NNW turystyczne – co to za polisa i ile kosztuje?

Amatorzy podróżowania z niecierpliwością czekają na rozpoczęcie kolejnego sezonu turystycznego. Już teraz wiadomo, że będzie to szczególnie ważny okres, gdyż branża turystyczna zacznie odrabiać straty spowodowane pandemią. Jeżeli tylko światowa sytuacja epidemiologiczna będzie się stale poprawiać, obecny sezon może okazać się naprawdę udany. Dlatego z tej okazji warto przypomnieć sobie zasady bezpiecznego podróżowania. Podstawową formą zabezpieczenia dla turystów jest dedykowana polisa. Przy zakupie takiego świadczenia warto sprawdzić, czy w jego zakres wchodzi również NNW. Dlaczego jest to istotne? Jakie korzyści zapewnia NNW turystyczne?

NNW turystyczne – co to za polisa?

Na początku trzeba wyjaśnić bardzo istotną kwestię. Ubezpieczenie NNW turystyczne nie jest standardowym wariantem polisy dla podróżnych. Kompleksowe ubezpieczenie turystyczne powinno obejmować przede wszystkim gwarancję pokrycia kosztów leczenia zagranicznego. Natomiast rola NNW polega na czymś zupełnie innym.

Sama nazwa tego ubezpieczenia wskazuje, że dotyczy ono następstw nieszczęśliwych wypadków. Stąd zresztą wziął się skrót NNW. Celem takich polis jest zapewnienie turyście pomocy finansowej w razie nieszczęśliwego wypadku podczas podróży. Jednak nie chodzi tutaj o sfinansowanie kosztów leczenia. Taka rekompensata jest wypłacana po to, aby ułatwić turyście rekonwalescencję i zapewnić mu środki na czas trwania leczenia.

Ubezpieczenie NNW turystyczne można więc uznać za rozszerzenie ochrony gwarantowanej przez polisę dla podróżnych. Co prawda, niektórzy asekuratorzy z automatu uwzględniają ochronę NNW w sprzedawanych ubezpieczeniach. Jednak nie jest to reguła. Dlatego przed zakupem polisy turystycznej należy dokładnie skontrolować jej zakres. Jeżeli nie obejmuje ona NNW, zazwyczaj można je dokupić i tym samym uzyskać szerszą ochronę.

Co obejmuje NNW w polisie turystycznej?

Jakie dokładnie mogą być następstwa nieszczęśliwych wypadków? Większość ubezpieczycieli bierze pod uwagę trzy różne scenariusze. To właśnie one stanowią podstawę do ewentualnego wypłacenia rekompensaty finansowej.

Pierwszym scenariuszem uwzględnianym przez asekuratorów jest rozstrój zdrowia spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem. Co oznacza ten termin? Zgodnie z definicją mianem rozstroju zdrowia należy określić sytuację, która spowodowała, że organizm danej osoby przestał funkcjonować poprawnie. Jest więc to bardzo rozległa definicja, albowiem obejmuje ona zarówno rozmaite dolegliwości (np. infekcje), jak i schorzenia psychiczne (np. nerwicę). Co jasne, związek pomiędzy nieszczęśliwym wypadkiem i pojawieniem się rozstroju zdrowia musi zostać potwierdzony przez lekarza. Tylko wtedy ubezpieczyciel wypłaci należne odszkodowanie, którego wysokość będzie zależeć od doznanych szkód.

Drugim ważnym aspektem jest czasowy lub trwały uszczerbek na zdrowiu. Różnicę między uszczerbkiem i rozstrojem zdrowia można określić na podstawie doznanych obrażeń. Uszczerbek na zdrowiu dotyczy naruszenia tkanek organizmu i widocznego upośledzenia ich funkcji. Jest więc to np.: złamana ręka, wybity ząb lub naderwany mięsień. Aby uzyskać odszkodowanie z tego tytułu, turysta musi stawić się na specjalnym badaniu. Lekarz zbada wówczas powstałe obrażenia i na tej podstawie sporządzi dokument potwierdzający skalę uszczerbku. Każdy ubezpieczyciel przed wypłaceniem odszkodowania musi zapoznać się z treścią takiego orzeczenia. Od diagnozy postawionej przez lekarza zależy również wysokość przyznanej rekompensaty finansowej. Poważniejszy uszczerbek na zdrowiu będzie oznaczać wyższe odszkodowanie.

Ostatnim i zarazem najpoważniejszym scenariuszem będzie śmierć turysty w czasie podróży. Jeśli śledztwo wykaże, że taki zgon był wynikiem nieszczęśliwego wypadku, asekurator wypłaci odszkodowanie rodzinie zmarłego. W tym przypadku większość ubezpieczycieli gwarantuje wypłatę 100% sumy odszkodowania.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze ubezpieczenia NNW?

