Czy ubezpieczenie turystyczne chroni przed aktami terroryzmu i innymi podobnymi zagrożeniami?
Ubezpieczenie turystyczne

Czy ubezpieczenie turystyczne chroni przed aktami terroryzmu i innymi podobnymi zagrożeniami?

Wizytówką wielu państw na całym świecie stały się przepiękne krajobrazy oraz dogodne warunki naturalne. Niemal każdy kraj spełniający takie kryteria może stanowić atrakcyjny cel podróży dla wielu turystów. Warto jednak pamiętać o tym, że rzeczywistość może być zgoła odmienna. Niektóre państwa na świecie borykają się bowiem z problemem niestabilnej sytuacji wewnętrznej. Może być ona efektem np. konfliktu wewnętrznego lub wojen na tle religijnym. W obydwu przypadkach gwałtownie rośnie ryzyko wystąpienia aktów terroryzmu na terytorium takiego kraju. Toteż turyści mogą zastanawiać się nad tym, czy ubezpieczenie turystyczne chroni przed aktami terroryzmu. W jaki sposób można to sprawdzić i o czym warto pamiętać?

Bezpieczeństwo w czasie podróży – jak o nie zadbać?

Skutki działań militarnych oraz aktów terroryzmu mogą być naprawdę tragiczne. Dlatego turyści nie powinni polegać jedynie na zakupionym ubezpieczeniu. W wielu przypadkach należy bowiem zadać sobie jedno podstawowe pytanie – czy zaplanowany wyjazd jest dobrym pomysłem?

Wszelkie konflikty mają bowiem to do siebie, że ich przebieg może być bardzo gwałtowny. Czasem jest to kwestia dosłownie kilku dni, a nawet kilku godzin. Niestety, tak krótki okres nie pozostawia turystom zbyt wielkiego pola manewru. Z tego względu wszelkie decyzje warto podejmować z wyprzedzeniem. Jak więc wygląda to w przypadku planowania podróży? O czym powinni wiedzieć turyści?

Pierwszym krokiem w razie takich wątpliwości powinno być zapoznanie się z zaleceniami MSZ. Ministerstwo Spraw Zewnętrznych jest bowiem odpowiedzialne za monitorowanie obecnej sytuacji we wszystkich krajach na świecie. Jeżeli w jakimś kraju dojdzie do nagłego wzrostu ryzyka wojny albo aktów terroryzmu, MSZ wyda specjalne ostrzeżenie. To właśnie aktualne ostrzeżenia MSZ dla turystów mogą okazać się bardzo cennym źródłem informacji. Takie komunikaty zawierają opis sytuacji panującej w danym kraju, a także szczegółowe informacje dotyczące zagrożenia. W niektórych przypadkach MSZ może np. odradzać podróży do określonych części danego państwa. Jeśli zaś sytuacja będzie wyjątkowo groźna, MSZ wyda ostrzeżenia dotyczące całego terytorium kraju.

Taka porada może wydawać się truizmem, ale czasami najlepszym rozwiązaniem będzie po prostu rezygnacja z podróży. Koniec końców urlop nie powinien upływać pod znakiem ciągłych obaw o bezpieczeństwo własne oraz współtowarzyszy.

Czy ubezpieczenie turystyczne chroni przed aktami terroryzmu?

Jeżeli jednak turysta zdecyduje się na zagraniczną podróż, zakup ubezpieczenia turystycznego to absolutna podstawa. Taka polisa może zapewnić mu pomoc w wielu różnych sytuacjach. Jednak czy zakres takich świadczeń obejmuje również szkody spowodowane aktami terroryzmu? To już zależy od wybranego ubezpieczenia.

Standardowe polisy turystyczne raczej nie zapewnią wspomnianej ochrony. W podstawowych wariantach ubezpieczeń wszelkie akty terroryzmu oraz działania o charakterze zbrojnym są uwzględnione jako wyłączenia odpowiedzialności. To z kolei oznacza, że asekurator nie udzieli wówczas turyście żadnej pomocy.

Czy to oznacza, iż turysta będzie wtedy pozostawiony sam sobie? Nie do końca. Na rynku można bowiem znaleźć nieliczne ubezpieczenia, które obejmują ochronę przed opisanymi sytuacjami. Ich dostępność jest stosunkowo niewielka, ale naprawdę warto poświęcić czas na znalezienie takiej polisy. Tylko takie ubezpieczenie może bowiem zapewnić pomoc w opisanych przypadkach.

