Ubezpieczenie NNW na szlaku od PZU
Ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie NNW na szlaku od PZU – ile kosztuje?

Górskie wędrówki zapewniają możliwość bliskiego obcowania z naturą i stają się źródłem wielu wspaniałych przygód. Nie można jednak zapominać o tym, że niekiedy zaplanowana wyprawa kończy się w wyjątkowo pechowy sposób. Nagłe urazy i kontuzje zdarzają się w górach dość często. Dlatego też bardziej przezorni turyści powinni się zabezpieczyć przed taką ewentualnością. Można to zrobić np. kupując ubezpieczenie NNW na szlaku od PZU. Jakie zalety ma ta polisa i co warto o niej wiedzieć?

Czym jest ubezpieczenie NNW na szlaku od PZU?

Od razu trzeba wspomnieć o tym, że opisywane ubezpieczenie NNW ma zupełnie wyjątkowy charakter. Polisa ta powstała bowiem przy współpracy z władzami Tatrzańskiego Parku Narodowego (TPN). Koniec końców to właśnie Tatry stanowią jedyny w Polsce obszar o charakterze wysokogórskim. Wędrówki po tatrzańskich szlakach są więc szczególnie wymagające i często wiążą się z wyższym poziomem ryzyka. Dlatego polisa PZU NNW na szlaku jest dedykowana wszystkim taternikom i miłośnikom górskich wędrówek.

Jak sama nazwa wskazuje, opisywane ubezpieczenie to polisa od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW). Jednak opisywane ubezpieczenie jest przeznaczone tylko dla turystów planujących wędrówki po terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Certyfikat zakupu polisy staje się ważny tylko wraz z biletem wstępu na teren TPN-u. Oczywiście data zakupu biletu musi odpowiadać okresowi ochrony ubezpieczenia.

Świadczenie od PZU zapewni pomoc wszystkim turystom, którzy ulegną wypadkowi podczas górskiej wędrówki. Co jasne, taka pomoc będzie mieć postać finansową, gdyż firma PZU zobowiązuje się do wypłaty odszkodowania. Rekompensata pieniężna może zostać przyznana w sytuacji:

 • śmierci na skutek nieszczęśliwego wypadku;
 • doznania trwałego uszczerbku na zdrowiu;
 • konieczności nabycia środków ortopedycznych lub pomocniczych podczas leczenia;
 • niesprawności skutkującej koniecznością przeszkolenia zawodowego.

Oprócz tego firma PZU zapewnia:

 • dodatkowe odszkodowanie za tzw. leczenie uciążliwe;
 • zwrot kosztów zorganizowania akcji ratunkowej w terenie górskim;
 • dodatkowe środki w przypadku nagłego zawału serca lub krwotoku śródczaszkowego;
 • podstawowe usługi assistance w ramach ubezpieczenia.

Ile kosztuje jednodniowe i tygodniowe NNW na szlaku?

Ubezpieczenie PZU NNW na szlaku nie jest więc ogólnodostępne. Mogą je zakupić tylko osoby, które w danym okresie będą przemieszczać się po terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Tym samym posiadanie biletu wstępu do TPN-u jest niezbędne do ewentualnego uzyskania pomocy z tytułu tej polisy.

Powyższa zależność wpływa również na cenę ubezpieczenia NNW na szlaku, która jest wyjątkowo niska. W wariancie jednodniowym taka polisa kosztuje tylko 2 złote i 50 groszy. Natomiast przy wyborze wersji tygodniowej cena polisy wyniesie 17 złotych i 50 groszy.

UWAGA!

Ubezpieczenie NNW PZU na szlaku jest ważne zarówno na terenie polskiej, jak i słowackiej części Tatr. Tym samym osoby planujące np. wyjście na Gerlach lub Łomnicę również mogą kupić taką polisę i zyskać ochronę NNW.

Najważniejsze informacje:

 • Ubezpieczenie NNW na szlaku od firmy PZU to unikalne świadczenie. Polisa ta jest skierowana do osób, które wybierają się na teren Tatrzańskiego Parku Narodowego lub TANAP-u (słowackiej części Tatr).
 • Polisa NNW na szlaku zapewnia pomoc w razie ulegnięcia wypadkowi w czasie górskiej wyprawy. Obydwa te świadczenia uprawniają poszkodowanego do uzyskania rekompensaty finansowej.
 • Dodatkowo zakres tego ubezpieczenia obejmuje zwrot kosztów akcji ratunkowej (na terenie TANAP-u). Jest to szczególnie ważny zapis dla osób planujących wędrówkę po słowackich szlakach.
 • Co istotne, polisa NNW na szlaku zachowuje ważność tylko w przypadku zakupu biletu wstępu na teren TPN-u. Zakup biletu ma być dowodem, że nabywca polisy rzeczywiście przebywał danego dia w górach.
 • Cena polisy NNW na szkalu wynosi tylko 2 złote i 50 groszy za jeden dzień ochrony. Oprócz tego ubezpieczenie jest dostępne także w wariancie tygodniowym za cenę 17 złotych i 50 groszy.

FAQ - Najczęsciej zadawane pytania

Co to za polisa NNW na szlaku?
Ubezpieczenie NNW na szlaku to wyjątkowa polisa oferowana przez firmę PZU. Powstała ona w wyniku współpracy z władzami Tatrzańskiego Parku Narodowego oraz TANAP-u. Jest więc to świadczenie przeznaczone dla turystów, którzy udają się na górskie wędrówki po Tatrach.
Jaki jest zakres ubezpieczenia NNW na szlaku?
Polisa NNW na szlaku zapewnia rekompensatę finansową w razie doznania wypadku w terenie wysokogórskim. Dodatkowo ubezpieczenie gwarantuje pokrycie kosztów akcji ratunkowej na terenie Słowacji.
Ile kosztuje NNW na szlaku?
Opisywane ubezpieczenie jest dostępne w cenie 2 złotych i 50 groszy za jeden dzień ochrony. Co istotne, obecnie w sprzedaży jest dostępny także wariant tygodniowy, który kosztuje 17 złotych i 50 groszy.