Ubezpieczenie OC turystyczne

Każdy wakacyjny wyjazd staje się źródłem wielu nowych wspomnień. Niestety, takie wspomnienia nie zawsze są pozytywne. Czasami moment nierozwagi lub brawury doprowadza do tego, że turysta wyrządza krzywdę innemu człowiekowi. Taka szkoda może dotyczyć zarówno czyjegoś zdrowia, jak i mienia. W obydwu wspomnianych przypadkach poszkodowany zapewne zażąda, aby turysta naprawił wyrządzone przez siebie szkody. Z reguły sprowadza się to do wypłaty odszkodowania za wszystkie krzywdy. Na szczęście turysta nie zawsze musi wykładać takie środki z własnej kieszeni. Ubezpieczenie OC turystyczne sprawia bowiem, że to asekurator staje się odpowiedzialny za wypłatę wspomnianej rekompensaty. Na czym jeszcze polega taka polisa i co należy wiedzieć o turystycznym OC?

Ubezpieczenie OC turystyczne – co to za polisa?

Praktycznie wszystkie ubezpieczenia OC kojarzą się głównie ze świadczeniami kupowanymi przez kierowców. Nie ma w tym nic dziwnego, ponieważ ubezpieczenie OC komunikacyjne, czyli ubezpieczenia od Odpowiedzialności Cywilnej, mają status obowiązkowych. Jednakże nie tylko kierowcy mogą korzystać z takich świadczeń. Co prawda, pozostałe ubezpieczenia OC nie są już obowiązkowe, ale mimo to warto się nimi zainteresować.

Jak sama nazwa wskazuje, polisy OC obejmują tzw. Odpowiedzialność Cywilną. To oznacza, że zakres tych ubezpieczeń dotyczy odpowiedzialności, którą każdy człowiek ponosi za swoje czyny. We wspomnianym wyżej przypadku takie polisy gwarantują pokrycie szkód wyrządzonych przez kierowców. Niemniej z takich świadczeń mogą korzystać również turyści.

Ubezpieczenie OC turystyczne gwarantuje pokrycie szkód wyrządzonych przez turystę na mieniu lub zdrowiu innych osób. Tym samym to ubezpieczyciel bierze na siebie ciężar spłaty zobowiązań, które powstały na skutek danego zdarzenia. Dzięki temu posiadacz polisy nie będzie musiał płacić za naprawę takich zniszczeń z własnej kieszeni. Toteż ubezpieczenie OC turystyczne pełni funkcję dodatkowego zabezpieczenia podczas podróży.

Ubezpieczenie OC turystyczne – dlaczego jest przydatne?

Niektóre osoby mogą sądzić, że ubezpieczenie OC turystyczne na pewno nie przyda im się podczas nadchodzących wakacji. Jednak takie założenie jest całkowicie błędne. Dlaczego? Ponieważ nawet tym najbardziej ostrożnym turystom może zdarzyć się wypadek, który spowoduje powstanie szkody na czyimś mieniu lub zdrowiu.

Aby zobrazować to stwierdzenie, wystarczy przytoczyć przykład turysty jadącego na rowerze. Jeśli taka osoba zostanie np. oślepiona przez słońce, może nagle zderzyć się z innym rowerzystą albo pieszym. Wówczas u takiej osoby może powstać mniej lub bardziej poważny uraz. To zaś sprawi, że poszkodowany uzyska prawo do odszkodowania za doznaną krzywdę.

W takiej sytuacji posiadacz polisy OC powinien skontaktować się ze swoim ubezpieczycielem i poinformować go o zaistniałym zdarzeniu. Zazwyczaj można to zrobić poprzez specjalną infolinię dla posiadaczy ubezpieczeń. Po przyjęciu zgłoszenia asekurator uruchomi specjalną procedurę w celu przekazania poszkodowanemu rekompensaty finansowej. Dzięki temu posiadacz polisy nie będzie musiał wypłacać takiego odszkodowania ze swojej własnej kieszeni.

Jest więc to doskonałe zabezpieczenie, gdyż w niektórych sytuacjach żądana kwota rekompensaty finansowej może być naprawdę wysoka. Wtedy opłacanie jej z własnych środków będzie bardzo trudne lub wręcz niemożliwe. Dlatego nigdy nie należy lekceważyć znaczenia ochrony OC. Takie świadczenie może bowiem uratować mnóstwo turystów przed wpadnięciem w poważne tarapaty finansowe.

Ubezpieczenie turystyczne OC – ile kosztuje?

Zapewnij sobie spokojny urlop
Nawet 50% taniej za pełen pakiet ochrony

Dobra wiadomość dla wszystkich turystów jest taka, że ubezpieczenie OC stało się standardem w ubezpieczeniu turystycznym. Tym samym takie świadczenie z reguły wchodzi w podstawowy zakres ubezpieczenia. Dzięki temu nie trzeba za nie dodatkowo dopłacać przy zakupie.

