ubezpieczenie nnw w generali
Ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie NNW w Generali – cennik. Jak wygląda zgłoszenie szkody?

Firma Generali to jedna z najbardziej znanych marek na europejskim rynku ubezpieczeń. Ubezpieczenia oferowane przez Generali cieszą się dużym uznaniem w wielu krajach, w tym także w Polsce. Na naszym rynku sporą popularność zdobyły między innymi ubezpieczenie NNW w Generali. Nie jest to dziwne, gdyż firma Generali posiada pod tym względem niezwykle bogatą ofertę. Zatem jakie świadczenia się w niej znalazły? Przed czym chroni ubezpieczenie NNW Generali i co zrobić, aby wybrać odpowiednią polisę? Zapraszamy do lektury.

Ubezpieczenie NNW w Generali – co obejmuje?

Wspólną cechą wszystkich ubezpieczeń NNW jest ich fundamentalny zakres ochrony. Obejmuje on szkody na zdrowiu lub życiu wywołane nieszczęśliwym wypadkiem. Wszystkie polisy NNW powinny więc zapewnić pomoc w razie zgonu lub uszczerbku zdrowotnego. Jednak dokładny zakres takiej pomocy zależy już od wybranego świadczenia.

Podstawową opcją w tej kategorii jest ubezpieczenie dostępne pod nazwą Generali z myślą o NNW. Taka polisa ma bardzo uniwersalny charakter i tym samym może ją zakupić niemal każdy zainteresowany. Niemal, ponieważ górną granicą wieku jest w tym przypadku 65 lat. Polisa Generali z myślą o NNW działa przez 24 godziny na dobę i nie ma ograniczeń terytorialnych. Tutaj warto jednak podkreślić, że podstawowy zakres tej polisy obejmuje wyłącznie zgony spowodowane NNW. Jeżeli więc komuś zależy na nieco szerszej ochronie, powinien postawić na rozbudowany wariant ubezpieczenia.

TU Generali oferuje także polisy NNW dla dzieci, czyli tzw. ubezpieczenie NNW szkolne. Więcej informacji na ich temat można znaleźć w ostatnim akapicie.

Ostatnią kategorię świadczeń stanowią różnego typu ubezpieczenia NNW grupowe oraz polisy o specjalistycznym charakterze (np. drogowe).

NNW Generali – tabela i porównanie przykładowych zakresów ochrony

Generali z myślą o NNWGenerali NNW szkolne (Generali z myślą o NNW – Pakiet Dziecko)Generali NNW grupowe
Gwarantowana rekompensata pieniężna za śmierć osoby ubezpieczonej w wyniku wypadku komunikacyjnego lub nieszczęśliwego wypadku (we wszystkich wariantach)Wysokie odszkodowanie za śmierć dziecka w wyniku wypadkuDwa warianty ochrony – wariant pierwszy zapewnia całodobową ochronę przez rok
Dodatkowe wsparcie pieniężne w przypadku trwałego albo czasowego uszczerbku na zdrowiu (tylko w wybranych polisach)Ochrona gwarantowana także w czasie wakacji oraz podczas pobytu poza szkołąWariant drugi gwarantuje wsparcie finansowe tylko za szkody powstałe w miejscu pracy
Zwrot wybranych kosztów leczenia oraz rehabilitacji (w wybranych polisach)Dodatkowe środki przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z leczeniem, powrotem do zdrowia albo sprawnościWypłata odszkodowania za: śmierć osoby ubezpieczonej, wypadek skutkujący inwalidztwem lub trwałym uszczerbkiem na zdrowiu
Pomoc w pokryciu części kosztów przekwalifikowania zawodowego (w wybranych polisach)Odszkodowanie przyznawane w razie szkody powstałej podczas wyczynowego uprawiania sportu (do 18. roku życia)Pomoc w pokryciu kosztów kursu przekwalifikowania zawodowego oraz zakupu specjalnych środków (np. kul)
Wsparcie finansowe w razie hospitalizacji spowodowanej skutkami COVID-19 (wybrane polisy)
Dodatkowe odszkodowanie za pobyt w szpitalu lub inny typ uszczerbku na zdrowiu

NNW Generali – jak wygląda zgłoszenie szkody?

Aby maksymalnie uprościć procedurę zgłaszania szkód, firma Generali przygotowała dla swoich klientów kilka rozwiązań. Już w momencie zakupu polisy nabywca uzyskuje dostęp do swojego własnego konta na platformie Generali. Takie konto można wykorzystać między innymi właśnie do zgłoszenia szkody poprzez formularz online. Oprócz tego zgłoszenie szkody jest możliwe także za pomocą:

  • infolinii dedykowanej obsłudze klientów – 913 913 913;
  • wiadomości e-mail – szkody@generali.pl.

