NNW Szkolne Compensa – OWU i zgłoszenie szkody. Co daje?

Ubezpieczenie NNW szkolne Compensa to jedno z najpopularniejszych i najczęściej kupowanych świadczeń tego typu. Z czego to wynika? Na pewno bardzo ważnym czynnikiem jest to, iż firma Compensa położyła faktyczny nacisk na potrzeby uczniów oraz ich rodziców. Z tego względu oferowana polisa pod wieloma względami przewyższa liczne konkurencyjne świadczenia. Co więc warto wiedzieć o tym ubezpieczeniu? Jakie OWU ma NNW szkolne Compensa oraz jak powinno przebiegać zgłoszenie szkody z tytułu tej polisy?

Co daje NNW szkolne od Compensa?

Ubezpieczenie NNW szkolne od firmy Compensa gwarantuje ochronę dziecka przed wieloma różnymi urazami oraz nieszczęśliwymi wypadkami. Jeżeli do takiej sytuacji dojdzie, asekurator wypłaci odszkodowanie za doznaną szkodę na zdrowiu. Jest to dość podstawowy zapis zawarty we wszystkich polisach NNW szkolnych. Jednak firma Compensa oferuje dodatkowe korzyści przy zakupie takiego ubezpieczenia. Na czym więc one polegają?

Po pierwsze, ubezpieczenie NNW szkolne Compensa działa 24 godziny na dobę przez cały rok. Tym samym nie ma znaczenia to, czy dziecko dozna wypadku akurat podczas zajęć lekcyjnych. Jeśli nawet do pechowego incydentu dojdzie poza szkołą, firma Compensa wypłaci świadczenie pieniężne.

Po drugie, firma Compensa oferuje szerszy zakres ochrony niż tylko jednorazowa wypłata gotówki za doznaną szkodę. Oprócz tego asekurator zapewnia także pomoc w powrocie do zdrowia po wypadku. Na czym polega taka pomoc? Firma Compensa może dodatkowo zapewnić między innymi: wsparcie psychologa, zorganizowanie korepetycji, a także inne usługi dodatkowe. Ich pełen wykaz można znaleźć w treści Ogólnych Warunków Ubezpieczenia (OWU).

Po trzecie, ubezpieczenie NNW szkolne od firmy Compensa jest przeznaczone dla dzieci od momentu urodzenia aż do ukończenia 20. roku życia.

Ubezpieczenie szkolne NNW Compensa – OWU

Treść OWU szkolnego NNW Compensa skrywa kilka ważnych informacji. Przede wszystkim ten dokument zawiera informacje o szczegółowym zakresie gwarantowanej pomocy.

Zakres podstawowy tej polisy obejmuje świadczenia dotyczące:

Zadbaj o bezpieczeństwo swojego dziecka w szkole
Najlepsza ochrona w rozsądnej cenie!
 • śmierci dziecka;
 • trwałego uszczerbku na zdrowiu;
 • uszkodzenia ciała bez powstania trwałego uszczerbku;
 • pogryzienia/ukąszenia/użądlenia lub rozstroju zdrowia spowodowanego przez zwierzę;
 • konieczności zorganizowania plastycznej operacji rekonstrukcyjnej;
 • wsparcia psychologa oraz pomocy korepetytorów.

Poza opisanymi świadczeniami rodzice mogą także zdecydować się na zakup rozszerzonej wersji ubezpieczenia. Co prawda, taka decyzja będzie oznaczać nieco większy wydatek. Jednak w zamian firma Compensa gwarantuje świadczenia dodatkowe, takie jak:

 • dzienny zasiłek;
 • dodatkowy dzienny zasiłek za pobyt w szpitalu;
 • wyższy dzienny zasiłek za pobyt w szpitalu z powodu choroby;
 • świadczenie za śmierć rodzica lub opiekuna;
 • OC w życiu prywatnym;
 • OC rodziców lub opiekunów;
 • dodatkowa ochrona przed poważnym zachorowaniem;
 • wsparcie w leczeniu i rehabilitacji;
 • pomoc w zakupie środków specjalnego przeznaczenia (np. kul, wózka inwalidzkiego).

Jak wygląda kwestia wyłączeń odpowiedzialności w opisywanej polisie? Firma Compensa nie wypłaci odszkodowania, jeżeli powstała szkoda wynikała z zarobkowego uprawiania sportu lub uprawiania sportów ekstremalnych. Ponadto wykaz obejmuje wszelkie szkody powstałe pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

NNW szkolne Compensa – zgłoszenie szkody

Jeżeli dziecko ulegnie wypadkowi lub wydarzy się inna sytuacja, która uprawnia do otrzymania pomocy, należy zgłosić się do asekuratora. Najlepiej będzie zrobić to przez internetowy formularz zgłaszania szkód Compensa.

W celu zgłoszenia szkody należy przekazać asekuratorowi pewne dokumenty. W zależności od charakteru powstałego zdarzenia mogą to być między innymi:

 • numer posiadanej polisy;
 • dane wszystkich uczestników zdarzenia;
 • dokumentacja medyczna sporządzona w szpitalu lub przychodni;
 • notatka policyjna z miejsca zdarzenia;
 • karta zgonu (w przypadku ofiar śmiertelnych).

Po przekazaniu dokumentów Compensa poinformuje o dalszym przebiegu likwidacji szkody.

Sprawdź nasze Ubezpieczenia

Warto Wiedzieć