Ubezpieczenie sprzętu sportowego
Ubezpieczenie turystyczne

Ubezpieczenie sprzętu sportowego

Do regularnego uprawiania sportu potrzebna jest spora dawka determinacji oraz ambicji. Czynniki psychologiczne są bez wątpienia istotne, choć nie powinny one przysłaniać nieco bardziej przyziemnych kwestii. Jedną z nich jest fakt, że praktycznie w każdej dyscyplinie zawodnicy korzystają ze specjalistycznego sprzętu. Dotyczy to również osób uprawiających dany sport amatorsko. Niestety, profesjonalne wyposażenie sportowe potrafi być naprawdę drogie. Toteż wielu osobom zależy na tym, aby objąć zakupiony sprzęt dodatkową ochroną. Taką możliwość zapewnia dedykowane ubezpieczenie sprzętu sportowego. Jak wybrać dobrą polisę tego typu i na co warto zwrócić uwagę?

Czym jest ubezpieczenie sprzętu sportowego?

Każde ubezpieczenie sprzętu sportowego można zaliczyć do grupy polis majątkowych. W tej kategorii znajdują się różne świadczenia, których zakres obejmuje ochronę wskazanych dóbr materialnych.

Według powszechnie stosowanej definicji ubezpieczenie sprzętu sportowego zapewnia ochronę ekwipunku, który służy do uprawiania konkretnej dyscypliny. Co istotne, każde towarzystwo ubezpieczeniowe ma prawo do określenia tego, jakie wyposażenie może podlegać ochronie. Większość firm tworzy polisy przystosowane do zabezpieczenia sprzętu, takiego jak:

  • narty oraz deski snowboardowe;
  • akcesoria do sportów wodnych;
  • ekwipunek górski;
  • rowery;
  • rakiety tenisowe.

Jeżeli jakiś sprzęt nie widnieje w zakresie polisy, warto dopytać asekuratora o możliwość jego ubezpieczenia. Niektóre firmy pozwalają bowiem na dopasowanie zakresu ochrony do specyfiki danego ekwipunku.

Jaki jest zakres ubezpieczenia sportowego i co ono obejmuje?

Standardowy zakres ochrony w ubezpieczeniach sprzętu sportowego obejmuje trzy różne sytuacje. Pierwszą z nich jest całkowite zniszczenie posiadanego wyposażenia. Najczęściej stanowi ono efekt wypadku komunikacyjnego lub innego zdarzenia losowego. Wówczas ubezpieczyciel powinien wypłacić odszkodowanie, które będzie odpowiadać wartości zniszczonego sprzętu.

Drugi scenariusz dotyczy częściowego uszkodzenia ekwipunku. W tym przypadku asekuratorzy zwracają szczególną uwagę na dwa czynniki – skalę powstałych uszkodzeń oraz ich przyczynę. To one mają kluczowy wpływ na decyzję dotyczącą wypłaty odszkodowania, a ponadto decydują także o jego wysokości.

Ostatnim zdarzeniem uwzględnianym w treści niemal każdego ubezpieczenia jest kradzież sprzętu sportowego. Co jasne, taka sytuacja oznacza powstanie szkody całkowitej. Wobec tego należne odszkodowanie powinno wynieść 100% wartości skradzionego sprzętu.

Co łączy wszystkie opisane sytuacje? Otóż ich wspólnym mianownikiem są zasady dotyczące wypłaty odszkodowania. Ubezpieczyciele muszą przecież chronić się przed próbami wyłudzenia pieniędzy. Dlatego wypłata rekompensaty finansowej następuje dopiero po zrealizowaniu kilku formalności. Co więc musi zrobić posiadacz polisy, aby otrzymać należne pieniądze? To już zależy od zaistniałych okoliczności.

Jeżeli chroniony ekwipunek został skradziony lub zniszczony przez jakąś osobę, fakt ten należy zgłosić organom ścigania. Funkcjonariusze najpierw przyjmą zawiadomienie, a następnie wystawią stosowną notatkę z informacjami o zgłoszonym czynie. Taki dokument nabiera mocy prawnej, gdyż staje się podstawą do ubiegania się o odszkodowanie.

