Ubezpieczenie turystyczne a choroba psychiczna
Ubezpieczenie turystyczne

Ubezpieczenie turystyczne a choroba psychiczna

Choroby psychiczne stanowiły niegdyś temat tabu, przez co chorzy często wstydzili się poprosić o pomoc. Na szczęście wszystko zaczęło się zmieniać wraz z upływem lat. Zdrowie psychiczne jest dzisiaj powszechnie omawianym zagadnieniem, dzięki czemu ludzie zaczęli lepiej rozumieć naturę wspomnianych schorzeń. Nie zmienia to jednak faktu, że choroba psychiczna wciąż stanowi duże obciążenie dla pacjenta. Co gorsza, taka choroba może wiązać się z pewnymi utrudnieniami natury prawnej. Przykładowo, wielu ubezpieczycieli podkreśla, że ich polisy nie zapewnią odszkodowania za szkody powstałe w wyniku choroby psychicznej. Czy to oznacza, iż osoby cierpiące na takie schorzenia nie będą mogły uzyskać ochrony? W jaki sposób choroba psychiczna wpływa na zakres ubezpieczenia turystycznego? Ubezpieczenie turystyczne a choroba psychiczna – sprawdź co musisz wiedzieć!

Choroba psychiczna – co to właściwie jest?

Wspomniane wyżej działania edukacyjne są bardzo istotne, ponieważ pokazują prawdziwą naturę chorób psychicznych. Niektóre osoby mogą przecież sądzić, że ludzie cierpiący na takie schorzenia są całkowicie niezrównoważeni. Jednak choroby psychiczne potrafią nieraz przybierać dużo mniej widoczną formę. Obecnie za takie schorzenia można uznać między innymi:

 • schizofrenię i urojenia;
 • uzależnienie od alkoholu, narkotyków lub innych substancji odurzających;
 • depresję i myśli samobójcze;
 • wszelkie zaburzenia związane z występowaniem nerwicy oraz stanów lękowych;
 • upośledzenia umysłowe oraz zaburzenia rozwoju;
 • zaburzenia kompulsywne i behawioralne (np. autoagresja, bulimia).

Jak widać, choroby psychiczne mogą mieć całkowicie różne oblicza. Nie można więc zakładać, że objawy takiego schorzenia będą widoczne już na pierwszy rzut oka. Z tego względu asekuratorzy musieli dopasować zakres swoich świadczeń do potrzeb osób borykających się z przedstawionymi chorobami. Jak więc wygląda obecny stan prawny dotyczący tej kwestii?

Choroba psychiczna a ubezpieczenia – o czym warto pamiętać?

We wstępie tekstu znalazła się wzmianka o tym, że asekuratorzy nie biorą odpowiedzialności za zdarzenia stanowiące efekt chorób psychicznych. Taka zależność odnosi się praktycznie do wszystkich ubezpieczeń. Przez to osoby chore mogą zakładać, że zakup polisy w ich przypadku nie ma żadnego sensu.

Na szczęście nie jest to do końca prawda. Owszem, skutki chorób psychicznych są niemal zawsze wyłączone z zakresu ochrony ubezpieczeniowej. Jednak mimo to osoba chora może otrzymać kompleksową ochronę przed wieloma innymi okolicznościami. Jak należy to interpretować i co trzeba wziąć pod uwagę?

Przykładem może być osoba ze zdiagnozowanym uzależnieniem od alkoholu. Jeżeli taki człowiek się upije i pod wpływem alkoholu zniszczy czyjeś mienie, ubezpieczyciel nie wypłaci żadnych środków. Jeśli jednak taka szkoda będzie efektem przypadku, a posiadacz polisy wyrządzi ją na trzeźwo, odszkodowanie powinno zostać wypłacone. Podobna zależność odnosi się również do innych zaburzeń oraz chorób.

Dlatego też wszyscy powinni pamiętać o jednej zasadzie. Sama choroba psychiczna nie stanowi jeszcze uzasadnienia dla odmowy wypłaty odszkodowania. Asekuratorzy mogą wstrzymać wypłatę takich środków tylko wtedy, gdy powstała szkoda wynikała bezpośrednio ze skutków zdiagnozowanej choroby!

