Polisa na dożycie
Ubezpieczenie NNW

Polisa na dożycie – na czym polega to unikalne świadczenie?

Polisa na dożycie nie jest typowym ubezpieczeniem. W przeciwieństwie do wielu polis nie zapewnia ona bowiem ochrony przed żadnym zagrożeniem. Jednak to świadczenie w rzeczywistości ma zupełnie inny cel. Mianowicie polisa na dożycie umożliwia otrzymanie określonej kwoty, jeżeli dana osoba po prostu dożyje dnia, w którym zakończy się podpisana umowa. Brzmi nietypowo? Na pewno! Niemniej trzeba pamiętać o tym, że zakup tej polisy niesie ze sobą kilka istotnych korzyści. W poniższym tekście pokrótce opiszemy to świadczenie.

Polisa na dożycie – o czym warto wiedzieć?

Zacznijmy od tego, że polisa na dożycie to całkiem popularne świadczenie. Można ją bowiem znaleźć w ofertach wielu różnych ubezpieczycieli. Natomiast trudno byłoby uznać ją za standardowe ubezpieczenie, gdyż ma ona zupełnie inny charakter. Przede wszystkim nie jest to polisa gwarantująca dodatkowe korzyści w zakresie ochrony życia lub zdrowia. Wręcz przeciwnie! Zakup tej polisy zazwyczaj nie zmienia niczego pod kątem posiadanej ochrony. Jej właściciel nie otrzyma więc żadnych dodatkowych świadczeń zdrowotnych.

Po co więc ktokolwiek miałby ją kupować? Otóż posiadacz polisy na dożycie otrzyma wyznaczoną sumę pieniędzy w momencie, gdy ważność ubezpieczenia dobiegnie końca. Jest jednak jeden warunekdana osoba musi po prostu dożyć tego dnia.

Niektóre osoby mogą teraz uznać, że jest to zbyt proste i na pewno istnieje tutaj jakiś haczyk. Rzeczywiście warto wspomnieć o jednej kwestii. Otóż polisa na dożycie to świadczenie długoterminowe, czyli umowa zawierana na okres 20, 25 lub 30 lat. Jeśli zatem człowiek w podeszłym wieku kupi takie ubezpieczenie, istnieje realne ryzyko, że nie dożyje on końca polisy.

Dla kogo polisa na dożycie może być opłacalnym rozwiązaniem?

Co się dzieje w sytuacji, gdy właściciel polisy na dożycie umrze przed zakończeniem ważności umowy? W przypadku śmierci ubezpieczonego wszystkie zgromadzone środki trafią na konto ubezpieczyciela. Dlatego też zakup tego ubezpieczenia powinien być dokładnie przemyślaną decyzją.

Pod kątem specyfiki polisa na dożycie bardziej przypomina lokatę bankową aniżeli faktyczne ubezpieczenie. Z tego względu warto ją oceniać właśnie przez pryzmat opłacalności.

Dla kogo polisa na dożycie będzie dobrą inwestycją? Głównie dla osób pracujących, które chcą dodatkowo odłożyć część zgromadzonych środków. Trzeba bowiem pamiętać o tym, że takie ubezpieczenia często są ważne do momentu przejścia na emeryturę. Oczywiście niektórzy asekuratorzy stosują zupełnie inne zasady, według których wypłata świadczenia następuje np. po wyznaczonych urodzinach ubezpieczonego.

Polisa na dożycie jest również niezłą alternatywą dla funduszów emerytalnych oraz lokat bankowych. Aktualne przepisy prawa podatkowego wskazują, iż środki otrzymywane z tytułu ubezpieczeń nie podlegają opodatkowaniu. W związku z tym zakup polisy na dożycie może być po prostu formą inwestycji.

Polisa na dożycie a suma ubezpieczenia – jaką kwotę można uzyskać?

Opłacalność takiego zakupu będzie zależeć w głównej mierze od tego, jak wysoką kwotę można uzyskać po zakończeniu umowy. Jednak suma ubezpieczenia jest ustalana indywidualnie w ramach każdej zawieranej polisy. Dlatego przed zawarciem ubezpieczenia trzeba uważnie zapoznać się z kalkulacją przygotowaną przez asekuratora.