Poszczególne ubezpieczenia NNW są do siebie dość podobne. Nie oznacza to jednak, że wszystkie polisy należy traktować w ten sam sposób. Towarzystwa ubezpieczeniowe mają bowiem prawo do samodzielnego ustalania warunków sprzedawanych świadczeń.

Zapewnij sobie spokojny urlop
Nawet 50% taniej za pełen pakiet ochrony

Co więc jest szczególnie istotne przy zakupie takiej polisy? W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na sumę ubezpieczenia. Jest to maksymalna kwota, która może zostać wypłacona z tytułu zawartej polisy. Rzecz jasna w przypadku NNW wypłata pełnego odszkodowania następuje tylko na skutek śmierci turysty. Warto jednak pamiętać, że suma ubezpieczenia ma znaczenie również przy uszczerbku na zdrowiu. Wówczas asekuratorzy wyliczają wysokość odszkodowania w sposób procentowy. Przykładowo, jeśli turysta dozna lekkiego uszczerbku na zdrowiu, ubezpieczyciel wypłaci mu 1-5% z całej sumy ubezpieczenia. Przez to wyższa suma ubezpieczenia oznacza po prostu większe odszkodowanie!

Następnie trzeba zapoznać się z wykazem wyłączeń odpowiedzialności. Obejmuje on te sytuacje, w których asekurator otrzymuje prawo do odmowy wypłacenia odszkodowania. Co prawda, zawartość takiego wykazu zależy przede wszystkim od danego ubezpieczyciela. Niemniej praktyka pokazuje, że większość firm umieszcza w nim podobne zapisy. Wyłączenia odpowiedzialności obejmują w głównej mierze:

  • urazy odniesione pod wpływem alkoholu lub substancji odurzających;
  • wypadki będące efektem złamania prawa;
  • zgony lub urazy spowodowane celowym działaniem (np. próbą samobójczą);
  • wypadki spowodowane uprawianiem aktywności wysokiego ryzyka.

Ostatni wymieniony czynnik dotyczy sportowców, którzy w trakcie wyjazdu uprawiają sporty ekstremalne. Niestety, zwykła polisa NNW nie zapewni takim osobom wsparcia finansowego. Jeśli ktoś zamierza spędzić urlop w ekstremalnym stylu, powinien zdecydować się na zakup specjalnego NNW dla sportów wysokiego ryzyka.

Ile kosztuje NNW turystyczne?

Ubezpieczenie NNW zazwyczaj stanowi część bardziej rozbudowanej polisy. Jednak jego obecność faktycznie może wpływać na wyższą cenę świadczenia. O jakim wydatku mowa?

Na cenę polisy turystycznej wpływa zarówno plan podróży, jak i zakres ochrony gwarantowany w ramach świadczenia. Jeżeli chodzi o pierwszy z wymienionych czynników, zasada jest bardzo prosta. Polisa obowiązująca w czasie dłuższych lub odleglejszych podróży będzie droższa. Natomiast ubezpieczenia kupowane przy okazji krótszych wyjazdów są znacznie tańsze. Przykładowa kalkulacja może wyglądać następująco:

  • ubezpieczenie obejmujące 14-dniowy wyjazd do Brazylii – koszt: 70-100 złotych;
  • polisa obejmująca 7-dniowy wyjazd na Słowację – koszt: 20-35 złotych.

Rzecz jasna takie wyliczenia dotyczą polis o podobnym zakresie ochrony (m.in. zawierających wspomniane NNW). Turyści muszą więc pamiętać o tym, że bardziej rozbudowane polisy mają z reguły wyższą składkę. Jednakże przy dłuższych podróżach warto postawić na nieco szerszą ochronę. Dodatkowy wydatek rzędu kilkunastu lub kilkudziesięciu złotych nie powinien być aż tak znaczący w kontekście całego wyjazdu. Tymczasem szersza ochrona w ramach ubezpieczenia może okazać się naprawdę potrzebna.

Podsumowanie

Ubezpieczenie NNW turystyczne stanowi dodatkowy element polis zapewniających ochronę w czasie podróży. Dzięki NNW turysta może otrzymać dodatkowe odszkodowanie za szkody doznane na skutek nieszczęśliwego wypadku. Takie środki pozwalają choćby na pokrycie kosztów rehabilitacji i innych zabiegów medycznych. Przy zakupie turystycznego NNW należy zwrócić szczególną uwagę na sumę ubezpieczenia oraz zakres ochrony. Są to kluczowe zapisy w przypadku takich polis.

Sprawdź nasze Ubezpieczenia

Warto Wiedzieć