ubezpieczenie nnw w warta
Ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie NNW w Warta – cennik. Jak wygląda zgłoszenie szkody?

Towarzystwo ubezpieczeniowe Warta to jeden z większych asekuratorów działających na polskim rynku. Nic zatem dziwnego, że oferta tej firmy składa się z wielu różnych świadczeń ubezpieczeniowych. Istotną częścią asortymentu jest ubezpieczenie NNW w Warta, czyli polisy od następstw nieszczęśliwych wypadków. Choć mają one dość podobny charakter, firma Warta pozwala klientom na dopasowanie zakresu takiej polisy do swoich potrzeb. Zatem jakie ubezpieczenia NNW można znaleźć w ofercie tego asekuratora? Zachęcamy do zapoznania się z naszym tekstem.

Ubezpieczenie NNW w Warta – co obejmuje?

Większość osób będzie zainteresowana podstawowym świadczeniem w ofercie Warty, a więc indywidualną polisą Warta Twoje NNW. Takie ubezpieczenie jest przeznaczone dla osób, które chcą zabezpieczyć się przed różnymi potencjalnymi zagrożeniami. Jeżeli chodzi o atuty tej polisy, trzeba wspomnieć między innymi o zakresie ochrony. Ten bowiem jest stosunkowo szeroki nawet przy wyborze podstawowej wersji polisy. Dodatkowo przy zakupie ubezpieczenia NNW na cały rok asekurator zapewnia bezpłatne usługi assistance. Jest więc to bardzo korzystna oferta.

Jeszcze szerszy zakres ochrony ma specjalne ubezpieczenie NNW szkolne, czyli polisa dla Ucznia. Pełen zakres tego świadczenia zostaje omówiony w poniższej tabelce oraz oddzielnym akapicie.

Towarzystwo Warta prowadzi także sprzedaż polis NNW dla firm i przedsiębiorstw. Tutaj warto wspomnieć o tym, że jest to bardzo bogata oferta. Asekurator oferuje bowiem oddzielne polisy dla małych, średnich i tych największych przedsiębiorstw. Dzięki temu dopasowanie zakresu ochrony nie powinno stanowić problemu.

Ostatnim elementem tej oferty są polisy zawierające ochronę NNW. Są to między innymi ubezpieczenia dedykowane np. turystom lub kierowcom. Takie polisy zapewnią pomoc podczas pobytu zagranicznego albo w razie doznania szkody podczas jazdy samochodem. Warto jednak pamiętać, że w tym przypadku zapisy dotyczące NNW stanowią tylko część zakresu polisy.

NNW Warta – tabela i porównanie przykładowych zakresów ochrony

NNW indywidualneNNW grupoweNNW szkolne
Gwarancja wypłaty środków w razie ulegnięcia wypadkowi lub śmierci na jego skutekWypłata odszkodowania za śmierć pracownika lub powstanie trwałego uszczerbku na zdrowiuGwarantowane odszkodowanie za różne uszczerbki na zdrowiu powstałe podczas nauki lub poza placówką
Wsparcie w ramach usług podstawowego assistance po wypadku (np. pomoc w zorganizowaniu transportu medycznego)Dodatkowa gwarancja pokrycia kosztów przekwalifikowania zawodowego po wypadkuWysoka rekompensata za śmierć dziecka w wyniku wypadku
Gwarancja zwrotu wydatków na zakup specjalnych środków do poruszania się po wypadku (np. kul, wózka inwalidzkiego)Pomoc w zakupie środków ortopedycznych lub innych środków pomocniczychDodatkowe odszkodowanie za szkodę spowodowaną atakiem zwierzęcia lub owada
Dodatkowy zasiłek szpitalny i wysokie świadczenie w razie trwałej niezdolności do pracyZwrot kosztów leczenia, dzienne świadczenie szpitalne, dodatkowe odszkodowanie w razie czasowej niezdolności do pracy (dostępne tylko w rozszerzonym NNW)Pomoc w organizacji leczenia po wypadku
Gwarantowane pokrycie części kosztów leczenia

NNW Warta – jak wygląda zgłoszenie szkody?

Obecnie towarzystwo ubezpieczeniowe Warta zachęca swoich klientów do zgłaszania szkód przy pomocy specjalnego formularza online. Jest to szybki sposób na wypełnienie wszelkich kwestii formalnych związanych ze zgłaszaniem szkody. W razie wątpliwości można również skorzystać z infolinii dla klientów, która jest dostępna pod numerem – 502 308 308.

NNW Warta – cennik. Ile kosztuje?

