Skrót OC w polisie turystycznej
Ubezpieczenie turystyczne

Skrót OC w polisie turystycznej

Skrót OC niemal natychmiast budzi skojarzenia związane z ubezpieczeniem OC komunikacyjnym. Trudno się jednak temu dziwić, ponieważ drogowe polisy OC są aktualnie najczęściej kupowanymi świadczeniami w całej branży ubezpieczeń. Natomiast nie oznacza to, że skrót OC może pojawiać się tylko w przypadku wspomnianych świadczeń. Czasami widnieje on także w ubezpieczeniach przeznaczonych dla podróżnych. Co zatem oznacza skrót OC w polisie turystycznej?

Skrót OC w polisie turystycznej – co dokładnie oznacza?

Termin OC to powszechnie stosowany skrót, który oznacza ubezpieczenie od Odpowiedzialności Cywilnej. Główna idea tych ubezpieczeń jest naprawdę unikalna, ponieważ w momencie zawarcia umowy asekurator zaczyna odpowiadać za szkody wyrządzone przez posiadacza polisy. Tym samym ewentualne rekompensaty na rzecz osób poszkodowanych zostają wypłacone właśnie przez ubezpieczyciela.

Choć polisy OC kojarzą się głównie z kierowcami, takie świadczenia dotyczą również wielu innych sytuacji. Najlepiej świadczy o tym fakt, że można je odnaleźć między innymi w ubezpieczeniach turystycznych. Jeśli w polisie turystycznej widnieje skrót OC, oznacza to, iż dane ubezpieczenie obejmuje ochronę od Odpowiedzialności Cywilnej.

Ochrona OC w polisie turystycznej – dlaczego może być przydatna?

Podczas pobytu zagranicznego niektórzy turyści mają tendencję do znacznie większej swobody w codziennym zachowaniu. Naturalnie nie ma w tym nic złego, ale tylko do momentu, kiedy turyści zachowają czujność i uwagę. W przeciwnym wypadku brak ostrożności może np. sprawić, że taka osoba uszkodzi czyjeś mienie. Wówczas turysta powinien ponieść finansową odpowiedzialność za wyrządzone szkody. To z kolei może stać się źródłem poważnych problemów, zwłaszcza jeżeli uszkodzone mienie ma wysoką wartość materialną.

Właśnie dlatego ochrona OC w polisie turystycznej może okazać się niezwykle przydatna. Takie świadczenie sprawia, że to asekurator weźmie na siebie odpowiedzialność za wypłatę rekompensaty finansowej. Dzięki temu roszczenia osób poszkodowanych nie odbiją się na budżecie turysty. Jest więc to doskonałe rozwiązanie dla podróżnych, którzy chcieliby zabezpieczyć swój budżet przed różnymi nieprzewidzianymi zdarzeniami.

W tym miejscu trzeba jednak wspomnieć o jednej bardzo ważnej zasadzie. Ochrona OC w polisie turystycznej (i we wszystkich innych ubezpieczeniach) obejmuje jedynie szkody wyrządzone przypadkowo. Jeżeli asekurator uzyska dowody na to, że turysta celowo spowodował daną szkodę, wypłata odszkodowania zostanie natychmiast wstrzymana. Wówczas posiadacz polisy rzeczywiście będzie musiał ponieść odpowiedzialność finansową za wyrządzone szkody.

Identyczna zasada dotyczy także zniszczeń spowodowanych poprzez złamanie przepisów prawa. Turysta nie może zatem liczyć na to, że polisa z OC całkowicie zwolni go z odpowiedzialności za własne działania!

Podsumowanie

Skrót OC w polisach turystycznych oznacza po prostu ochronę od Odpowiedzialności Cywilnej. Jest więc to dokładnie ten sam rodzaj ochrony, który obowiązuje w polisach dla kierowców. Jednak w tym przypadku ubezpieczyciel zobowiązuje się do naprawy szkód wyrządzonych przez turystę poza granicami kraju. Co jasne, dotyczy to wyłącznie tych zniszczeń, które zostały wyrządzone nieumyślnie. Jeżeli turysta działał z premedytacją, ubezpieczyciel nie wypłaci żadnej rekompensaty. Wówczas to sprawca poniesie pełną odpowiedzialność finansową za spowodowane przez siebie zniszczenia.