ubezpieczenie nnw w allianz
Ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie NNW w Allianz – cennik. Jak wygląda zgłoszenie szkody?

Ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) w ostatnich latach zdobyły sporą popularność. Nabywcy doceniają ich praktyczny charakter oraz możliwość uzyskania pomocy w razie ulegnięcia nieszczęśliwemu wypadkowi. Z tego względu polisy NNW trafiły już do oferty niemal wszystkich towarzystw ubezpieczeniowych. Trzeba jednak przyznać, że niektórzy ubezpieczyciele oferują klientom bardzo korzystne warunki takiej ochrony. W tym miejscu można wspomnieć choćby o firmie Allianz. Dlaczego ubezpieczenie NNW w Allianz jest tak opłacalne i kto powinien z niego skorzystać? Jakie świadczenia są obecnie dostępne w ofercie tego asekuratora? Zachęcamy do lektury naszego artykułu.

Ubezpieczenie NNW w Allianz – co obejmuje?

Co prawda, podstawowe zasady wszystkich ubezpieczeń NNW są do siebie dość podobne. Dlatego to właśnie w niektórych detalach można upatrywać przewagi danej oferty. Świetnym przykładem takiej zależności będą właśnie indywidualne polisy NNW Allianz. Co warto wiedzieć o tych świadczeniach?

Rzecz jasna zapewniają one odszkodowanie w przypadku śmierci lub doznania uszczerbku zdrowotnego z powodu nieszczęśliwego wypadku. Jednak poza tym polisy NNW Allianz mają kilka wyjątkowych atutów. Jednym z nich jest to, że każda taka polisa chroni osoby uprawiające sport. Z tego względu oferta Allianz może być wyjątkowo korzystna dla osób aktywnych.

Allianz Strefa NNW – nowy projekt asekuratora

Przy okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego firma Allianz zaprezentowała klientom swój nowy projekt. Jest nim wyjątkowa Strefa NNW. Strefa ta powstała jako odpowiedź na potrzeby osób zainteresowanych zakupem ubezpieczeń NNW.

Co istotne, firma Allianz nie ograniczyła się tylko do oferowania szkolnych NNW dla dzieci. Poza tymi świadczeniami w ofercie asekuratora pojawiły się także ubezpieczenia dla dorosłych. Pokrótce opiszemy teraz obydwa rodzaje tych świadczeń.

NNW Allianz dla dzieci

Polisy NNW dla dzieci mają zapewnić dziecku kompleksową ochronę w szkole oraz poza nią. Aby osiągnąć taki efekt, firma Allianz zadbała o stworzenie naprawdę kompleksowej oferty. Jej symbolem stały się liczne zalety oferowanych ubezpieczeń. Są nimi:

 1. Wysokie sumy ubezpieczenia (od 20 do nawet 100 tysięcy złotych);
 2. Atrakcyjne składki (najtańsze ubezpieczenia kosztują około 76 złotych za rok ochrony);
 3. Gwarantowana ochrona w czasie uprawiania sportu;
 4. Łatwy i szybki proces zakupu oraz zgłaszania szkód.

Sam zakres ochrony jest tutaj naprawdę szeroki. Firma Allianz oferuje nie tylko standardowe odszkodowanie za uszczerbek zdrowotny. Oprócz tego zakres NNW dla dzieci obejmuje szereg przydatnych zapisów. Przykładowo, asekurator może zapewnić dodatkową pomoc w organizacji i pokryciu kosztów leczenia. Taka pomoc będzie obejmować np. pokrycie kosztów operacji ortopedycznych lub plastycznych po przebytym wypadku.

Ponadto firma Allianz zapewnia możliwość rozszerzenia zakresu takiej ochrony. Za dodatkową opłatą ubezpieczenie można rozszerzyć o:

 • ochronę przed skutkami ukąszenia kleszcza;
 • dodatkowe świadczenie pieniężne za każdy dzień hospitalizacji;
 • gwarancję pokrycia kosztów korepetycji i wydatków związanych z powrotem do nauki;
 • dodatkowe świadczenie wypłacane w razie zdiagnozowania poważnej choroby.

NNW Allianz dla dorosłych

Uruchomienie Strefy NNW Allianz pozwoliło asekuratorowi także na pokazanie nowej oferty dla dorosłych klientów. Co może więc zapewnić firma Allianz?

