Polisa turystyczna – jak wybrać dobre ubezpieczenie na wyjazd?

Zakup ubezpieczenia przed wyjazdem zagranicznym staje się powszechny. To bardzo dobrze, ponieważ oznacza to, że Polacy są coraz bardziej świadomymi podróżnikami. W zachodniej Europie zakup ubezpieczenia turystycznego jest czymś naturalnym, a w niektórych krajach obowiązkowym np. przed wyjściem w góry.Co kryje się pod pojęciem Polisa turystyczna? Jak dokonać wyboru dobrego ubezpieczenia i jakie opcje na polisie powinny się znaleźć?  W tym tekście znajdziesz wszystko, co powinieneś wiedzieć na temat ubezpieczenia turystycznego.

Po co, Ci polisa turystyczna?

Koszty leczenia za granicą są bardzo duże. Możesz skorzystać z opieki w ramach EKUZ, ale musisz też wiedzieć, nie nie działa tylko w określonych krajach na zasadach państwowej służby zdrowia danego kraju. Weź pod uwagę, że EKUZ pokrywa koszty leczenia w państwowej placówce, a o te znajdują się zazwyczaj w dużych miastach.

Koszty leczenia to nie wszystko – polisa turystyczna jest pakietem ubezpieczeń, które w przypadku nagłego zachorowania, wypadku lub innego niepożądanego zdarzenia uchronią Cię od konieczności ponoszenia kosztów z własnej kieszeni.

Dobre ubezpieczenie turystyczne pokryje:

 • koszty opieki medycznej i zakupu leków
 • koszty pobytu w szpitalu
 • koszty związane z transportem medycznym do kraju
 • koszty pokrycia szkody wyrządzonej innej osobie nieumyślnie
 • koszty akcji ratowniczej lub poszukiwawczej w razie zaginięcia na morzu lub w górach
 • koszty naprawy uszkodzonego sprzętu lub zakupu albo wypożyczenia innego
 • koszty utraconego utraconego lub zniszczonego bagażu
 • koszty utraconych dokumentów, kart płatniczych

Z czego składa się polisa turystyczna?

Polisa turystyczna na wyjazd zagraniczny składa się się z kilku ubezpieczeń, które stanowią pakiet chroniący się od skutków niechcianych zdarzeń, które mogą spotkać Cię podczas wyjazdów.
Kompleksowa polisa turystyczna składa się:

 • ubezpieczenia kosztów leczenia
 • NNW – Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
 • OC -Odpowiedzialność Cywilna
 • ubezpieczenie bagażu
 • Assistance turystyczny
 • ubezpieczenie kosztów rezygnacji z wyjazdu i wcześniejszego powrotu

Ubezpieczenie kosztów leczenia

Ubezpieczenie kosztów leczenia jest to ubezpieczenie w ramach którego ubezpieczyciel pokryje koszty leczenia ambulatoryjnego oraz  szpitalnego. Dodatkowo w ramach tego ubezpieczenia zostaną pokryte koszty zakupu leków, opatrunków itp.  Część ubezpieczyli w ramach sumy ubezpieczenia kosztów leczenia pokrywa koszty ratownictwa medycznego i akcji poszukiwawczej.

Przy wyborze wysokości sumy ubezpieczenia – nie oszczędzaj. Wybierz  sumę minimum 30-40 tys.Jeśli wybierasz się w góry lub nad morze – wybierz wyższą kwotę.

NNW

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków zapewnia wypłatę świadczenia, w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu. Świadczenie jest kwotą odpowiadajcą procentowemu uszczerbku na zdrowiu, liczoną od sumy ubezpieczenia. Ubezpieczyciel wypłaca świadczenie w przypadku, gdy doznasz uszkodzenia ciała.

Zapewnij sobie spokojny urlop
Nawet 50% taniej za pełen pakiet ochrony

UWAGA! Z NNW nie przysługuje odszkodowanie, jeżeli nagle zachorujesz.

Odpowiedzialność Cywilna w podróży

Ta część pakietu zapewnia wypłatę odszkodowania w przypadku, gdy w sposób nieumyślny wyrządzisz szkodę innej osobie. Może to być uszkodzenie wyposażenia hotelowego, przypadkowe zrzucenie ze stolika cudzego telefonu w restauracji lub dużo poważniejsze szkody np. potrącenie kogoś na stoku narciarskim lub przyczynienie się do powstania kolizji drogowej. W każdej z tych sytuacji szkoda zostanie zlikwidowana z tytułu ubezpieczenia OC.

Ubezpieczenie bagażu lub sprzętu sportowego

Dostaniesz odszkodowanie w przypadku zniszczenia, uszkodzenia, utraty sprzętu i bagażu w wyniku wypadku lub innych zdarzeń losowych (huragan, lawina, powódź, pożar). Przed zakupem ubezpieczenia wybierz sumę ubezpieczenia, która odpowiada faktycznej wartości Twojego sprzętu. Tylko wtedy będziesz miał szansę na zakup sprzętu podobnego do utraconego.

UWAGA! Zwróć szczególną uwagę na wyłączenia z odpowiedzialności – ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania – jeśli nie zabezpieczyłeś swoich rzeczy i pozostawiłeś bez opieki.

Assistance w podróży

Assistance – gwarantuje transport medyczny w asekuracji opiekuna medycznego lub lekarza, do miejsca zamieszkania lub placówki medycznej w kraju zamieszkania. Zorganizowanie takiego transportu na własną rękę kosztuje od kilku do kilkunastu tysięcy złotych.

W ramach assistance w zależności od wybranego ubezpieczyciela możesz liczyć między innymi:

 • wizytę osoby bliskiej, gdy znajdziesz się w szpitalu
 • opiekę nad dziećmi
 • pomoc w razie zgubienia lub kradzieży dokumentów, pieniędzy, kart płatniczych i kredytowych
 • dostarczenie rzeczy osobistych i leków
 • transport zwłok w razie śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania
 • zwrotną pożyczkę na kaucję,w razie zatrzymania Cię w areszcie

Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z wyjazdu i wcześniejszego powrotu

Jeśli wybierasz się na zorganizowaną wycieczkę i rezerwujesz wyjazd z dużym wyprzedzeniem, warto kupić ubezpieczenie kosztów rezygnacji z imprezy. W przypadku, gdy będziesz zmuszony do rezygnacji z planów urlopowych, ubezpieczyciel zwróci Ci pieniądze.

Przeczytaj także: ubezpieczenia kosztów rezygnacji z imprezy.

Sprawdź nasze Ubezpieczenia

Warto Wiedzieć