnego sprzętu. Takie wyposażenie niejednokrotnie potrafi kosztować kilka, a niekiedy nawet kilkanaście tysięcy złotych. Z kolei w „zwykłych” polisach turystycznych zazwyczaj można liczyć na odszkodowanie rzędu raptem 500-1000 złotych. Toteż rekompensata w takiej kwocie po prostu nie może stanowić realnego zabezpieczenia dla sportowców i przewożonego wyposażenia.

Na szczęście dedykowana ochrona sprzętu sportowego przewiduje zdecydowanie wyższy limit dotyczący wysokości odszkodowania. Bardzo często taka rekompensata zostaje indywidualnie dopasowana do wartości konkretnego wyposażenia. Jest to niewątpliwie najlepsze rozwiązanie dla posiadacza takiego sprzętu. Dlatego też w przypadku sportowców dedykowana ochrona sprzętu sportowego stanowi jedyną sensowną alternatywę. Jeżeli ktoś chciałby kompleksowo zabezpieczyć przewożone wyposażenie, zakup takiej polisy będzie naprawdę wskazany.

Podsumowanie

Skrót SS w ubezpieczeniu turystycznym oznacza Sprzęt Sportowy. Tym samym wszystkie polisy z takim zapisem powinny gwarantować dedykowaną ochronę wyposażenia sportowego. Co istotne, opisywanego świadczenia nie należy mylić ze standardową ochroną bagażu. Ubezpieczenie sprzętu sportowego ma zdecydowanie bardziej specjalistyczny charakter i dzięki temu gwarantuje znacznie wyższe odszkodowanie. Jest to bez wątpienia najważniejszy aspekt dla wszystkich właścicieli sprzętu sportowego. Tylko wysokie odszkodowanie może zapewnić sportowcom gwarancję tego, że ewentualna utrata lub kradzież sprzętu nie odbije się na ich kieszeni. Z tego powodu rekompensata gwarantowana w ramach polisy musi odpowiadać wartości chronionego sprzętu. Jeżeli dana polisa spełnia ten warunek, można ją śmiało polecić.