Analogiczna zasada dotyczy innych zdarzeń losowych (np. pożaru lub wypadku). Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie dopiero wtedy, gdy posiadacz polisy udowodni, że zgłoszona sytuacja rzeczywiście miała miejsce.

Ile kosztuje ubezpieczenie sprzętu sportowego?

Przede wszystkim warto podkreślić, iż ubezpieczenie sprzętu sportowego nie zawsze jest dostępne w formie osobnego świadczenia. Bardzo często stanowi ono jeden z elementów ubezpieczenia turystycznego, a konkretniej jest wtedy uznawane za rozszerzenie ochrony. To oznacza, że można je zamówić jedynie przy zakupie całej polisy dla podróżnych. W takim przypadku samo ubezpieczenie sprzętu sportowego kosztuje jedynie kilka lub kilkanaście złotych. Co istotne, taka kwota jest wtedy po prostu wliczana w cały koszt polisy.

Niemniej część asekuratorów rzeczywiście posiada w swojej ofercie samodzielne ubezpieczenie sprzętu sportowego, które można nabyć bez zamawiania polisy turystycznej. Na szczęście warunki oraz ceny takich świadczeń nie ulegają wtedy znaczącym zmianom.

Czy przy wyborze ubezpieczenia sprzętu sportowego warto kierować się wysokością składki? Niestety, praktyka pokazuje, że najtańsze świadczenia często mają niższą sumę odszkodowania lub węższy zakres ochrony. Z tego względu w pierwszej kolejności należy skupiać się na warunkach wybranej polisy.

Które ubezpieczenie sprzętu sportowego wybrać?

Powyższa wskazówka stanowi cenną poradę dla osób, które zamierzają kupić ubezpieczenie sprzętu sportowego. O czym jeszcze warto pamiętać przy zawieraniu takiej umowy, aby była ona dostosowana do sytuacji?

Zdecydowanie najważniejszym aspektem jest znalezienie polisy z odpowiednią sumą odszkodowania. Nie może być ona za niska, gdyż wtedy nie pokryje wartości zniszczonego lub skradzionego sprzętu. Z drugiej strony zbyt wysoka suma ubezpieczenia również nie ma sensu. Prawo ubezpieczeniowe precyzuje bowiem, iż zawarcie polisy nie może prowadzić do wzbogacenia się. Wobec tego ubezpieczyciele mają prawo do wypłacania tylko takich sum, które odpowiadają rzeczywistej wartości powstałych strat.

W przypadku ubezpieczenia sprzętu sportowego ciekawym rozwiązaniem są dedykowane polisy. Najczęściej dotyczą one ochrony wyposażenia narciarskiego lub snowboardowego. Zaletą takich ubezpieczeń jest ściśle dopasowany zakres ochrony, który odpowiada specyfice określonego wyposażenia. Trzeba jednak pamiętać, że nie każdy sprzęt można ubezpieczyć w ten sposób.

Ostatnim aspektem będzie sprawdzenie wykazu wyłączeń odpowiedzialności. Praktycznie każda polisa przewiduje pewne sytuacje, w których asekurator może odmówić wypłaty odszkodowania. Jednak takich wyłączeń nie powinno być zbyt wiele, gdyż każdy kolejny zapis skutkuje ograniczeniem zakresu ochrony.

Podsumowanie

Ubezpieczenie sprzętu sportowego warto polecić wszystkim osobom, które chciałyby zabezpieczyć posiadany ekwipunek. Takie polisy gwarantują odszkodowanie w razie zniszczenia, uszkodzenia lub kradzieży chronionego wyposażenia. Ubezpieczenie sprzętu sportowego zazwyczaj stanowi część polisy turystycznej, choć czasami można je zakupić w formie oddzielnego świadczenia. Przy wyborze takiego ubezpieczenia należy zwrócić szczególną uwagę na jego zakres ochrony. Dobra polisa powinna zapewnić odpowiednio wysokie odszkodowanie i kompleksowe zabezpieczenie posiadanego sprzętu.