Ubezpieczenie turystyczne a sytuacja wewnętrzna w danym państwie

Akty terroryzmu to pojęcie, które z pewnością działa na wyobraźnię. Warto jednak wiedzieć o tym, że ubezpieczyciele mogą bardzo szeroko interpretować taki zapis. Spora grupa asekuratorów wprost pisze o wyłączeniach odpowiedzialności w przypadku szkódspowodowanych niestabilną sytuacją wewnętrzną w danym kraju. Co dokładnie należy przez to rozumieć?

Rzeczywiście akty terroryzmu mogą podlegać pod wspomniany zapis. Jednakże termin dotyczący niestabilnej sytuacji wewnętrznej jest zdecydowanie szerszy. Obejmuje on również np. protesty antyrządowe, a także zamieszki wywołane na skutek takich protestów. Wbrew pozorom wielu asekuratorów weźmie pod uwagę także wspomniane okoliczności.

Ponadto istotna jest interpretacja wszelkich wydarzeń, które powszechnie są określane mianem konfliktów o charakterze zbrojnym. Wielu turystów może uznać, że taki zapis oznacza po prostu ewentualną wojnę na terytorium danego kraju. Nie jest to jednak prawda. Przykładowo, na terenie wielu afrykańskich państw toczą się walki pomiędzy siłami rządowymi i rebeliantami. Takie konflikty mają charakter wewnętrzny, ale mimo to są uznawane za zbrojne. Dlatego turyści muszą upewnić się, że ich ubezpieczenie obejmuje również takie sytuacje.

Ubezpieczenie a akty terroryzmu – o czym należy pamiętać?

W licznych afrykańskich krajach oraz państwach położonych w Ameryce Południowej sytuacja wewnętrzna jest bardzo napięta. Mimo to turyści przebywający w kurortach są na ogół bezpieczni. Doskonale wiedzą o tym przedstawiciele MSZ, którzy mogą odradzić turystom opuszczanie swoich kurortów. Co ciekawe, podobny zapis może widnieć w ubezpieczeniach turystycznych.

Asekuratorzy mają bowiem prawo do bardzo dokładnego sprecyzowania zakresu udzielanej ochrony. Toteż w niektórych przypadkach polisa zachowa ważność tylko pod warunkiem, że turysta nie opuści swojego kurortu. Koniec końców podróż na teren objęty działaniami zbrojnymi będzie stanowić naruszenie warunków ubezpieczenia. Wówczas asekurator zyska pełne prawo do odmowy udzielenia turyście jakiejkolwiek pomocy.

Co jednak w sytuacji, kiedy zagrożenie pojawi się nawet we wspomnianym kurorcie? Wtedy turysta powinien otrzymać standardową pomoc w ramach zawartej umowy. Asekuratorzy mogą odmówić wypłaty środków tylko wtedy, gdy turysta swoim zachowaniem zwiększył ryzyko powstania szkody. Jeżeli zaś posiadacz polisy nie miał wpływu na zaistniałą sytuację, odpowiedzialność ubezpieczyciela pozostaje na dotychczasowym poziomie.

Podsumowanie

Większość standardowych ubezpieczeń turystycznych nie zapewnia ochrony przed terroryzmem i szkodami powstałymi na skutek niestabilnej sytuacji wewnętrznej. Na szczęście turyści mogą także znaleźć polisy o bardziej rozbudowanym zakresie, które zapewnią wspomnianą ochronę. Zakup takiego ubezpieczenia stanowi obowiązek dla osób udających się w podróż do krajów o niestabilnej sytuacji wewnętrznej. Co istotne, wspomniana ochrona nie powinna obejmować wyłącznie aktów terroryzmu. Ubezpieczyciele zwracają bowiem uwagę również na szkody powstałe np. na skutek protestów antyrządowych lub zamieszek wewnętrznych. Dlatego turyści powinni wybrać polisę o możliwie najszerszym zakresie ochrony. Natomiast nawet posiadanie takiego ubezpieczenia nie zwalnia turystów z odpowiedzialności. Podczas wyjazdu powinni oni unikać wszelkich miejsc, w których ryzyko powstania szkody jest szczególnie duże. Niekiedy asekurator może nawet zastrzec, że dana polisa będzie chronić turystów wyłącznie na terytorium określonego kurortu. Toteż nabywcy takich świadczeń muszą mieć to na uwadze.