Pomoc w podróży
Ubezpieczenie turystyczne

Pomoc w podróży

Dobra organizacja wyjazdu zagranicznego to klucz do bezpiecznej oraz udanej podróży. Niestety, nawet najlepiej zaplanowany wyjazd mogą pokrzyżować różne nieprzewidziane sytuacje. Dlatego doświadczeni turyści doskonale wiedzą o tym, że w czasie podróży warto być gotowym na każdą ewentualność. Jeżeli ktoś obawia się problemów spowodowanych przez nieprzewidziane sytuacje, zalecanym rozwiązaniem będzie zakup polisy określanej jako pomoc w podróży. Na czym polega to ubezpieczenie oraz jakie są najważniejsze zasady jego działania?

Pomoc w podróży – co to za polisa?

Rozwój światowej turystyki sprawił, że na rynku ubezpieczeń zaczęło pojawiać się coraz więcej polis przeznaczonych dla podróżnych. Nie ma w tym nic dziwnego, ponieważ dedykowana polisa stanowi zdecydowanie najlepsze zabezpieczenie dla osób udających się w podróż. Trzeba jednak podkreślić, że obecny wybór rozmaitych ubezpieczeń turystycznych jest naprawdę szeroki. Jednym z dostępnych świadczeń jest właśnie wspomniana polisa określana jako pomoc w podróży.

Zasadniczo warunki tego świadczenia pod wieloma względami przypominają warunki standardowych ubezpieczeń turystycznych assistance. Tym samym jego posiadacze mogą liczyć na uzyskanie wsparcia w razie różnych nieprzewidzianych sytuacji w czasie podróży.

Zazwyczaj udzielanie takiej pomocy odbywa się poprzez specjalną infolinię dla klientów. Co jasne, profesjonalne infolinie tego typu działają przez 24 godziny na dobę. Dzięki temu posiadacz polisy może liczyć na uzyskanie potrzebnej mu pomocy i to niezależnie od aktualnej pory dnia.

Ubezpieczenie pomoc w podróży – zakres ochrony w ramach polisy

Co istotne, polisy assistance wcale nie są jednolitą grupą ubezpieczeń. Pomiędzy poszczególnymi świadczeniami tego typu mogą występować bardzo istotne różnice. Dotyczą one niemal wszystkich kwestii związanych z warunkami ubezpieczenia. Nie inaczej jest w przypadku zakresu ochrony.

W momencie podpisania umowy ubezpieczyciel zobowiązuje się do udzielenia turyście pomocy. Natomiast jej dokładny zakres będzie już zależeć od warunków wybranego ubezpieczenia. Z reguły turysta może liczyć przede wszystkim na szeroko rozumianą pomoc informacyjną. Dotyczy ona wszystkich istotnych kwestii związanych z samą podróżą, jak i pobytem zagranicznym. Asekurator powinien więc zapewnić swoim klientom dostęp do informacji, takich jak:

  • położenie najbliższego szpitala lub poradni;
  • aktualny rozkład połączeń lotniczych, kolejowych lub autokarowych;
  • lokalizacja posterunków policji lub żandarmerii.

Dodatkowo takie świadczenia zazwyczaj obejmują przynajmniej podstawową pomoc prawną. Jest to szczególnie ważne dla osób, które w czasie pobytu zagranicznego wpadną w tarapaty natury prawnej. Wtedy posiadacze opisywanego ubezpieczenia będą mogli skorzystać z pomocy prawnika. Za organizację takiej porady będzie odpowiadać asekurator. Warto również dodać, że w niektórych polisach zakres takiej pomocy jest jeszcze szerszy. Wówczas posiadacz takiego świadczenia może liczyć nawet na to, że prawnik będzie go reprezentować przed sądem. Na szczęście jest to problem, który dotyka jedynie bardzo niewielką część podróżnych.

Podsumowanie

Ubezpieczenie określane jako pomoc w podróży jest bardzo podobne do turystycznych polis typu assistance. Obydwa te świadczenia zapewniają bowiem pomoc turystom, którzy będą mieli kłopoty w czasie pobytu zagranicznego. Jeżeli zaś chodzi o różnice pomiędzy tymi polisami, sprowadzają się one głównie do zakresu ochrony. Dlatego turyści powinni wybrać takie ubezpieczenie, które w razie potrzeby zapewni im kompleksową pomoc. Może to być zarówno pomoc informacyjna, jak i wsparcie w realizacji poszczególnych formalności. Dobrym pomysłem jest więc porównanie ze sobą kilku dostępnych świadczeń i wybór ubezpieczenia z najszerszym zakresem ochrony.