NNW Generali – cennik. Ile kosztuje?

Jednym z największych atutów oferty Generali są niezwykle przystępne ceny ubezpieczeń. Dość powiedzieć, że najtańsze warianty opisanych wyżej polis NNW kosztują zaledwie 40-50 złotych za cały rok ochrony! Pod względem ceny oferta Generali plasuje się więc w ścisłej czołówce polskich asekuratorów. Warto jednak pamiętać, że taka cena dotyczy tych najtańszych, a co za tym idzie – niezbyt rozbudowanych ubezpieczeń. Natomiast w przypadku droższych polis cena jest już dużo bardziej zróżnicowana i może wynieść około 100-200 złotych.

Czy Generali oferuje NNW szkolne?

Aktualna oferta firmy Generali obejmuje również ubezpieczenia szkolne NNW dla dzieci. Jest to tzw. Pakiet Dziecko dostępny w ramach ubezpieczenia Generali z myślą o NNW. Tutaj także można stwierdzić, że zaletą takich polis jest przede wszystkim cena. Według deklaracji firmy Generali najtańszy wariant tego ubezpieczenia kosztuje zaledwie 39 złotych rocznie.

Niestety, ma to swoją wadę, ponieważ zakres ochrony takich ubezpieczeń jest bardzo okrojony. W praktyce obejmuje on tylko gwarancję wypłaty odszkodowania w razie śmierci spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem. Dużo lepiej prezentuje się zakres ochrony w rozbudowanym wariancie tego świadczenia. Tutaj można już liczyć na dodatkowe środki wypłacane za trwały uszczerbek na zdrowiu lub poważne urazy. Ponadto wtedy ubezpieczenie będzie obejmować także szkody, które powstały podczas wyczynowego uprawiania sportu. Niemniej trzeba pamiętać o tym, że szerszy zakres ochrony idzie tutaj w parze z wyższą ceną ubezpieczenia.

Tym samym rodzice malca muszą dobrze przemyśleć wybór konkretnego wariantu NNW od firmy Generali.

Najważniejsze informacje:

  • Generali to jedna z największych i tym samym najbardziej renomowanych marek na europejskim rynku ubezpieczeń. Toteż polisy oferowane przez firmę Generali cieszą się sporym zainteresowaniem w wielu krajach.
  • Oferta NNW Generali obejmuje kilka różnych świadczeń. Podstawową polisą jest ubezpieczenie Generali z myślą o NNW. W zależności od wybranego wariantu może ono zapewnić pomoc w razie zgonu lub zgonu oraz doznania poważnego uszczerbku zdrowotnego na skutek wypadku.
  • Dodatkowo polisa Generali z myślą o NNW jest dostępna również w formie Pakietu Dziecko. Taki pakiet można śmiało uznać za ubezpieczenie NNW szkolne, gdyż jego zakres nie różni się od polis tego typu.
  • Ponadto firma Generali oferuje ochronę NNW w ramach innych świadczeń (np. ubezpieczeń komunikacyjnych lub polis turystycznych).
  • Klienci Generali mogą zgłosić szkodę NNW poprzez swoje indywidualne konto na platformie Generali Strefa Klienta. Oprócz tego asekurator udostępnia im również infolinię oraz adres e-mail.

FAQ - Najczęsciej zadawane pytania

Jakie ubezpieczenia NNW oferuje Generali?
Podstawowym świadczeniem w ofercie tego asekuratora jest polisa Generali z myślą o NNW. Oprócz niej asekurator oferuje również grupowe polisy NNW oraz ubezpieczenia NNW o określonym charakterze (np. komunikacyjne).
Czy firma Generali oferuje NNW szkolne?
Tak, ponieważ taką funkcję pełni Pakiet Dziecko (dostępny w ramach Generali z myślą o NNW). Pakiet ten może zapewnić ochronę dzieci, młodzieży w wieku szkolnym, a nawet studentów. Jego zakres obejmuje zgon, uszczerbki zdrowotne oraz inne negatywne skutki nieszczęśliwych wypadków.
Jak wygląda zgłaszanie szkód z NNW Generali?
Firma Generali już jakiś czas temu uruchomiła portal dedykowany dla swoich klientów. Przy pomocy serwisu Generali Strefa Klienta można wygodnie zgłosić szkodę i przekazać asekuratorowi niezbędne dokumenty. Warto jednak pamiętać, że klienci Generali mogą także zgłosić szkodę telefonicznie lub przy pomocy poczty elektronicznej.