wakacje na bani
Ubezpieczenie turystyczne

Wakacje na bani – szkoda po pijaku może Cię kosztować

Alkohol jest dla ludzi (oczywiście dorosłych) i w umiarkowanych ilościach. Podczas urlopu pozwalasz sobie na więcej niż zazwyczaj, ale musisz pamiętać, że wakacje na bani (i nie mam na myśli rosyjskiej łaźni) mogą Cię słono kosztować. Nigdy nie zastanawiałeś się nad tym jakie mogą być konsekwencje związane z piciem alkoholu, gdy jesteś na wycieczce lub urlopie. W tym tekście dowiesz się z jakimi problemami możesz się spotkać.

Alkohol szkodzi zdrowiu vs. kieliszek czerwonego wina przedłuża życie

Nie wiem, w którym porzekadle jest więcej prawdy. Nie będę konfrontować badań rosyjskich i amerykańskich naukowców, bo to trochę jak dyskusja nad wyższością Świąt Wielkanocy od Świąt Bożego Narodzenia. Alkohol w dużych ilościach jest szkodliwy i to nie ulega wątpliwości, a dla niektórych w ogóle nie jest wskazany.

Kupując wycieczkę all inclusive cieszysz się, że w ramach kosztów wycieczki masz open bar i możesz wlewać w siebie kolorowe drinki z palemką bez opamiętania, ale jak zawsze wskazany jest umiar, zwłaszcza gdy masz w planie kontakt z wodą lub uprawianie sportów. Aktywność fizyczna i alkohol nie idą ze sobą w parze – jesteś bardziej narażony na kontuzje i urazy.

Polisa turystyczna

Przed wyjazdem na urlop za granicę powinieneś mieć wykupioną polisę turystyczną. Jeżeli jeszcze się Tym nie zająłeś – nie zwlekaj wykup ubezpieczenie w Polisotece.

Polisa turystyczna to pakiet ubezpieczeń, które gwarantują Ci ochronę i pomoc niepożądanych podczas urlopu sytuacjach.

Kompleksowa polisa turystyczna składa się z:

 • Ubezpieczenia kosztów leczenia
 • NNW – Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
 • OC – Odpowiedzialność Cywilna w życiu prywatnym
 • Ubezpieczenie bagażu lub sprzętu sportowego
 • Assistance podróżne

Po co mi ubezpieczenie – przecież nic mi się nie stanie.
Może i nie (tego Ci życzę), ale jeżeli jednak wydarzy się coś nieoczekiwanego lepiej mieć dobre ubezpieczenie.br>
Dzięki polisie turystycznej ubezpieczyciel zapłaci za Ciebie w przypadku konieczności ponowszenia kosztów związanych z chorobą, wypadkiem lub innym niepożądanym zdarzeniem. Są to:

 • koszty opieki medycznej i zakupu leków
 • koszty pobytu w szpitalu
 • koszty związane z transportem medycznym do kraju
 • koszty pokrycia szkody wyrządzone innej osobie nieumyślnie
 • koszty akcji ratowniczej lub poszukiwawczej w razie zaginięcia na morzu lub w górach
 • koszty naprawy uszkodzonego sprzętu lub zakupu albo wypożyczenia innego
 • koszty utraconego lub zniszczonego bagażu
 • koszty utraconych dokumentów, kart płatniczych

Polisa turystyczna i wakacje na bani

Ubezpieczyciel nie zapłaci ani złotówki, jeżeli okaże się, że byłeś na bani. Tak naprawdę dotyczy to każdego ubezpieczenia. O tym, że nie można jeździć pod wpływem alkoholu wie każdy, ale nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że nie dostaniesz odszkodowania, jeśli doznasz uszczerbku na zdrowiu w związku ze spożywaniem używek. Służby medyczne podczas interwencji badają stan trzeźwości pacjentów. Jeżeli skręcisz kostkę i poinformujesz pracownika infolinii, że piłeś alkohol – również możesz się pożegnać z odszkodowanie.

W Ogólnych Warunkach Ubezpieczeń (OWU) znajdziesz wzmiankę o alkoholu w kilku miejscach. W dziale z definicjami i w włączeniach dotyczących ubezpieczenia kosztów leczenia i NNW. Definicja OWU Signal Iduna dotycząca ubezpieczenia Bezpieczna Podróż mówi, że:
„Stan pod wpływem alkoholu – stan, gdy zawartość alkoholu w organizmie jest wyższa niż 0.0 ‰ stężenia alkoholu we krwi lub gdy zawartość alkoholu jest powyżej 0.0 mg alkoholu na 1 dm³ wydychanego powietrza”

Wyłączenia:

 • NNW – „Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte wypadki powstałe w wyniku:
  zdarzeń mających związek z pozostawaniem przez Ubezpieczonego w stanie po spożyciu alkoholu, zażyciu narkotyków lub innych środków odurzających, (…)”
 • Koszty Leczenia – „Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte koszty leczenia oraz koszty powstałe w związku z koniecznością powrotu Ubezpieczonego do kraju stałego miejsca zamieszkania, koszty transportu zwłok Ubezpieczonego, jak również pozostałe koszty będące przedmiotem ubezpieczenia, jeżeli powstały w przypadku: zdarzeń mających związek z pozostawaniem przez Ubezpieczonego w stanie po spożyciu alkoholu, zażyciu narkotyków lub innych środków odurzających.”

Jak widzisz należy zachować rozwagę, ponieważ złamana noga po pijaku może Cię sporo kosztować. Musisz też wiedzieć, że obecnie na polskim rynku ubezpieczeniowym nie ma ubezpieczyciela, który pokrywa szkody powstałe pod wpływem alkoholu.