Ubezpieczenie NNW na praktyki studenckie i zawodowe
Ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie NNW na praktyki studenckie i zawodowe

Istnieje jeden podstawowy element, który odróżnia studia wyższe od edukacji na wcześniejszych etapach. Nieodłączną częścią programu studiów są bowiem praktyki zawodowe. Mają one przygotować studentów do wykonywania obowiązków zawodowych już po ukończeniu studiów. Z tego względu takie praktyki znacząco różnią się od zwykłego trybu nauki. Dlatego też praktykanci mogą kupić specjalne ubezpieczenie NNW na praktyki studenckie i zawodowe. Jakie są najważniejsze atuty takich świadczeń i co należy o nich wiedzieć? Zapraszamy do lektury!

Czym jest ubezpieczenie NNW na praktyki?

Zasadniczo pod terminem ubezpieczenia NNW na praktyki mogą kryć się dwa różne świadczenia. Pierwszym z nich jest zwykłe NNW dla studenta. Ta dobrowolna polisa jest dostępna dla osób będących w trakcie studiów wyższych. Jeżeli student chciałby zyskać dodatkową ochronę przed skutkami nieszczęśliwych wypadków, powinien kupić taką polisę. NNW zapewni mu wsparcie finansowe w razie ulegnięcia wspomnianemu wypadkowi.

W tym miejscu należy również podkreślić kluczową kwestię. Każda kompleksowa polisa NNW dla studenta powinna gwarantować ochronę także w trakcie praktyk. Jeśli więc student posiada taką polisę, ochrona zostanie rozciągnięta na wykonywane obowiązki zawodowe.

Drugim świadczeniem jest dedykowane NNW na praktyki studenckie. W przypadku tej polisy sprawa wygląda nieco inaczej. Studenci są zazwyczaj kierowani na obowiązkowe praktyki na podstawie skierowania wystawionego przez uczelnię. Jeżeli uczelnia wystawi to skierowanie, a same praktyki wynikają z toku nauki, obowiązkiem uczelni staje się również zakupienie NNW na czas praktyk. Tym samym uczelnia odpowiada wówczas za ochronę studenta przed skutkami nieszczęśliwych wypadków. Dotyczy to jednak tylko obowiązkowych praktyk z uczelni, na które student otrzymał skierowanie.

Ile kosztuje NNW na praktyki studenckie?

Niektórzy studenci mogą zdecydować się na zakup dodatkowego ubezpieczenia NNW przy okazji rozpoczęcia opisywanych praktyk. Dobra wiadomość jest taka, że nie będzie to bardzo poważny wydatek. Większość studenckich ubezpieczeń NNW jest dostępna już za cenę wynoszącą około 50-100 złotych.

Co jasne, taka polisa chroni przez cały rok akademicki. Jeśli student dokona jej zakupu na początku października, uzyska ochronę aż do końca września przyszłego roku. Jest więc to najlepsze i najbardziej opłacalne rozwiązanie.

Ile kosztuje NNW na praktyki zawodowe?

Warto jednak pamiętać, że nie zawsze student odbywa praktyki na podstawie skierowania ze strony uczelni. Przykładowo, studenci uczelni prywatnych muszą samodzielnie zadbać o kwestię realizacji takich praktyk. Niektórzy decydują się także na odbycie praktyk, które nie są wymagane przez program nauczania. Koniec końców takie praktyki pozwalają na zdobycie doświadczenia, dzięki czemu mogą ułatwić znalezienie pracy po studiach.

Tym samym przy wszelkich praktykach dodatkowych lub prywatnych to student musi sam zadbać o swoje ubezpieczenie. Wówczas należy się upewnić, iż zakres polisy obejmuje wykonywanie określonych obowiązków zawodowych.

Jeżeli chodzi o cenę polisy, nie powinna ona różnić się od cen indywidualnych ubezpieczeń NNW dla studentów. W większości przypadków będzie więc to przedział 50-100 złotych za rok ochrony.

