Ubezpieczenie turystyczne a COVID
COVID

Ubezpieczenie turystyczne a COVID

Branża turystyczna jest bez wątpienia tym sektorem gospodarki, który w największym stopniu ucierpiał przez pandemię koronawirusa. Z tego powodu touroperatorzy robią wszystko, aby nieco ożywić całą branżę i zapewnić ciągłość ruchu turystycznego. Obecnie najważniejszym aspektem wydaje się zapewnienie turystom możliwości bezpiecznego podróżowania. Pomóc w tym mogą ubezpieczenia dla podróżnych, które pod wieloma względami zostały przystosowane do obecnych realiów. Tutaj jednak pojawia się pytanie, czy ochrona na linii ubezpieczenie turystyczne a COVID rzeczywiście jest kompleksowa? Czy taka polisa zapewni pomoc również w trakcie kwarantanny? Na te pytania odpowiemy w niniejszym artykule.

Ubezpieczenie turystyczne a koronawirus

Aktualna sytuacja dotycząca ubezpieczeń turystycznych jest dość paradoksalna. Dlaczego? Ponieważ jeszcze kilka lat temu praktycznie wszyscy ubezpieczyciele uwzględniali stan epidemii w wykazie wyłączeń odpowiedzialności. Tym samym ewentualny wybuch epidemii oznaczałby, że turystom nie będzie przysługiwać żadna pomoc.

Jednakże rzeczywistość szybko zweryfikowała wspomnianą tendencję. Ubezpieczyciele stopniowo zmieniali swoją politykę, a obecnie niemal wszyscy asekuratorzy zapewniają turystom dostęp do świadczeń gwarantujących ochronę przed COVID-19. To bardzo dobra wiadomość dla miłośników podróżowania, którzy z pewnością chcą zadbać o swoje bezpieczeństwo w czasie wyjazdu.

Wspomniana ochrona gwarantuje przede wszystkim pokrycie kosztów hospitalizacji z powodu COVID-19. Jest to fundamentalne świadczenie, które powinno znaleźć się w każdej polisie turystycznej. Co jasne, niektórzy ubezpieczyciele idą o krok dalej i zapewniają swoim klientom dodatkowe świadczenia typu assistance. Dzięki temu turysta może liczyć np. na pomoc w organizacji leczenia zagranicznego związanego z COVID-19.

Czy ubezpieczenie turystyczne pokrywa koszty kwarantanny?

O ile sama choroba siłą rzeczy podlega pod zakres ubezpieczenia, o tyle problem pojawia się w przypadku ewentualnej kwarantanny. Obecnie wiele państw w Europie nakłada na podróżujących obowiązek odbycia kwarantanny po przekroczeniu granicy. To z kolei oznacza, że izolacja obejmuje nawet osoby zdrowe.

W tym miejscu pojawia się zatem istotny problem. Otóż ubezpieczenie turystyczne ma chronić wyłącznie przed chorobą oraz jej ewentualnymi skutkami. Tymczasem kwarantanna dotyczy przede wszystkim osób zdrowych. Dlatego z reguły kwarantanna nie zostaje uwzględniona w zakresie polisy.

Naturalnie od tej reguły zdarzają się pewne wyjątki. Czasami w ubezpieczeniach assistance można znaleźć świadczenia gwarantujące wsparcie podczas kwarantanny. Jednak standardowe polisy zazwyczaj nie zapewnią pomocy w tym zakresie.

Czy ubezpieczenie turystyczne będzie chronić nas w czasie pandemii?

Jeszcze niedawno ubezpieczyciele sami zabezpieczali się przed ewentualną możliwością wprowadzenia stanu epidemii lub pandemii. Takie sytuacje były bowiem powszechnie uwzględniane w wykazach wyłączeń odpowiedzialności. Tym samym asekuratorzy zwalniali się z obowiązku zapewnienia pomocy turystom, którzy ucierpią na skutek nagłego zaostrzenia sytuacji epidemiologicznej.

