Koszty leczenia za granicą

Praktycznie we wszystkich dostępnych na rynku polisach pojawia się zapis dotyczący tzw. sumy ubezpieczenia. Jest to dokładnie określona kwota, którą ubezpieczyciel może wypłacić w ramach zawartej polisy. Od niej zależy więc maksymalna wysokość gwarantowanego odszkodowania. W przypadku polis turystycznych najwyższe dostępne odszkodowanie obejmuje koszty leczenia (KL). Dlatego też wszyscy turyści muszą zwracać szczególną uwagę na ten zapis. Jak wysokie mogą być koszty leczenia za granicą? Dlaczego wysokie odszkodowanie jest tak istotne w przypadku tego świadczenia?

Koszty leczenia za granicą – o czym warto pamiętać?

W Polsce wszystkie osoby mające ważne ubezpieczenie NFZ mogą bezpłatnie korzystać z usług świadczonych przez państwowy system opieki zdrowotnej. Toteż w razie nagłej potrzeby wszyscy posiadacze takiego ubezpieczenia mogą otrzymać pomoc lekarską bez dodatkowych opłat. Jednak podczas pobytu za granicą obowiązują zupełnie inne zasady. Polskie ubezpieczenie NFZ nie jest bowiem honorowane w żadnym innym kraju. Na szczęściejego posiadacze nie będą wtedy zdani na łaskę losu. W czasie pobytu zagranicznego mogą oni skorzystać z karty EKUZ.

Karta EKUZ, czyli Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, to międzynarodowy odpowiednik krajowych ubezpieczeń zdrowotnych. Dokument ten zachowuje ważność we wszystkich krajach należących do Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Tym samym jest on naprawdę przydatny w czasie podróżowania po Starym Kontynencie.

Posiadacze karty EKUZ mogą korzystać ze wszystkich świadczeń, które są dostępne również dla ubezpieczonych obywateli danego kraju. Ma to zarówno swoje zalety, jak i wady. Po stronie zalet z pewnością należy zapisać możliwość szybkiego uzyskania potrzebnej pomocy. Dotyczy to zarówno podstawowej opieki lekarskiej, jak i hospitalizacji przy dużo poważniejszych problemach. Natomiast zdecydowanie największą wadą karty EKUZ jest to, że nie chroni ona przed częściową odpłatnością za uzyskaną pomoc.

Koszty leczenia za granicą – dlaczego warto wybrać ubezpieczenie?

Wiele osób skarży się na to, że prywatne usługi medyczne w Polsce są bardzo drogie. Jednak koszty związane z uzyskaniem takiej pomocy wciąż są zdecydowanie niższe niż w innych europejskich krajach. Ponadto w Europie powszechna jest wspomniana wyżej zasada częściowej odpłatności za leczenie. Zakłada ona, że państwo nie finansuje całego leczenia, ale bierze na siebie jedynie część wydatków. Za uregulowanie pozostałych kosztów odpowiada sam pacjent. Wówczas nawet korzystanie z państwowej opieki zdrowotnej nie uchroni pacjenta przed dodatkowymi kosztami.

Tutaj dochodzimy do głównego problemu związanego z używaniem karty EKUZ. Sami właściciele tej karty nie zawsze są świadomi tego, iż posiadany dokument nie gwarantuje im bezpłatnej opieki lekarskiej. Jeżeli w jakimś kraju obowiązuje zasada częściowej odpłatności za leczenie, zagraniczni turyści także będą nią objęci. To oznacza, że posiadacze karty EKUZ nie zawsze będą mieli możliwość uniknięcia dodatkowych wydatków związanych z leczeniem zagranicznym. Na domiar złego karta EKUZ obowiązuje tylko na terytorium UE/EOG. Poza strukturami wspólnot jest ona bezużyteczna.

