Ubezpieczenie obejmujące COVID-19

Od pierwszych miesięcy 2020 roku cały świat śledzi najnowsze doniesienia dotyczące pandemii koronawirusa. W najnowszej historii trudno byłoby znaleźć inne zagrożenie, które wywarło tak ogromny wpływ na bezpieczeństwo publiczne. Nic zatem dziwnego, że dzisiaj wiele mówi się o kwestii ochrony przed koronawirusem. Taka tendencja wpływa również na rynek ubezpieczeń, albowiem mnóstwo osób poszukuje świadczeń zapewniających ochronę przed SARS-COV-2. W tym miejscu należy jednak postawić ważne pytanie. Czym tak naprawdę jest ubezpieczenie obejmujące COVID-19? Jak można je znaleźć i rozpoznać?

Co to znaczy, że ubezpieczenie obejmuje COVID-19?

Towarzystwa ubezpieczeniowe dość często korzystają z uproszczeń i pewnych skrótów myślowych. Z tego względu klienci mogą czasami nie rozumieć znaczenia określonych stwierdzeń. Aktualnie ubezpieczyciele ciągle powtarzają, że ich polisy obejmują ryzyko infekcji koronawirusem. Dlatego warto wyjaśnić znaczenie tego pojęcia.

Ubezpieczenie obejmujące COVID-19 przewiduje udzielenie pomocy posiadaczowi polisy, jeśli ten zostanie zarażony koronawirusem. Tak przynajmniej wygląda teoria. W praktyce okazuje się, że takie wsparcie może mieć bardzo różny wymiar. Dlatego sam termin „ubezpieczenie obejmujące COVID-19” nie jest jeszcze wyznacznikiem jakości polisy.

Znacznie lepszym oraz bardziej wiarygodnym wyznacznikiem będzie zakres ubezpieczenia. To właśnie on definiuje, kiedy i na jakich warunkach osoba ubezpieczona może uzyskać wsparcie. Przy analizie zakresu poszczególnych polis dobrze widać, że większość świadczeń obejmuje jedynie pobyt w szpitalu spowodowany COVID-19. Ponadto ubezpieczenia na życie z reguły przewidują wypłatę dodatkowego odszkodowania, jeżeli posiadacz polisy umrze na skutek infekcji koronawirusem.

W czym więc tkwi problem? Otóż sama infekcja wirusem SARS-COV-2 zwykle nie uprawnia do otrzymania żadnych świadczeń. Wszystko ze względu na sposób klasyfikacji tego schorzenia. Naukowcy wykazali bowiem, iż COVID-19 to choroba o niskim stopniu śmiertelności. Tym samym nie jest ona uznawana przez asekuratorów za poważne schorzenie. Tymczasem wiele ubezpieczeń na życie zapewnia odszkodowanie tylko przy zdiagnozowaniu poważnej choroby.

Dużo korzystniejszym zapisem dla osoby ubezpieczonej jest gwarancja udzielenia pomocy w razie nagłej choroby. Tutaj COVID-19 rzeczywiście spełnia kryteria niezbędne do wypłaty odszkodowania.

Gdzie działa ubezpieczenie obejmujące COVID-19?

Podczas lektury warunków ubezpieczenia warto również zwrócić uwagę na kwestię zakresu terytorialnego. Większość polis na życie i zdrowie zachowuje ważność wyłącznie na terytorium Polski. Dodatkowe zapisy poświęcone ochronie przed koronawirusem nie zmieniają tej zależności.

Zapewnij sobie spokojny urlop
Nawet 50% taniej za pełen pakiet ochrony

Co więc mają zrobić osoby, które planują wyjazd do innego kraju? W ich przypadku najlepszym rozwiązaniem będzie turystyczne ubezpieczenie obejmujące COVID-19. Na ten moment większość polis dla podróżnych przewiduje udzielenie wsparcia w wypadku zarażenia się koronawirusem poza granicami kraju. Z tego względu jest to rekomendowana forma ochrony dla wszystkich turystów. Pamiętaj, żeby zawsze kupić ubezpieczenie turystyczne przed wyjazdem!

Czy ubezpieczenie obejmujące COVID-19 jest droższe?

Koronawirus już od dawna stanowi zagrożenie o charakterze globalnym. Jest więc to powszechny problem na całym świecie. Dlatego ubezpieczyciele musieli nieco zmodyfikować zakres sprzedawanych świadczeń. Obecnie większość rynkowych polis zapewnia pewien rodzaj ochrony przed koronawirusem.

Toteż ubezpieczenia obejmujące COVID-19 nie są zazwyczaj droższe niż polisy pozbawione takiej ochrony. Wynika to w głównej mierze z faktu, że wspomniany zapis jest już stosowany powszechnie. Tym samym zmienianie cen poszczególnych ubezpieczeń nie miałoby większego sensu. Warto jednak przyznać, iż rozszerzony zakres ochrony przed koronawirusem może mieć wpływ na wyższą cenę polisy. Natomiast w tym przypadku wyższa składka jest rekompensowana przez obecność dodatkowych świadczeń.

Które ubezpieczenie obejmujące COVID-19 wybrać?

Na podstawie opisanych wyżej informacji można stwierdzić, że duża część polis w pewnym stopniu uwzględnia ochronę przed COVID-19. Niemniej różnice między poszczególnymi świadczeniami mogą być pod tym względem znaczące. Czym więc warto się kierować?

Przede wszystkim szerokim zakresem ochrony. W jego przypadku sprawdza się bardzo prosta zależność – im więcej świadczeń, tym lepiej. Standardowo ubezpieczenie obejmujące COVID-19 powinno uwzględniać ryzyko hospitalizacji oraz zgonu z powodu infekcji. Jeżeli polisa zawiera także inne świadczenia dotyczące koronawirusa, można uznać ją za bardziej kompleksową alternatywę.

Podsumowanie

Tak naprawdę większość dostępnych ubezpieczeń związanych z ochroną życia lub zdrowia stanowią polisy obejmujące COVID-19. Nie oznacza to jednak, że mają one identyczne warunki. Dlatego przy zakupie polisy należy sprawdzić, jakie świadczenia wchodzą w jej zakres. Rzecz jasna bardziej rozbudowane polisy mogą okazać się nieco droższe. Jeśli jednak zwiększona składka wynika z rozszerzonej ochrony przed koronawirusem, warto dobrze zastanowić się nad taką inwestycją.

Sprawdź nasze Ubezpieczenia

Warto Wiedzieć