Ile wynosi podatek od darowizny działki lub gruntu?

Własnościowa działka lub grunt to jedno z najcenniejszych dóbr, które zawsze jest istotną częścią czyjegoś majątku. Mimo tego nie wszyscy posiadacze takich gruntów decydują się na ich sprzedaż. Niektóre osoby wolą po prostu przekazać ziemię swoim krewnym, aby ta „pozostała w rodzinie”. W takich sytuacjach problemem może być jednak istnienie podatku od darowizn. Co więc warto o nim wiedzieć i ile wynosi podatek od darowizny działki lub gruntu?

Ile wynosi podatek od darowizny działki lub gruntu?

Podatek od darowizny działki/gruntu lub innych dóbr materialnych jest dość specyficzny. Nie ma on bowiem jednolitego wymiaru. Wysokość takiego podatku może być zróżnicowana i zależy ona przede wszystkim od pokrewieństwa łączącego darczyńcę oraz obdarowywanego.

Przez lata podział ten opierał się na wyróżnieniu trzech grup:

  • grupę pierwszą tworzyli najbliżsi krewni (dzieci, rodzice, dziadkowie, teściowie);
  • druga grupa obejmowała niemal wszystkich dalszych krewnych;
  • z kolei do trzeciej grupy zaliczano osoby niespokrewnione z darczyńcą.

Natomiast jedna z nowelizacji prawa wprowadziła również pojęcie tzw. grupy zero. Trafili do niej: dzieci (w tym pasierby), rodzice (macochy/ojczymowie), małżonkowie i dziadkowie. Takie osoby zostały zwolnione z obowiązku płacenia podatku od darowizny. Żeby jednak uzyskać wspomniane zwolnienie, darowizna musi najpierw zostać potwierdzona pisemne, a ponadto należy ją zgłosić do urzędu skarbowego.

Zapewnij sobie spokojny urlop
Nawet 50% taniej za pełen pakiet ochrony

Co istotne, grunty będące częścią gospodarstw rolnych są całkowicie wyłączone z podatku od darowizny. W ich przypadku stopień pokrewieństwa pomiędzy darczyńcą i obdarowywanym nie ma żadnego znaczenia, bo podatek nie jest naliczany.

Podatek od darowizny działki lub gruntu – wyliczenia

W przypadku darowizn kwota wolna od podatku wynosi dokładnie 9 637 złotych. Dlatego też opodatkowaniu podlega tzw. nadwyżka, czyli wartość darowizny, która przekracza tę kwotę. Z tego względu to nadwyżkę należy podstawić do progów podatkowych. Jak więc będą wyglądać takie wyliczenia?

Grupa rozliczeniowa:Próg I (nadwyżka o wartości do 10 278 PLN)Próg II (nadwyżka o wartości 10 278 – 20 556 PLN)Próg III (nadwyżka o wartości powyżej 20 556 PLN)
Gr. 0 (najbliżsi)Zwolnieni z podatku po sporządzeniu pisemnej darowizny i zgłoszeniu jej do US
Gr. 1 (bliscy krewni)3% nadwyżki308,30 PLN + 5% nadwyżki liczonej od kwoty 10 278 PLN822,20 PLN + 7% nadwyżki liczonej od kwoty 20 556 PLN
Gr. 2 (dalsza rodzina)7% nadwyżki719,50 PLN + 9% nadwyżki liczonej od kwoty 10 278 PLN1 644,50 PLN + 12% nadwyżki liczonej od kwoty 20 556 PLN
Gr. 3 (niespokrewnieni)12% nadwyżki1 233,40 PLN + 16% nadwyżki liczonej od kwoty 10 278 PLN2877,90 PLN + 20% nadwyżki liczonej od kwoty 20 556 PLN

Zobacz również ile wynosi podatek od darowizny mieszkania lub podatek od darowizny samochodu.

Sprawdź nasze Ubezpieczenia

Warto Wiedzieć