Ile wynosi podatek od darowizny mieszkania?

Istnienie podatku od darowizny stanowi bardzo kontrowersyjne zagadnienie. Według wielu osób taka opłata powinna zostać możliwie najszybciej zniesiona. Nie zmienia to jednak faktu, że do chwili wprowadzenia zmian w prawie podatkowym wspomniana opłata wciąż obowiązuje osoby obdarowywane. Zatem ile wynosi podatek od darowizny mieszkania i od czego zależy jego dokładna wysokość?

Ile wynosi podatek od darowizny mieszkania?

Według aktualnych przepisów prawa podatkowego osoby obdarowywane zostają podzielone na trzy kategorie rozliczeniowe:

  • grupa I – małżonkowie, potomstwo, krewni w linii prostej, zięciowie i teściowie;
  • grupa II – obejmuje pozostałe osoby będące w jakimś stopniu pokrewieństwa (np. krewni pasierbów, małżonków rodzeństwa oraz innych zstępnych i wstępnych krewnych);
  • grupa III – wszystkie pozostałe osoby bez istniejącego pokrewieństwa.

Co istotne, niedawna nowelizacja prawa podatkowego wprowadziła bardzo istotne pojęcie tzw. grupy 0. Należą do niej wyłącznie najbliżsi krewni, czyli: małżonkowie, potomstwo, rodzice, dziadkowie, a także przysposobieni bliscy krewni (np. macocha, ojczym, pasierb). Takie osoby mogą uzyskać całkowite zwolnienie z podatku od darowizny. Aby było to możliwe, należy jednak sporządzić pisemną umowę i zgłosić otrzymanie darowizny do urzędu skarbowego. Trzeba to zrobić w ciągu 6 miesięcy od otrzymania darowizny.

Zrozumienie wszystkich opisanych grup jest bardzo ważne, ponieważ od przynależności do danej kategorii zależy wymiar podatku od darowizny. Zatem ile wynosi podatek od darowizny mieszkania w przypadku poszczególnych grup?

Wyliczenia wysokości podatku dla wszystkich grup – tabela opłat

Zapewnij sobie spokojny urlop
Nawet 50% taniej za pełen pakiet ochrony

Przepisy prawa wyróżniają w tym przypadku trzy progi podatkowe:

  • próg I – darowizna o wartości nieprzekraczającej 10 278 złotych;
  • próg II – darowizna o wartości pomiędzy 10 278 – 20 556 złotych;
  • próg III – darowizna o wartości przekraczającej 20 556 złotych.

Warto również dodać, że aktualna wysokość kwoty wolnej od podatku wynosi 9 637 złotych w przypadku darowizn. Natomiast każda nadwyżka od tej kwoty podlega już opodatkowaniu na opisanych wyżej zasadach.

Wysokość podatku od darowizny mieszkania zależy zatem od trzech najważniejszych czynników: kwoty nadwyżki, grupy rozliczeniowej, a także progu podatkowego. Obecne wyliczenia uwzględniające te czynniki wyglądają następująco:

Grupa rozliczeniowa:Próg I (nadwyżka o wartości do 10 278 PLN)Próg II (nadwyżka o wartości 10 278 – 20 556 PLN)Próg III (nadwyżka o wartości powyżej 20 556 PLN)
Grupa I3% nadwyżki308,30 PLN + 5% nadwyżki liczonej od kwoty 10 278 PLN822,20 PLN + 7% nadwyżki liczonej od kwoty 20 556 PLN
Grupa II7% nadwyżki719,50 PLN + 9% nadwyżki liczonej od kwoty 10 278 PLN1 644,50 PLN + 12% nadwyżki liczonej od kwoty 20 556 PLN
Grupa III12% nadwyżki1 233,40 PLN + 16% nadwyżki liczonej od kwoty 10 278 PLN2877,90 PLN + 20% nadwyżki liczonej od kwoty 20 556 PLN

Aby uzyskać więcej informacji na temat procedur związanych z nieruchomościami, w tym ubezpieczenia mieszkania, zapraszamy do lektury tekstów z bazy serwisu Polisoteka.pl.

Sprawdź nasze Ubezpieczenia

Warto Wiedzieć