NNW szkolne Generali – OWU i zgłoszenie szkody. Co daje?

Towarzystwo ubezpieczeniowe Generali cieszy się naprawdę dobrą opinią na polskim rynku. Wynika to przede wszystkim z faktu, że ubezpieczenia Generali zapewniają szeroki zakres ochrony w przystępnej cenie. Ponadto sama firma stanowi uznaną markę na rynku ubezpieczeń. Dzięki temu klienci ufają, że Generali zapewni im ochronę tego, co dla nich najcenniejsze. Takich słów można śmiało użyć choćby w kontekście ubezpieczenia NNW dla dzieci i młodzieży szkolnej. Polisy tego typu mają szczególne znaczenie dla rodziców, którzy chcą zadbać o bezpieczeństwo swoich dzieci. Jakie argumenty przemawiają więc za tym, aby wybrać ubezpieczenie NNW szkolne Generali? Co trzeba wiedzieć o takich polisach? Zapraszamy do lektury!

Co daje NNW szkolne od Generali?

Ubezpieczenie NNW szkolne Generali ma kilka ważnych atutów, o których należy wspomnieć. Przede wszystkim jest to polisa całoroczna o międzynarodowym zasięgu. Tym samym będzie ona chronić dziecko zarówno podczas zajęć lekcyjnych, jak i w czasie zagranicznego wyjazdu wakacyjnego. To z pewnością dobra informacja dla wszystkich rodziców.

Co jasne, opisywane ubezpieczenie NNW szkolne, podobnie jak każda polisa tego typu, zapewnia pomoc w razie doznania uszczerbku na zdrowiu lub poważnego urazu. Jednak wyjątkową zaletą tego ubezpieczenia jest fakt, że obejmuje ono również wyczynowe uprawianie sportu. Taki zapis stanowi ogromny atut, ponieważ w większości podobnych ubezpieczeń wyczynowy sport zostanie uznany za wyłączenie odpowiedzialności. Natomiast Generali zapewni pomoc nawet wtedy, gdy dziecko dozna urazu w czasie takiej aktywności. Jedynym ograniczeniem jest fakt, że taki zapis zachowuje ważność tylko do momentu osiągnięcia przez dziecko pełnoletności.

Warto również dodać, że firma Generali wprowadziła na rynek kilka wariantów ubezpieczenia NNW szkolnego. Dzięki temu każdy rodzic może zadecydować o tym, jaka polisa będzie najlepsza dla jego dziecka. Ponadto ubezpieczenie NNW szkolne Generali może objąć również osoby pełnoletnie, które kontynuują naukę. Górna granica wieku w przypadku tego świadczenia wynosi aż 26 lat!

Ubezpieczenie szkolne NNW Generali – OWU

Zadbaj o bezpieczeństwo swojego dziecka w szkole
Najlepsza ochrona w rozsądnej cenie!

Przy zakupie dowolnego ubezpieczenia jedną z najważniejszych kwestii jest uważna lektura treści OWU (Ogólnych Warunków Ubezpieczenia). Ten dokument zawiera bowiem kluczowe informacje na temat zasad obowiązujących w czasie trwania umowy ubezpieczeniowej. Co zatem można znaleźć w OWU NNW szkolnego Generali?

Jeśli chodzi o zakres ochrony, widnieje tutaj gwarancja wypłaty świadczenia w razie wielu różnych wypadków. Obejmuje ona między innymi: złamania kości, inwalidztwo, niezdolność do podjęcia pracy, pogryzienia przez zwierzęta oraz inne okoliczności. Ponadto dodatkowe świadczenie zostanie wypłacone w sytuacji, gdy dziecko zostanie osierocone.

Rzecz jasna OWU zawiera również informacje o wyłączeniach odpowiedzialności. Te zaś dotyczą kilku ważnych aspektów. Warto między innymi pamiętać o tym, że ubezpieczenie nie pokryje szkód powstałych w momencie, gdy ubezpieczony był pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Dotyczy to zwłaszcza pełnoletnich osób kontynuujących naukę. Oprócz tego firma Generali nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe podczas prowadzenia pojazdu bez wymaganych uprawnień lub innych naruszeń prawa. Dodatkowo wyłączenia odpowiedzialności obejmują nagłe omdlenia i ataki epilepsji.

NNW szkolne Generali – zgłoszenie szkody

Zgodnie z warunkami umowy rodzice dziecka muszą powiadomić firmę Generali o powstałej szkodzie w ciągu maksymalnie 14 dni. Na szczęście sama procedura takiego zgłoszenia jest dość prosta. Ponadto rodzice ubezpieczonego dziecka mają do wyboru aż dwie metody.

Pierwszą z nich jest zgłoszenie szkody online poprzez specjalną platformę internetową Generali. Dzięki niej można od razu wprowadzić do systemu wymaganą dokumentację. Jeżeli jednak ktoś potrzebuje pomocy w zgłoszeniu szkody, należy od razu zadzwonić na dedykowaną infolinię. Jest ona dostępna pod numerem – 913 913 913. W czasie takiej rozmowy konsultant udzieli wszystkich najważniejszych informacji na temat dalszego postępowania.

Sprawdź nasze Ubezpieczenia

Warto Wiedzieć