Nie oznacza to jednak, iż każda polisa z dodatkową ochroną OC zapewnia identyczne warunki. W przypadku tego świadczenia kluczową rolę odgrywa wysokość gwarantowanego odszkodowania. Musi ona być na tyle duża, aby pokryć wszystkie potencjalne roszczenia zgłaszane przez osoby poszkodowane. Te z kolei mogą być naprawdę wysokie i dlatego warto o tym pamiętać.

W przypadku polis turystycznych dostępnych na polskim rynku standardowa ochrona OC zapewnia odszkodowanie w wysokości około 20-50 tysięcy złotych. Taką rekompensatę pieniężną powinna gwarantować każda standardowa polisa. Niestety, podana kwota jest zdecydowanie zbyt niska, aby pokryć wszystkie potencjalne szkody. Jeżeli więc turysta chciałby uzyskać kompleksowe zabezpieczenie, powinien postawić na nieco wyższą sumę ubezpieczenia OC. Jaka kwota będzie w tym przypadku wskazana?

Wielu asekuratorów zapewnia swoim klientom ochronę OC z odszkodowaniem wynoszącym nawet 100-200 tysięcy euro. Jest to zdecydowanie lepsze rozwiązanie, ponieważ taka kwota zapewnia także możliwość pokrycia wielu poważniejszych zniszczeń. Co prawda, niektórzy ubezpieczyciele oferują jeszcze wyższe odszkodowanie w ramach OC, ale ono często idzie w parze z wyższą ceną samej polisy. Dlatego podana wyżej kwota wydaje się dość rozsądnym kompromisem.

Czy ubezpieczenie turystyczne OC zawsze zapewnia ochronę?

Sama idea zakładająca pokrywanie kosztów naprawy szkód wyrządzonych przez turystę na pewno gwarantuje większą swobodę. Jednak turyści nie mogą zakładać, iż sam fakt posiadania polisy OC całkowicie zwalnia ich z odpowiedzialności. Takie podejście nie ma większego sensu, ponieważ wypłata odszkodowania z tytułu OC następuje tylko w uzasadnionych przypadkach. Ponadto wszyscy asekuratorzy zamieszczają w treści swoich ubezpieczeń określone klauzule dotyczące tzw. wyłączeń odpowiedzialności.

Takie wyłączenia dotyczą sytuacji, w których ubezpieczyciel ma prawo do odmowy przekazania rekompensaty finansowej. Przykładowo, wszystkie polisy turystyczne OC zawierają taką klauzulę dotyczącą szkód spowodowanych na skutek celowego działania. Jeżeli zatem turysta działa z jasnym zamiarem wyrządzenia komuś krzywdy, asekurator nie wypłaci żadnego odszkodowania. Wówczas sprawca wypadku będzie musiał sam pokryć koszty spowodowanych zniszczeń.

Identyczna zasada odnosi się także do szkód wyrządzonych pod wpływem lub środków odurzających. Brak pełnej poczytalności nie jest uzasadnieniem dla ubezpieczycieli, którzy w tym przypadku na pewno odmówią wypłaty odszkodowania. Co jasne, wyłączenia odpowiedzialności mogą dotyczyć również innych aspektów. Dlatego jeszcze przed zakupem polisy warto bardzo dokładnie przeczytać wykaz takich wyłączeń. Dzięki temu będzie można uniknąć przykrych niespodzianek w momencie spowodowania szkody na czyimś mieniu lub zdrowiu.

Podsumowanie

Ubezpieczenie OC turystyczne gwarantuje wypłatę określonego odszkodowania osobom, które zostały pokrzywdzone przez posiadacza takiej polisy. Co jasne, turystyczny charakter ubezpieczenia powoduje, że taki zapis odnosi się do szkód wyrządzonych podczas podróży zagranicznej. Jest więc to bardzo dobra forma zabezpieczenia dla turystów. Warto również podkreślić, że aktualnie ochrona OC stanowi standard w niemal wszystkich polisach dla podróżnych. Tym samym nie trzeba za nią dodatkowo płacić. Z drugiej strony warto pamiętać o tym, że odszkodowanie gwarantowane dzięki OC powinno być odpowiednio wysokie. W przeciwnym wypadku może być ono zbyt niskie, aby pokryć wszystkie wyrządzone szkody. Z tego względu turyści powinni wybierać takie polisy, które zapewnią im wysoką kwotę odszkodowania w ramach OC. Na zakończenie należy także podkreślić, że polisa tego typu nie zapewni pomocy w przypadku celowego wyrządzenia szkody. Jeżeli turysta będzie działać z premedytacją, to on sam poniesie odpowiedzialność za spowodowane zniszczenia.

Sprawdź nasze Ubezpieczenia

Warto Wiedzieć