Najważniejsza zasada pozostaje jednak niezmienna. Im wyższa będzie wysokość składki, tym wyższa okaże się również suma ubezpieczenia. Właściciel polisy może zatem zdecydować się na jeden wymiar składek i tym samym wpłynąć na końcową wartość świadczenia. W takim przypadku niezbędna jest wspomniana kalkulacja, która pozwoli ocenić opłacalność poszczególnych rozwiązań. Co istotne, składki w polisie na dożycie można opłacać zarówno w systemie miesięcznym, jak i rocznym.

Polisa na życie i dożycie, czyli bardziej złożona opcja

Niektóre osoby mogą uznać, że opisane warunki ubezpieczenia na dożycie nie są wcale korzystne. Głównym problemem może być dla nich brak jakiejkolwiek ochrony w związku z zakupem ubezpieczenia. Na szczęście problem ten można dość łatwo rozwiązać. Wystarczy tylko wybrać polisę na życie… i dożycie!

Takie ubezpieczenie składa się z dwóch różnych świadczeń. Pierwszym z nich jest opisana polisa na dożycie. Jednak drugim elementem jest ubezpieczenie na życie, czyli świadczenie gwarantujące pomoc w razie nagłej śmierci ubezpieczonego.

Zakup polisy tego typu jest zdecydowanie korzystniejszy pod kątem zabezpieczenia przyszłości. Jeżeli bowiem osoba ubezpieczona umrze i nie będzie mogła wypłacić środków z tytułu polisy na dożycie, bliscy zmarłego nadal będą mogli uzyskać pomoc finansową z tytułu ubezpieczenia na życie. Dlatego bez wątpienia jest to lepsze rozwiązanie.

Jakie są jednak jego wady? Podstawową wadą jest cena, gdyż ubezpieczenie na życie i dożycie ma wyższą składkę. Niemniej w zamian za to ubezpieczony uzyskuje zdecydowanie szerszą ochronę. Toteż w wielu przypadkach może to być opłacalna opcja i warto wziąć ją pod uwagę.

Najważniejsze informacje:

  • Polisa na dożycie mimo swojej nazwy nie jest standardowym ubezpieczeniem. Pod kątem specyfiki dużo bardziej przypomina ona lokatę bankową lub formę inwestycji niż zwykłe ubezpieczenie.
  • Główne założenie tej polisy opiera się na prostej zasadzie. Jej właściciel musi regularnie opłacać składki, aby po zakończeniu umowy otrzymać wypłatę konkretnej sumy pieniędzy. Jeśli jednak dana osoba umrze przed końcem ubezpieczenia, zgromadzone środki przepadną.
  • Dlatego zakup takiej polisy powinien być dobrze przemyślanym rozwiązaniem. Osoby przewlekle chore lub obciążone genetycznie mogą bowiem ryzykować tym, że nie dożyją końca umowy i tym samym nie otrzymają pieniędzy.
  • Na pewno taka polisa może być lepszą opcją dla osób pracujących, które chcą odłożyć dodatkowe pieniądze. Jednak zawsze należy pamiętać o tym, że nie jest to inwestycja pozbawiona ryzyka.
  • Dużo bezpieczniejszą alternatywą dla opisywanego świadczenia będzie ubezpieczenie na życie i dożycie. Taka polisa gwarantuje pomoc również w razie śmierci osoby ubezpieczonej przed końcem umowy.

FAQ - Najczęsciej zadawane pytania

Czym jest polisa na dożycie?
W teorii jest to rodzaj świadczenia ubezpieczeniowego, ale w praktyce polisa na dożycie ma bardzo specyficzny charakter. Gwarantuje ona bowiem prawo do otrzymania określonej kwoty pieniędzy, jeśli jej nabywca dożyje do końca umowy. Jednak ryzyko polega na tym, że w razie zgonu ubezpieczonego asekurator zachowuje zgromadzone środki.
Kto może kupić polisę na dożycie?
Tego typu świadczenie może być korzystne zwłaszcza dla osób w średnim wieku. Takie osoby bardzo często mogą dopasować warunki polisy w taki sposób, aby umowa kończyła się wraz z chwilą przejścia na emeryturę.
Co może być alternatywą dla polisy na dożycie?
Znacznie bardziej kompleksową opcją będzie zakup ubezpieczenia na życie i dożycie. Takie świadczenie łączy w sobie ideę polisy na dożycie i jednocześnie zapewnia bardzo istotną ochronę ubezpieczeniową.