Przede wszystkim polisy NNW dla dorosłych również mają szeroki zakres ochrony. Co istotne, obejmują one nie tylko uprawianie sportu, ale także wykonywanie prac fizycznych. Taka ochrona będzie niezwykle ważna dla osób pracujących na budowach lub wykonujących inne pokrewne zawody. Ponadto polisa NNW Allianz działa w Polsce oraz poza granicami kraju.

Bardzo atrakcyjnie wyglądają również ceny takich ubezpieczeń. W tym przypadku wysokość składki zaczyna się zaledwie od kwoty 60 złotych rocznie.

NNW Allianz – jak wygląda zgłoszenie szkody?

Szybka likwidacja szkody ma duże znaczenie dla osób, które uległy nieszczęśliwym wypadkom. Dlatego firma Allianz wprowadziła kilka metod zgłaszania takich zdarzeń. Obecnie szkodę z tytułu NNW można zgłosić poprzez telefon na infolinię Centrum Operacyjnego. Numer tej infolinii widnieje na zakupionej polisie.

Następnie asekurator poprosi o przekazanie dokumentacji niezbędnej do rozpatrzenia zgłoszenia. Będzie to między innymi:

 1. Numer polisy NNW;
 2. Potwierdzenie opłacenia składki polisy;
 3. Komplet dokumentacji medycznej zgromadzonej w związku z wypadkiem;
 4. Wypełniony formularz zgłoszenia szkody.

Zgromadzone dokumenty należy przekazać asekuratorowi. Można to zrobić na dwa sposoby:

 • przesłanie skanów pocztą elektroniczną na adres – pmu.szkody@mondial-assistance.pl;
 • wysyłka dokumentów pocztą na adres – AWP P&C S.A. Oddział w Polsce, ul. Konstruktorska 12, 02-673 Warszawa.

NNW Allianz – cennik. Ile kosztuje?

Ubezpieczenia NNW Allianz zostają wycenione na podstawie indywidualnej kalkulacji składki. Dlatego w celu uzyskania takiej wyceny zachęcamy do kontaktu z naszym serwisem.

Najważniejsze informacje:

 • Firma Allianz to bez wątpienia jeden z największych asekuratorów działających w Polsce. Od zawsze ważną częścią asortymentu tej marki były ubezpieczenia NNW.
 • Niedawno firma Allianz zaprezentowała klientom swój najnowszy projekt. Jego symbolem stało się utworzenie Strefy NNW Allianz, czyli kompleksowej platformy przeznaczonej dla osób zainteresowanych tymi świadczeniami.
 • Strefa NNW Allianz pozwala na zakup ubezpieczeń NNW dla dzieci oraz dorosłych. Polisy te mają kilka ważnych zalet, takich jak: szeroki zakres ochrony, wysokie sumy ubezpieczenia i możliwość dodatkowego rozszerzenia zakresu ochrony.
 • Co istotne, polisy NNW od firmy Allianz obejmują uprawianie sportu, a także wykonywanie prac fizycznych. Dodatkowo mają one międzynarodowy zasięg terytorialny, dzięki czemu zapewniają odszkodowanie nawet w przypadku wypadku poza granicami Polski.
 • Aby zgłosić szkodę z tytułu NNW Allianz, należy skorzystać ze specjalnej infolinii (tzw. Centrum Operacyjnego). Jej numer powinien widnieć na dokumentach ubezpieczenia NNW.

FAQ - Najczęsciej zadawane pytania

Jakie polisy NNW oferuje Allianz?
Firma Allianz uruchomiła niedawno nową inicjatywę, czyli Strefę NNW Allianz. Jest to kompleksowy serwis umożliwiający zakup ubezpieczeń NNW dla dzieci oraz dorosłych.
Dlaczego warto wybrać ubezpieczenie NNW Allianz?
Polisy NNW oferowane przez Allianz mają kilka ważnych zalet. Przede wszystkim oferują one wysokie odszkodowania, a ich zakres obejmuje liczne wypadki i sytuacje losowe. Dodatkowo każdy może rozszerzyć zakres kupowanej polisy o dodatkowe świadczenia.
Jak przebiega likwidacja szkody z NNW Allianz?
Asekurator prosi swoich klientów o zgłaszanie szkód poprzez wspomniane Centrum Alarmowe. Następnie klienci powinni skompletować wymaganą dokumentację i przekazać ją firmie Allianz (drogą elektroniczną lub pocztą).