Zakres ubezpieczenia w szkole - co obejmuje ta polisa?
Ubezpieczenie NNW

Zakres ubezpieczenia w szkole – co obejmuje ta polisa?

Ubezpieczenie w szkole to zakup, który dla wielu rodziców wydaje się czymś naturalnym. Taką polisę można kupić przy okazji rozpoczęcia roku szkolnego. Jednak na ogół mało kto zastanawia się nad tym, czy dana polisa faktycznie będzie najlepszym rozwiązaniem. Wynika to z faktu, że tylko nieliczne osoby skupiają się na treści zawieranego ubezpieczenia. Niestety, takie zaniedbanie to bardzo poważny błąd. Ubezpieczenie w szkole ma przecież odpowiadać za bezpieczeństwo dziecka. Skąd więc można wiedzieć, czy ochrona udzielana w ramach ubezpieczenia będzie odpowiednia? Prawda jest taka, że bez zapoznania się z warunkami umowy trudno będzie to ocenić. Dlatego każdy rodzic powinien poznać przynajmniej te podstawowe informacje na temat opisywanej polisy. Jaki jest standardowy zakres ubezpieczenia w szkole i co należy o nim wiedzieć?

Zakres ubezpieczenia w szkole, czyli ochrona NNW

Zapewne każdy zetknął się kiedyś z pojęciem ubezpieczenia NNW. Jest to polisa zapewniająca ochronę przed następstwami nieszczęśliwych wypadków. Obejmuje ona wszelkie sytuacje, w których właściciel ubezpieczenia dozna uszczerbku na zdrowiu z powodu pechowego zdarzenia. Jeżeli do tego dojdzie, osoba poszkodowana może domagać się wypłaty odszkodowania. To właśnie ochrona NNW stanowi główny zapis w ubezpieczeniach szkolnych.

Nie oznacza to jednak, że wszystkie polisy sprzedawane w szkołach są takie same. Wręcz przeciwnie. Każda placówka może oferować swoim uczniom ubezpieczenia z innym zakresem. Dlaczego? Ponieważ dokładny zakres ubezpieczenia zależy od decyzji dyrekcji placówki. To dyrekcja wspólnie z towarzystwem ubezpieczeniowym decyduje zarówno o zakresie, jak i warunkach polisy. Jest to jeden z powodów, dla których należy uważnie czytać warunki wspomnianej umowy.

Kiedyś ubezpieczenie szkolne gwarantowało tylko rekompensatę pieniężną za doznane urazy. Jednak teraz niektóre polisy tego typu mogą zaoferować znacznie więcej. Niestety, tylko nieliczne placówki decydują się na wybór bardziej kompleksowych ubezpieczeń. Dlatego polisy oferowane w szkołach zazwyczaj mają dość podstawowy zakres ochrony.

Ubezpieczenie w szkole – polisy grupowe i indywidualne

Zakres ubezpieczenia szkolnego zależy między innymi od typu polisy. Pod tym względem można wyróżnić dwa główne rodzaje ubezpieczeń. W szkołach najczęściej sprzedaje się polisy grupowe. Zasada ich działania jest bardzo prosta. Dyrekcja placówki nawiązuje współpracę z ubezpieczycielem, który tworzy specjalną polisę dla uczniów danej szkoły. Rodzice uczniów mogą zdecydować się na przystąpienie do takiego ubezpieczenia. Po upływie wyznaczonego terminu szkoła przesyła ubezpieczycielowi listę dzieci, które obejmuje się ochroną. W ten tworzy się polisy grupowe.

Jeśli chodzi o ubezpieczenia indywidualne, tutaj wygląda to zupełnie inaczej. W tym przypadku to rodzice samodzielnie muszą zadbać o zakup świadczenia. Nie jest to jednak nic trudnego, bo obecnie polisę można łatwo kupić przez internet. Co więcej, przy zawieraniu umowy rodzice samodzielnie określają zakres ochrony. To oznacza, że ubezpieczenie staje się spersonalizowane.

Jakie ubezpieczenie w szkole wybrać?

Jaką polisę wybrać? Na pewno bezpieczniejszym rozwiązaniem jest polisa dla jednej osoby. Wynika to z faktu, że przy zakupie takiego świadczenia można dopasować zakres ochrony. Tymczasem w przypadku polis grupowych, warunki są z reguły odgórnie narzucone. Jednak nie zawsze jest to coś złego. Jeżeli ubezpieczenie grupowe ma szeroki zakres oraz zapewnia wysokie odszkodowanie, niewątpliwie będzie równie dobrym wyborem. Jednak ocenić to można dopiero przy porównaniu oferowanej polisy z innymi świadczeniami.