Zapewnij sobie spokojny urlop
Nawet 50% taniej za pełen pakiet ochrony

Zupełnie inaczej jest w przypadku ubezpieczenia turystycznego. Prywatna polisa gwarantuje refundację wszystkich kosztów poniesionych podczas leczenia zagranicznego. Dotyczy to nawet tych wydatków, które zostały naliczone w czasie korzystania z państwowej opieki. Ubezpieczyciele zapewniają swoim klientom pełną refundację, ale ma ona jeden kluczowy warunek.

Koszty leczenia za granicą a suma ubezpieczenia

Tym warunkiem, a w zasadzie limitem, jest określona suma ubezpieczenia. W każdej polisie turystycznej musi widnieć informacja na temat granicy odpowiedzialności ubezpieczyciela. Innymi słowy, turysta może otrzymać maksymalnie takie odszkodowanie, którego wysokość nie będzie przekraczać podanej kwoty.

W czym więc tkwi problem? Niestety, koszty leczenia mogą różnić się w zależności od danego państwa. Niektóre kraje (np. Szwajcaria, Japonia i Stany Zjednoczone) są znane z tego, że lokalny system opieki zdrowotnej generuje naprawdę wysokie koszty. Jeżeli więc turysta planuje podróż do takiego państwa, musi zakupić polisę gwarantującą wysoką sumę ubezpieczenia. W przeciwnym razie turysta naraża się na ogromne wydatki związane z koniecznością samodzielnego zapłacenia za uzyskaną pomoc.

Zatem tutaj pojawia się pierwsza ważna reguła. Ubezpieczenie turystyczne powinno co do zasady gwarantować wysokie koszty leczenia. Co dokładnie oznacza „wysokie”? To już zależy od stawek obowiązujących w danym państwie. Jeżeli są one wyjątkowo duże, najlepszym rozwiązaniem jest zakup polisy turystycznej z nielimitowanymi kosztami leczenia. Takie świadczenie na pewno będzie droższe niż tradycyjna polisa, ale z drugiej strony zagwarantuje nieporównywalnie większą ochronę.

W pozostałych przypadkach standardem powinna być polisa z kosztami leczenia wynoszącymi 50-150 tysięcy euro. Taka kwota z reguły wystarcza na pokrycie wszystkich potencjalnych kosztów związanych z leczeniem poza granicami Polski. Rzecz jasna nic nie stoi na przeszkodzie ku temu, aby jeszcze bardziej zwiększyć wysokość sumy ubezpieczenia. Trzeba jednak pamiętać o tym, że polisy z wyższą sumą ubezpieczenia są zazwyczaj dużo droższe. Dlatego też znalezienie złotego środka będzie w tym przypadku najlepszym rozwiązaniem.

Podsumowanie

Koszty leczenia za granicą mogą różnić się w zależności od danego państwa. W niektórych krajach (np. Japonii i Szwajcarii) są one z reguły bardzo wysokie. Na domiar złego turyści niejednokrotnie muszą płacić za leczenie z własnej kieszeni. Dlatego przy każdym wyjeździe zagranicznym warto zadbać o wcześniejszy zakup dobrego ubezpieczenia. Kompleksowa polisa turystyczna powinna gwarantować refundację kosztów leczenia zagranicznego. Suma ubezpieczenia powinna wynosić w tym przypadku co najmniej 50-150 tysięcy euro. Wyjątkiem są polisy kupowane przed podróżą do wspomnianych krajów, gdzie obowiązują wyjątkowo duże stawki za usługi medyczne. Wtedy dużo lepszym rozwiązaniem będzie polisa z nielimitowanymi kosztami leczenia. Co prawda, jej cena będzie wyraźnie większa, ale taka polisa zapewnia zdecydowanie najszerszy zakres ochrony. Tym samym poniesiony wydatek szybko się zwróci w razie jakichkolwiek problemów zdrowotnych podczas podróży zagranicznej.

Sprawdź nasze Ubezpieczenia

Warto Wiedzieć