Kiedy nowy klient zgłasza chęć zakupu ubezpieczenia NNW, firma Warta przygotowuje dla niego indywidualną ofertę. Taka oferta obejmuje również wycenę poszczególnych świadczeń. Dlatego cennik można poznać dopiero w momencie przekazania asekuratorowi danych, które są potrzebne do zawarcia polisy. Osoby zainteresowana taką kalkulacją zachęcamy do skontaktowania się z przedstawicielem naszego serwisu.

Czy Warta oferuje NNW szkolne?

We wcześniejszej części tego tekstu wspomnieliśmy o tym, że Warta posiada w swojej ofercie ubezpieczenie NNW szkolne. Nadszedł więc moment na to, aby nieco bliżej przyjrzeć się tej polisie. Jakie są jej największe zalety?

Przede wszystkim Warta gwarantuje szeroki zakres ochrony w ramach szkolnego NNW. Dość powiedzieć, że taka polisa zapewnia znacznie większe wsparcie niż tylko rekompensatę za śmierć lub uszczerbek zdrowotny. Oprócz tego asekurator zwróci koszt zakupu specjalnych środków (np. kul) oraz zapewni assistance po wypadku.

Co więcej, nawet standardowy zakres ubezpieczenia szkolnego obejmuje świadczenia dodatkowe. Asekurator zobowiązuje się do wypłaty dziennego świadczenia za pobyt w szpitalu związany z nieszczęśliwym wypadkiem. Na inny dodatek będą mogły liczyć osoby, które w wyniku takiego wypadku zostaną zmuszone do przerwania nauki. Dzięki uzyskanym środkom będzie można łatwiej sfinansować np. korepetycje lub inne zajęcia wyrównawcze.

Warto również wspomnieć o tym, że Warta może sfinansować niektóre koszty leczenia w ramach szkolnego NNW. Warunkiem jest jednak to, aby zabiegi odbywały się w Polsce. Innym ważnym zapisem będzie ten dotyczący dodatkowego odszkodowania za szkody spowodowane przez atak zwierzęcia lub owada. W takich sytuacjach Warta przekaże rodzicom poszkodowanego dziecka oddzielne świadczenie.

Na zakończenie należy jeszcze dodać, że studenci przy zakupie opisanej polisy NNW mogą rozszerzyć ochronę o dodatkowe OC studenta.

Najważniejsze informacje:

  • Firma Warta na tle wielu asekuratorów wyróżnia się za sprawą bogatej oferty ubezpieczeń NNW. Obejmuje ona zarówno polisy dla osób prywatnych, jak i ubezpieczenia grupowe (np. dla firm).
  • Podstawowym świadczeniem w ofercie tego asekuratora jest polisa Warta Twoje NNW. Jest to kompleksowe ubezpieczenie indywidualne, które może zapewnić pomoc w razie nagłego wypadku.
  • Oprócz tego firma Warta oferuje szeroki wybór ubezpieczeń NNW dla firm. Co więcej, zakres dostępnych świadczeń został przystosowany do potrzeb małych, średnich i dużych przedsiębiorstw.
  • Ochrona NNW wchodzi również w zakres innych ubezpieczeń oferowanych przez firmę Warta. Przykładem mogą być polisy turystyczne lub dodatkowe ubezpieczenia dla kierowców.
  • Zgłoszenie szkody z NNW Warta jest możliwe za pomocą formularzy dostępnych na stronie internetowej asekuratora. W razie potrzeby posiadacze ubezpieczeń mogą także skorzystać z infolinii.

FAQ - Najczęsciej zadawane pytania

Jakie NNW oferuje firma Warta?
TU Warta bez wątpienia należy do grona tych asekuratorów, którzy zapewniają klientom szeroki wybór ubezpieczeń NNW. W ofercie tej firmy znalazły się polisy indywidualne oraz grupowe, a nawet szkolne NNW dla dzieci.
Jak wybrać najlepsze NNW Warta?
Wszystko zależy pod tym względem od indywidualnych potrzeb nabywców. Firma Warta zapewnia możliwość rozszerzenia zakresu dostępnych ubezpieczeń i uzupełnienia go o dodatkowe zapisy. Dlatego tak naprawdę każda polisa tego typu może zapewnić skuteczną ochronę.
Czy Warta oferuje szkolne NNW?
Tak, firma Warta ma w swojej ofercie szkolne polisy NNW dla dzieci, młodzieży i studentów. Atutem takich świadczeń jest między innymi szeroki zakres ochrony oraz wysokie sumy ubezpieczenia.