Trzeba jednak przyznać, że jeszcze kilka lat temu wybuch epidemii wydawał się bardzo mało realną perspektywą. Przez to turyści nie zwracali większej uwagi na wspomniane zapisy. Natomiast wszystko zmieniło się wraz z początkiem pandemii koronawirusa. Wysoki przyrost liczby zakażeń sprawił, iż turyści zaczęli domagać się rozszerzenia zakresu ochrony udzielanej w ramach polisy, tak aby ubezpieczenie turystyczne a COVID odpowiadały rzeczywistym potrzebą. Tak duża presja nie mogła pozostać bez reakcji ze strony ubezpieczycieli.

Niemniej poszczególne firmy zareagowały inaczej na zaistniały problem. Większość asekuratorów po prostu usunęła stan epidemii/pandemii z wykazu wyłączeń odpowiedzialności. Dzięki temu sprzedawane przez nich polisy turystyczne zapewniają ochronę przed COVID-19. Z drugiej strony część ubezpieczycieli wybrała inne rozwiązanie. Przykładowo, niektóre firmy opierają się na aktualnych zaleceniach dotyczących podróży. Jeżeli zatem MSZ odradza wyjazdu do jakiegoś kraju, asekurator może także odmówić udzielenia ochrony. Podobnie jest w przypadku podróży do kraju, którego rząd ogłosił wcześniej stan wyjątkowy.

Toteż jeszcze przed zakupem polisy należy dokładnie sprawdzić zakres ochrony lub dopytać o to konsultanta.

Ubezpieczenie turystyczne a COVID – jaką polisę wybrać?

Szczęściem w nieszczęściu jest fakt, że większość asekuratorów przystosowała swoją ofertę do aktualnych realiów epidemiologicznych. W efekcie dużo łatwiej można znaleźć polisę, która będzie stanowić skuteczne zabezpieczenie na wypadek infekcji koronawirusem.

Pod tym względem trzeba mieć na uwadze kilka kwestii:

  1. W zakresie ubezpieczenia musi koniecznie widnieć zapis dotyczący gwarancji pokrycia kosztów hospitalizacji spowodowanej koronawirusem.
  2. Stan epidemii/pandemii nie może widnieć w wykazie wyłączeń odpowiedzialności.
  3. Dobre ubezpieczenie turystyczne powinno zapewnić odpowiednio wysokie, a najlepiej nielimitowane koszty leczenia.
  4. Przydatnym dodatkiem będą również wszelkie świadczenia assistance związane z udzieleniem pomocy w razie zakażenia koronawirusem.

Ile kosztuje ubezpieczenie turystyczne w czasach pandemii?

Ryzyko zakażenia wirusem SARS-COV-2 wymusiło na asekuratorach znaczące rozszerzenie zakresu sprzedawanych ubezpieczeń turystycznych. To zaś musiało w pewien sposób wpłynąć także na ceny polis. Na szczęście pod tym względem zmiany okazały się stosunkowo łagodne.

Uśrednione ceny ubezpieczeń turystycznych minimalnie wzrosły, a niekiedy wręcz pozostały na tym samym poziomie. Tym samym miłośnicy podróżowania nie muszą martwić się o to, że zakup polisy będzie poważnym wydatkiem. Co jasne, ceny takich ubezpieczeń wciąż zależą od kilku czynników (miejsca docelowego podróży, długości wyjazdu itd.). Dla uproszczenia można przyjąć, że średnia cena polisy obejmującej krótki wyjazd wynosi kilkanaście złotych. Jeżeli zaś chodzi o dłuższe i odleglejsze podróże, ceny ubezpieczeń wynoszą już kilkadziesiąt złotych. Co prawda, ubezpieczyciele sprzedają nawet droższe polisy obejmujące praktycznie wszystkie możliwe świadczenia. Jednak dobór właściwego ubezpieczenia to już kwestia indywidualna.

Podsumowanie

Na ten moment można stwierdzić, że większość dostępnych ubezpieczeń turystycznych zapewni pomoc w razie infekcji koronawirusem. Rzecz jasna zakres takiego wsparcia zależy wyłącznie od warunków polisy. Dlatego turyści powinni wybierać świadczenia, które poza atrakcyjną składką zapewnią również odpowiednio szeroki zakres ochrony. Jest to najlepszy sposób na zabezpieczenie planowanej podróży!