Turystyczne NNW – co to za polisa?

Turystyczna polisa NNW jest najważniejszym i najczęściej wybieranym dodatkiem do ubezpieczeń dla podróżnych. Głównym celem tego świadczenia jest zapewnienie wsparcia finansowego turyście, który doznał uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Pod tym względem polisa NNW znakomicie uzupełnia zakres ubezpieczeń turystycznych, które zakładają refundację kosztów leczenia zagranicznego. Jakie korzyści zapewnia turystyczne NNW i dlaczego warto kupić taką polisę?

Turystyczne NNW – co to jest?

Nazwa polis NNW wywodzi się od skrótu oznaczającego następstwa nieszczęśliwych wypadków. To przed takimi sytuacjami mają chronić wspomniane ubezpieczenia. Co istotne, polisy NNW mogą być przystosowane do konkretnych okoliczności. Idealnym tego przykładem będzie właśnie turystyczne NNW, czyli polisa dedykowana osobom udającym się w podróż.

Turystyczne NNW zapewnia odszkodowanie przyznawane w razie doznania uszczerbku na zdrowiu spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem. Jest to ogólna zasada odnosząca się do wszystkich ubezpieczeń tego typu. Tak naprawdę pozostałe aspekty związane z zakresem ochrony zależą już tylko od indywidualnych warunków wybranej polisy. To asekurator określa sumę ubezpieczenia oraz wskazuje sytuacje uprawniające do otrzymania wsparcia finansowego.

Co ciekawe, spora część turystów mylnie interpretuje założenia ubezpieczeń NNW. Według niektórych osób takie polisy mogą pomóc w pokryciu kosztów leczenia poza granicami Polski. Jednak nie jest to prawda, gdyż wspomnianą funkcję powinno pełnić ubezpieczenie kosztów leczenia. Natomiast polisa NNW gwarantuje dodatkowe środki, które można przeznaczyć na pokrycie osobistych wydatków. Toteż nie powinny one trafiać do jednej puli wraz z rekompensatą wypłacaną w formie refundacji kosztów leczenia.

Przed czym chroni turystyczne NNW?

Następstwa nieszczęśliwych wypadków to pojęcie o bardzo szerokim znaczeniu. Dlatego przy zakupie jakiejkolwiek polisy NNW należy dokładnie przeczytać warunki ubezpieczenia (tzw. OWU). Dzięki temu można sprawdzić, kiedy i na jakich warunkach asekurator wypłaca należne odszkodowanie.

Rzecz jasna każde towarzystwo ubezpieczeniowe może pod tym względem kierować się własnymi regulacjami. Niemniej praktyka pokazuje, że większość firm korzysta z podobnych zasad przy sprzedaży ubezpieczeń NNW. Takie polisy mają zapewnić odszkodowanie w dwóch podstawowych przypadkach:

  • doznaniu trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku;
  • zgonu z powodu nieszczęśliwego wypadku.
Zapewnij sobie spokojny urlop
Nawet 50% taniej za pełen pakiet ochrony

Przy pierwszym z wymienionych scenariuszy ubezpieczyciel zawsze dokonuje oceny doznanych obrażeń. Ogólna zasada jest bardzo prosta – im większy jest doznany uszczerbek na zdrowiu, tym wyższa rekompensata zostanie wypłacona turyście. W trakcie takiej kalkulacji większość ubezpieczycieli wykorzystuje tzw. skalę procentową. Zakłada ona, że 100% uszczerbek na zdrowiu oznacza po prostu zgon osoby ubezpieczonej. Minimalnym progiem jest z kolei uszczerbek wynoszący 1%, czyli nieznaczne, ale jednak trwałe obrażenia. W tym miejscu warto jeszcze raz podkreślić, iż dwaj ubezpieczyciele mogą zupełnie inaczej ocenić podobny wypadek. Dlatego tak ważną rolę odgrywa wspomniana wcześniej lektura OWU.

Oczywistą kwestią jest także ustalenie odbiorcy, który otrzyma rekompensatę finansową. Jeżeli turysta dozna uszczerbku na zdrowiu, odszkodowanie trafi bezpośrednio do niego. Natomiast w przypadku zgonu osoby ubezpieczonej asekurator przekaże pieniądze jego najbliższej rodzinie lub innym osobom uposażonym.

Ile kosztuje turystyczne NNW i jak można je kupić?

Ubezpieczenia turystyczne NNW jako takie w ogóle nie są dostępne. Jedynym sposobem na uzyskanie takiego świadczenia będzie zakup standardowej polisy turystycznej z rozszerzeniem w postaci NNW. Nie jest to nic trudnego, ponieważ każdy ubezpieczyciel oferuje dostęp do takiej usługi.

Trzeba jednak pamiętać, że rozszerzanie podstawowego zakresu ubezpieczenia zawsze wiąże się z dodatkowymi kosztami. Czy w przypadku turystycznego NNW będą one wysokie? Zdecydowanie nie. Warto bowiem zaznaczyć, iż obecnie niemal wszystkie polisy dla podróżnych są odgórnie wzbogacone o NNW. Toteż wspomniany rodzaj ochrony jest coraz częściej dostępny w ramach podstawowej wersji ubezpieczenia.

Wniosek jest więc prosty. Cena turystycznego NNW zależy wyłącznie od składki danego ubezpieczenia dla podróżnych. W przypadku takich świadczeń przedział cenowy jest dosyć szeroki. Natomiast zakup większości polis tego typu oznacza wydatek rzędu kilku lub kilkudziesięciu złotych za każdy dzień ochrony. Tym samym na finalny koszt ubezpieczenia wpływa również zakładany czas podróży.

Podsumowanie

Turystyczne NNW to bez wątpienia najbardziej przydatne rozszerzenie ochrony w przypadku polis dla podróżnych. Pozwala ono na uzyskanie dodatkowych środków pieniężnych za szkody doznane na skutek nieszczęśliwych wypadków. Co istotne, takie pieniądze nie służą pokryciu kosztów leczenia zagranicznego, gdyż od tego jest ubezpieczenie kosztów leczenia. Środki uzyskane z tytułu NNW umożliwiają uregulowanie osobistych wydatków różnego typu. Na szczęście w dzisiejszych czasach praktycznie każda polisa turystyczna gwarantuje ochronę NNW. Jeśli mimo tego znajdziemy polisę, która nie zakłada takiej ochrony, wystarczy zapytać asekuratora o możliwość dokupienia dodatkowego NNW.

Sprawdź nasze Ubezpieczenia

Warto Wiedzieć