Ubezpieczenie turystyczne assistance

Ubezpieczenia turystyczne mają na celu przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa osobom udającym się w zagraniczną podróż. Warto jednak pamiętać, że w niektórych przypadkach równie cennym wsparciem będzie dla turystów pomoc informacyjna. Mogą na nią liczyć wszystkie osoby, które zdecydują się na zakup dodatkowego assistance dla podróżnych. Ubezpieczenie turystyczne assistance będzie przydatne szczególnie wtedy, gdy turysta po raz pierwszy wyjeżdża za granicę. Co warto wiedzieć o takich świadczeniach? Jakie limity i ograniczenia może mieć ubezpieczenie turystyczne assistance?

Ubezpieczenie turystyczne assistance – co to jest?

Wszystkie ubezpieczenia typu assistance są dość specyficznymi świadczeniami. W przeciwieństwie do wielu innych polis nie muszą one zapewniać żadnej materialnej pomocy. Jednak ich posiadacze mogą liczyć na szeroko rozumiane wsparcie informacyjne oraz logistyczne. Jak więc wygląda to w przypadku turystów?

Ubezpieczenie turystyczne assistance może przydać się w wielu różnych sytuacjach. Taka polisa zapewnia turystom dostęp do specjalnej infolinii. Dzięki temu turyści przez całą dobę mogą zadzwonić na podany numer i poprosić konsultanta o pomoc. Co istotne, zakres takiej pomocy może obejmować różne czynności.

Zdecydowanie najważniejszą usługą świadczoną w ramach assistance jest pomoc w organizacji leczenia zagranicznego. Jeżeli turysta nagle zacznie mieć problemy zdrowotne w czasie pobytu zagranicznego, asekurator zajmie się organizacją przebiegu leczenia. Pod tym względem należy rozumieć między innymi:

  • znalezienie specjalistycznego szpitala lub innej placówki leczniczej;
  • umówienie w imieniu turysty wizyty lekarskiej, specjalistycznej lub zorganizowanie wizyty domowej;
  • pomoc w zorganizowaniu transportu do najbliższej poradni;
  • poinformowanie bliskich o zaistniałej sytuacji.

Takie wsparcie będzie bardzo istotne, ale nie można zapominać o tym, że turyści mogą potrzebować pomocy również w innych kwestiach. Toteż assistance gwarantuje wsparcie także w szeroko rozumianej organizacji podróży. Posiadacze takich świadczeń mogą więc liczyć na:

  • pomoc w zakupie biletów lotniczych, autokarowych lub kolejowych;
  • znalezienie zastępczego noclegu;
  • wyszukanie najbliższych lotów powrotnych do kraju;
  • wsparcie informacyjne,
  • wsparcie tłumacza.
Zapewnij sobie spokojny urlop
Nawet 50% taniej za pełen pakiet ochrony

Ubezpieczenie turystyczne assistance – limity i ograniczenia

Turystyczne polisy assistance nie zawsze mają charakter świadczeń pieniężnych. Dzięki temu nie są one objęte zbyt wieloma ograniczeniami i limitami, ponieważ te dotyczą właśnie wszelkich usług finansowych. Z drugiej strony najbardziej rozbudowane polisy assistance dla turystów mogą także zawierać takie świadczenia. Dlatego w ich przypadku rzeczywiście występują już pewne limity. Czego najczęściej one dotyczą?

Pierwszą z takich kwestii będzie zapewnienie transportu i zakwaterowania dla bliskiej osoby. Wielu asekuratorów przewiduje taką możliwość, jeżeli turysta ciężko zachoruje i przez to będzie wymagać opieki. Wtedy ubezpieczyciel sfinansuje przelot oraz zapewni zakwaterowanie jednemu z krewnych chorego. Jednakże obydwa te świadczenia są realizowane w ramach pewnych limitów. Dlatego nie można liczyć na to, że asekurator pokryje absolutnie wszystkie koszty.

Limity obejmują również wszystkie świadczenia, które mogą generować nieco wyższe koszty. Przykładem jest choćby wsparcie prawnika. Jeżeli turysta wpadnie w kłopoty prawne podczas pobytu za granicą, polisa assistance powinna zapewnić mu pomoc prawnika. Niemniej taka pomoc może mieć charakter tylko darmowej konsultacji. Wobec tego asekurator wcale nie musi płacić prawnikowi za to, aby ten np. reprezentował turystę przed zagranicznym sądem. Identyczna zasada odnosi się do wszystkich świadczeń, które narażają asekuratora na dodatkowe wydatki.

Nie można również zapominać o najbardziej fundamentalnym ograniczeniu, czyli wyłączeniach odpowiedzialności. Takie wykazy dokładnie określają sytuacje, które zostaną uznane za złamanie zasad ubezpieczenia. Asekuratorzy mogą więc posiłkować się wspomnianymi wyłączeniami w celu uzasadnienia odmowy wypłaty odszkodowania. Turyści powinni zatem pamiętać o tym, aby jeszcze przed kupnem polisy dokładnie zapoznać się z takimi wyłączeniami.

Podsumowanie

Choć turystyczne ubezpieczenie assistance nie musi zapewniać wsparcia materialnego, taka polisa jest bardzo przydatna podczas zagranicznej podróży. Jej posiadacze mogą bowiem liczyć na pomoc informacyjną oraz wsparcie w załatwieniu różnych formalności. Co jasne, szczególnie cenna będzie gwarancja uzyskania pomocy przy organizacji leczenia poza granicami Polski. Wspomniany zapis zobowiązuje asekuratora do znalezienia lekarza lub placówki, w której turysta będzie mógł uzyskać pomoc. Dodatkowo ubezpieczyciele zapewniają posiadaczom polis assistance wsparcie w realizacji formalności związanych np. ze zmianą planu podróży. Jeżeli chodzi o limity i ograniczenia, polisy assistance są ich praktycznie pozbawione. Jedyne limity obejmują najbardziej rozbudowane wersje ubezpieczenia turystycznego, które zapewniają dostęp do świadczeń materialnych. Wówczas asekurator może je refundować tylko do pewnej kwoty.

Sprawdź nasze Ubezpieczenia

Warto Wiedzieć