Choroba psychiczna a ubezpieczenie turystyczne – kluczowe informacje

Powyższe informacje można zastosować również w odniesieniu do ubezpieczeń turystycznych. Jest to istotne zagadnienie, ponieważ spora grupa osób cierpiących na zaburzenia psychiczne regularnie podróżuje. Nie ma w tym zresztą nic dziwnego, gdyż sam fakt takiej choroby nie stanowi jeszcze przeciwwskazania do podróży. Trzeba jednak mieć świadomość tego, że dane schorzenie może wpływać na warunki wybranej polisy turystycznej.

W tym przypadku reguła pozostaje niezmienna. Asekurator powinien zapewnić odszkodowanie za wszystkie powstałe szkody, które nie miały związku ze zdiagnozowaną chorobą. Tym samym turysta powinien uzyskać rekompensatę finansową w razie:

 • nagłej choroby;
 • ulegnięcia nieszczęśliwemu wypadkowi;
 • doznania urazu w czasie codziennych aktywności.

Co jasne, taka zależność działa także w drugą stronę. Jeśli ubezpieczyciel udowodni, że powstała szkoda stanowiła efekt zdiagnozowanej choroby, wypłata rekompensaty zostanie wstrzymana. Taka sytuacji może wystąpić w razie:

 • hospitalizacji spowodowaniem samookaleczeniem się lub aktem autoagresji;
 • spowodowania szkód w wyniku ataku paniki lub innych zaburzeń;
 • wyrządzenia szkody innemu człowiekowi na skutek spożycia alkoholu lub narkotyków.

Tym samym w przypadku ubezpieczeń turystycznych to nie sama szkoda ma kluczowe znaczenie. Dla asekuratora najważniejszą informacją będzie to, czy dane zdarzenie wynikało z istniejącej choroby. Jeśli taki związek zostanie wykazany, asekurator odmówi przyznania pieniędzy. Warto więc o tym pamiętać w czasie zagranicznego wyjazdu.

Choroba psychiczna a ubezpieczenie turystyczne – czy warto kupić polisę?

Zdiagnozowana choroba psychiczna rzeczywiście wpływa na warunki ubezpieczenia turystycznego. Przez to wielu chorych może postawić zakup takiej polisy pod dużym znakiem zapytania. Niemniej przy podejmowaniu takiej decyzji warto wziąć pod uwagę szerszy kontekst całej sytuacji.

Owszem, żadne ubezpieczenie nie zapewni ochrony przed skutkami choroby psychicznej. Jednakże wszystkie polisy turystyczne będą chronić przed wieloma innymi zagrożeniami. Trzeba bowiem pamiętać o tym, że w czasie wyjazdu zagranicznego choremu mogą przytrafić się różne pechowe sytuacje. Jeżeli nie będą miały one związku ze zdiagnozowaną chorobą, asekurator zagwarantuje mu pełne wsparcie oraz odszkodowanie. Natomiast brak ubezpieczenia oznacza całkowity brak jakiejkolwiek ochrony. Wtedy taki turysta jest pozostawiony sam sobie.

Dlatego zakup ubezpieczenia turystycznego będzie dobrą decyzją nawet wtedy, gdy turysta cierpi na zaburzenia psychiczne. Dzięki takiej polisie turysta uzyska bowiem wsparcie w razie różnych nieprzewidzianych sytuacji. Jest więc to zdecydowanie lepsza alternatywa niż udanie się w zagraniczną podróż bez jakiejkolwiek ochrony!

Podsumowanie

Wszelkie zaburzenia psychiczne są uznawane przez ubezpieczycieli za czynnik powodujący tzw. wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczeniowej. Oznacza to, że żaden asekurator nie wypłaci odszkodowania w sytuacji, gdy powstałe zdarzenie było efektem zdiagnozowanej choroby. Przez to niektóre osoby mogą podważać sens zakupu ubezpieczenia turystycznego. Warto jednak pamiętać o tym, że taka polisa chroni przed innymi zagrożeniami, które nie mają związku ze zdiagnozowaną chorobą. Co istotne, wspomniane zagrożenia mogą okazać się równie poważne. Dlatego też nawet ograniczony zakres ochrony nie przekreśla opłacalności zakupu takiego ubezpieczenia. Pod tym względem każda polisa turystyczna będzie lepszym rozwiązaniem niż całkowity brak ochrony.