Jakie firmy oferują NNW dla studentów?

Opisany zakres ubezpieczeń NNW dla studentów sprawia, że takie polisy cieszą się dużym zainteresowaniem. Z tego względu znalazły się one w ofertach wielu asekuratorów. Dlatego w tym akapicie krótko opiszemy kilka dostępnych świadczeń.

Pierwszą dostępną polisą jest NNW dla studentów i uczniów szkół policealnych od firmy PZU. Co istotne, ochrona gwarantowana w ramach tego ubezpieczenia działa w Polsce oraz poza granicami kraju. Ponadto obejmuje ona zarówno samą naukę, jak i wykonywanie obowiązków w ramach praktyk studenckich.

Drugą opcją może być polisa oferowana przez firmę InterRisk. Polisa EDU Plus zapewnia kompleksową ochronę osobom kontynuującym naukę w czasie studiów. Co ważne, pakiet ten łączy w sobie zakres standardowej polisy NNW oraz ubezpieczenia zdrowotnego. Dzięki temu zapewnia on jeszcze szerszy zakres ochrony.

Warto również wspomnieć, że zakres wielu standardowych ubezpieczeń NNW jest bardzo uniwersalny. Dlatego takie polisy także mogą być dobrą alternatywą dla studentów. Wystarczy choćby wspomnieć o ubezpieczeniu NNW Allianz.

Najważniejsze informacje:

  • Przy omawianiu ubezpieczenia NNW na czas praktyk studenckich należy wziąć pod uwagę dwa scenariusze. W pierwszym z nich student odbywa obowiązkowe praktyki (wymagane przez program nauczania) na podstawie skierowania uczelni.
  • Wówczas uczelnia podpisuje porozumienie z instytucją, w której student odbędzie praktyki. Na mocy takiego porozumienia to uczelnia staje się zobligowana do zapewnienia studentowi obowiązkowej polisy NNW.
  • We wszystkich pozostałych przypadkach obowiązek ubezpieczenia spada na barki studenta. Na szczęście opisywane polisy NNW nie są drogie, gdyż kosztują średnio 50-100 złotych rocznie. Za tę cenę można uzyskać gwarancję wsparcia finansowego w razie ulegnięcia nieszczęśliwemu wypadkowi.
  • Tym samym studenci mogą sami zakupić ubezpieczenie NNW, jeśli uczelnia nie zapewni im takiej ochrony. Samodzielny zakup polisy ma tę zaletę, że NNW działa wtedy przez cały rok.
  • Plusem ubezpieczeń NNW jest możliwość przystosowania ich zakresu. Dzięki temu studenci mogą mieć pewność, że ubezpieczenie zapewni im adekwatną ochronę do charakteru odbywanych praktyk.

FAQ - Najczęsciej zadawane pytania

Czy ubezpieczenie NNW na praktyki jest obowiązkowe?
Ubezpieczenie NNW na praktyki studenckie jest obowiązkowe tylko w sytuacji, kiedy student został skierowany na praktyki przez uczelnię. Wtedy to przedstawiciele uczelni muszą zadbać o zakup NNW dla praktykanta. W pozostałych przypadkach zależy to już od samego studenta oraz warunków wybranych przez niego praktyk.
Ile kosztuje NNW na praktyki studenckie?
Jeżeli student zdecyduje się na indywidualny zakup takiego świadczenia, powinien zrobić to na początku roku akademickiego. Taka polisa powinna bowiem kosztować około 50-100 złotych. Natomiast zakup NNW na początku roku akademickiego powinien zapewnić ochronę przez cały rok nauki.
Jakie firmy oferują NNW na praktyki?
Dedykowane polisy NNW dla studentów oferują między innymi firmy, takie jak: PZU, InterRisk oraz Compensa. Warto jednak pamiętać, że studenci równie dobrze mogą wybrać zwykłe ubezpieczenie NNW i przystosować jego zakres do swoich potrzeb.