Ubezpieczenie NNW w Trasti
Ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie NNW w Trasti

Bezpieczeństwo na polskich drogach jest dość ponurym zagadnieniem. Najlepiej świadczy o tym duża liczba wypadków drogowych. Co prawda, pewnym pocieszeniem może być jej tendencja spadkowa, ale z drugiej strony liczby te pozostają wysokie. Dlatego ci bardziej zapobiegliwi kierowcy szukają różnych sposobów, aby zabezpieczyć się przed potencjalnymi skutkami wypadków. Jednym z takich sposobów może być zakup polisy NNW. Czym charakteryzuje się ubezpieczenie NNW w Trasti? Jak wygląda aktualna oferta tego asekuratora? Zapraszamy do lektury naszego tekstu.

Trasti – o firmie

Być może niektórzy dopiero teraz usłyszeli o istnieniu takiej firmy. Nie ma w tym jednak nic dziwnego. Trasti to bowiem jedna z najmłodszych marek na polskim rynku. Pierwsze ubezpieczenia Trasti pojawiły się na rynku dopiero w 2021 roku. Dlatego można śmiało stwierdzić, że asekurator znajduje się w początkowej fazie rozwoju.

Niemniej model biznesowy tej firmy już teraz jest bardzo jasny. Trasti to marka należąca do słoweńskiej grupy ubezpieczeniowej Triglav. Natomiast pojawienie się jej na polskim rynku miało określony cel. Był nim zwiększenie zasięgów pod kątem sprzedaży ubezpieczeń komunikacyjnych. To właśnie polisy dla kierowców są jedynym elementem oferty tej marki.

Więcej informacji o firmie Trasti można znaleźć w naszym artykule poświęconym tej marce.

Ubezpieczenie NNW w Trasti dla kierowców

Ubezpieczenia NNW mogą mieć różny charakter. Takie polisy są nieraz dedykowane określonej grupie, czyli np. kierowcom, uczniom lub turystom. W przypadku firmy Trasti sprawa jest jasna. Asekurator ma bowiem w swojej ofercie tylko jeden typ świadczeń, czyli ubezpieczenia dla kierowców. Taka zasada siłą rzeczy dotyczy również ubezpieczeń NNW.

Trasti oferuje więc swoim klientom tylko jedno ubezpieczenie NNW. Ma to jednak swoje dobre strony, ponieważ teraz możemy poświęcić mu nieco więcej uwagi. Zacznijmy od tego, że główne założenia tej polisy są standardowe. Ubezpieczenie NNW Trasti zapewnia odszkodowanie w sytuacji śmierci lub trwałego uszczerbku na zdrowiu. Dotyczy to szkód powstałych podczas:

 • jazdy samochodem;
 • postoju;
 • wsiadania lub wysiadania z pojazdu;
 • naprawy pojazdu w trasie (podyktowanej nagłą awarią).

Firma Trasti wspomina także o atutach swojej polisy. Pierwszym takim atutem jest wysoka suma ubezpieczenia. W zależności od wybranego wariantu wynosi ona: 50, 100 lub 200 tysięcy złotych. Dodatkowo asekurator wprowadził przejrzyste zasady dotyczące wypłaty odszkodowania za trwały uszczerbek na zdrowiu. Reguła ta zakłada wypłatę 1% liczonego od sumy ubezpieczenia za każdy 1% uszczerbku na zdrowiu.

Co istotne, taka ochrona obejmuje zarówno kierowcę, jak i pasażerów podróżujących w pojeździe.

NNW Trasti – wyłączenia i ograniczenia ochrony

W naszych artykułach często podkreślamy, jak ważna jest lektura Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. Informacje zawarte w tym dokumencie są bowiem kluczowe dla zrozumienia zasad, według których działa zawarte ubezpieczenie. O czym więc warto pamiętać?

Przede wszystkim opisana polisa NNW posiada standardowe wyłączenia odpowiedzialności. Dotyczą one przede wszystkim:

 • wypadków powstałych w czasie, kiedy pojazd stał się narzędziem przestępstwa lub samobójstwa;
 • wszelkich wypadków powstałych w chwili, gdy prowadzący nie miał uprawnień do kierowania pojazdem;
 • szkód powstałych na skutek ewidentnego złamania przepisów ruchu drogowego;
 • wypadków wywołanych złym stanem technicznym pojazdu;
 • szkód powstałych na skutek nagłego ataku choroby (np. zawału serca);
 • wypadków spowodowanych pod wpływem alkoholu lub związków odurzających.

Jak wygląda zgłoszenie szkody z NNW Trasti?

Możliwość szybkiego zgłoszenia szkody jest kluczowa w kontekście sprawnej likwidacji szkody i wypłaty rekompensaty pieniężnej. Jak więc pod tym względem wyglądają aktualnie procedury wdrożone przez firmę Trasti? W jaki sposób można zgłosić szkodę z tytułu ubezpieczenia NNW?