Co może przemawiać za polisą grupową? Jednym z argumentów jest to, że przystąpienie do ubezpieczenia grupowego często okazuje się tańsze. Ponadto rodzice mogą łatwo opłacić składkę przy okazji zebrania lub wizyty w sekretariacie. Co więcej, to pracownicy szkoły zajmą się wtedy wypełnieniem formalności.

Te wszystkie zalety nie będą jednak miały znaczenia w sytuacji, gdy zakres ubezpieczenia w szkole okaże się niewystarczający. Bezpieczeństwo dziecka odgrywa w tym przypadku kluczową rolę. Jeśli więc polisa oferowana przez szkołę będzie zbyt ograniczona, trzeba postawić na ubezpieczenie indywidualne.

Zakres ubezpieczenia szkolnego – na co należy uważać?

Jak każda polisa, ubezpieczenie szkolne również ma swoje warunki. Znajomość tych zasad jest bardzo ważna, ponieważ to one określają procedurę wypłaty odszkodowania. Ubezpieczenie szkolne zagwarantuje odszkodowanie jedynie w przypadku urazu, który nastąpi na skutek pechowego wypadku. Jeżeli jednak uszczerbek na zdrowiu powstanie z winy dziecka, ubezpieczyciel może odmówić wypłaty świadczenia. Jakie okoliczności uznaje się za szkodę powstałą z czyjejś winy? W tym przydatku będą to między innymi: udział w bójce, złamanie prawa lub celowe działanie. Zakres ubezpieczenia w szkole nie obejmuje również chorób oraz urazów powstałych na skutek zabiegów kosmetycznych.

Polisa szkolna bez wątpienia wpływa na poprawę bezpieczeństwa dzieci. Niemniej standardowe NNW z reguły nie jest uniwersalnym ubezpieczeniem. Naturalnie rodzice mogą podjąć decyzję o indywidualnym zakupie dodatkowych świadczeń w ramach polisy. Dzięki temu zakres ubezpieczenia w szkole stanie się dużo szerszy i bardziej kompleksowy.

Jeżeli natomiast komuś zależy na pełnej ochronie, może zainteresować go ubezpieczenie na życie i zdrowie. Jest to znacznie bardziej kompleksowa polisa, która w wielu przypadkach może chronić również dzieci i młodzież w wieku szkolnym. Takie ubezpieczenie zapewni pomoc nie tylko w razie nieszczęśliwego wypadku, ale także w innych trudnych życiowych sytuacjach. Dlatego warto o nim pamiętać przy podejmowaniu decyzji.

Najważniejsze informacje:

  • Ubezpieczenie w szkole to idealny przykład świadczenia, które często jest kupowane bez większego zastanowienia. Oczywiście takie ubezpieczenie może być przydatne, ale tylko pod warunkiem, że ma ono odpowiedni zakres.
  • Główną rolę w przypadku takich świadczeń odgrywa ochrona NNW. Zapis ten gwarantuje wypłatę odszkodowania w sytuacji, kiedy dziecko dozna urazu lub uszczerbku zdrowotnego spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem.
  • Podstawowy zakres ochrony NNW sprowadza się w zasadzie tylko do skutków nieszczęśliwych zdarzeń. To oznacza, że te mniej rozbudowane polisy nie zapewnią pomocy np. w razie choroby.
  • Ponadto rodzice muszą zastanowić się nad tym, czy polisa oferowana w szkole ma odpowiedni zakres. Jeśli nie, warto samodzielnie kupić takie ubezpieczenie, bo wtedy zakres ochrony można samodzielnie zmodyfikować.
  • Ubezpieczenie do szkoły można wygodnie kupić przez internet, a serwis Polisoteka pozwoli na sprawne znalezienie odpowiedniej polisy. Dzięki temu cała procedura przebiegnie szybko i sprawnie.

FAQ - Najczęsciej zadawane pytania

Czy ubezpieczenie w szkole to dobry pomysł?
Jak najbardziej. Niemniej należy zdać sobie sprawę z tego, że nie każde takie ubezpieczenie zapewni identyczne korzyści. Dlatego tak ważne jest to, aby wybrać świadczenie o odpowiednim zakresie i sumie ubezpieczenia.
Czy grupowe ubezpieczenie szkolne jest korzystne?
Cenowo zazwyczaj tak, ponieważ wysokość składki jest w tym przypadku niższa. Jednak ma to swoje przełożenie na węższy zakres ochrony. Toteż najbardziej wymagającym rodzicom trzeba rekomendować zakup indywidualnej polisy szkolnej, ponieważ wtedy zakres ochrony można ustalić samodzielnie.
Gdzie można kupić ubezpieczenie szkolne?
Spora część rodziców kupuje takie polisy bezpośrednio w szkole, ale można to zrobić także przez internet. Zakup polisy online jest nie tylko łatwy i szybki, ale przede wszystkim zapewnia dużo większy wybór.