Zasadniczo osoba ubezpieczona ma pod tym kątem trzy możliwości. Są nimi:

 1. Zgłoszenie szkody poprzez telefon na infolinię – zazwyczaj to właśnie ta metoda okazuje się najszybszą alternatywą. Podczas takiej rozmowy konsultant może od razu wprowadzić do systemu informacje na temat szkody. W efekcie asekurator szybko rozpocznie procedurę likwidacji szkody. Infolinia Trasti jest dostępna pod numerem – +48 (22) 250 93 73. Co ważne, infolinia ta jest czynna tylko od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-20:00. Posiadacze NNW muszą więc o tym pamiętać.
 2. Zgłoszenie szkody przez formularz online – na stronie internetowej Trasti można znaleźć specjalny formularz poświęcony zgłaszaniu szkód. Jest on dostępny pod tym linkiem. Wypełnienie formularza ma tę zaletę, że można to zrobić bez pośpiechu. Jednak wadą jest wtedy konieczność oczekiwania na odpowiedź ze strony asekuratora. Firma Trasti deklaruje, że po wypełnieniu formularza przedstawiciel marki skontaktuje się ze zgłaszającym w ciągu 4 godzin roboczych.
 3. Zgłoszenie szkody drogą mailową – ostatnią opcją jest wysłanie informacji o powstałej szkodzie za pośrednictwem poczty elektronicznej. Można to zrobić poprzez wiadomość wysłaną na adres – szkody@trasti.pl.

Po uzyskaniu takiego zgłoszenia firma Trasti zapozna się ze szkodą i wyda decyzję dotyczącą jej likwidacji.

Czy Trasti oferuje NNW Szkolne?

Niestety nie. Wynika to z modelu działalności tego asekuratora, który w 100% skupia się na ubezpieczeniach komunikacyjnych. Tym samym rodzice nie mogą ubezpieczyć swoich dzieci za pomocą tej firmy.

Co jasne, od tej reguły jest jeden wyjątek. Opisane warunki ubezpieczenia NNW dla kierowców sprawiają, że polisa będzie chronić dzieci, które są odwożone do szkoły przez rodziców. Taką możliwość zapewnia ochrona kierowcy i pasażerów gwarantowana w ramach komunikacyjnego NNW.

Najważniejsze informacje:

 • TU Trasti jest bardzo młodą marką, która rozpoczęła swoją działalność na polskim rynku w 2021 roku. Firma ta należy do słoweńskiego koncernu ubezpieczeniowego Triglav.
 • Cały model biznesowy firmy Trasti opiera się na sprzedaży ubezpieczeń komunikacyjnych. Taka zasada wpływa także na wybór polis NNW. Aktualnie ten asekurator prowadzi sprzedaż tylko jednej polisy, czyli NNW dla kierowców.
 • Komunikacyjne ubezpieczenie NNW Trasti zapewnia odszkodowanie za zgon lub trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany wypadkiem komunikacyjnym. Taka ochrona rozciąga się na kierowcę oraz pasażerów.
 • W ramach tej polisy asekurator zapewnia odszkodowanie z limitem: 50, 100 lub 200 tysięcy złotych. Jeśli chodzi o trwały uszczerbek zdrowotny, poszkodowany otrzymuje 1% sumy ubezpieczenia za każdy 1% uszczerbku zdrowotnego.
 • Zgłoszenie szkody z tytułu NNW Trasti jest możliwe drogą telefoniczną lub elektroniczną. Infolinia Trasti jest dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-20:00. W pozostałe dni można skorzystać ze zgłoszenia poprzez formularz online lub pocztę elektroniczną.

FAQ - Najczęsciej zadawane pytania

Jakie ubezpieczenia NNW oferuje Trasti?
Firma Trasti to jeden z tych asekuratorów, który w pełni koncentruje się na sprzedaży polis dla kierowców. Jeśli więc chodzi o dostępne ubezpieczenia NNW, nie ma tutaj mowy o bogatym wyborze. Asekurator oferuje tylko jeden rodzaj ubezpieczenia, czyli właśnie komunikacyjne NNW dla kierowcy i pasażerów.
Przed czym chroni NNW Trasti?
Wspomniana polisa zapewnia odszkodowanie w razie zgonu lub doznania trwałego uszczerbku zdrowotnego na skutek wypadku drogowego. Wysokość takiej rekompensaty zależy od sumy ubezpieczenia oraz charakteru powstałych szkód.
Jak zgłosić szkodę z NNW Trasti?
Jeżeli wypadek miał miejsce w tygodniu, klienci Trasti mogą skorzystać z infolinii. Jest ona dostępna pod numerem – +48 (22) 250 93 73. W pozostałe dni jedyną opcją jest wypełnienie formularza online i czekanie na kontakt ze strony asekuratora.