ubezpieczenie NNW motocyklisty
Ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie NNW motocyklisty

Aktualnie jazda na motocyklu pod względem prawnym została praktycznie zrównana z jazdą samochodem. Tym samym motocykliści mają na drogach podobne prawa oraz obowiązki. Mimo tego nie należy stawiać znaku równości pomiędzy tymi środkami transportu. Jazda na motocyklu ma bowiem zupełnie inną specyfikę. Różnice dotyczą przede wszystkim kwestii szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Pod tym względem jazda na motocyklu wiąże się ze zdecydowanie większym ryzykiem. Dlatego pasjonaci dwóch kółek powinni dobrze zastanowić się nad zakupem świadczenia, które może zapewnić im dodatkową ochronę. Przykładem może być tutaj ubezpieczenie NNW motocyklisty. Jakie są jego atuty i jak wybrać najlepsze świadczenie tego typu?

Ubezpieczenie NNW motocyklisty – dlaczego jest istotne?

Jazda na motocyklu jest dla wielu osób zupełnie innym doznaniem niż prowadzenie samochodu. Trudno się zresztą temu dziwić. Motocykliści mogą przecież na własnej skórze odczuwać prędkość i dynamikę jazdy. Ponadto nie należy zapominać tutaj o kwestiach praktycznych. Motocykliści zachowują bowiem dużo większą swobodę i to nawet podczas jazdy po bardzo zatłoczonych drogach. Wystarczy choćby wspomnieć o możliwości omijania jadących lub stojących aut poprzez trzymanie się środka jezdni.

Niestety, to wszystko ma swoją cenę i jest nią wyższy poziom niebezpieczeństwa. Polskie drogi już same w sobie uchodzą za dość niebezpieczne ze względu na dużą liczbę wypadków. Co gorsza, do tego należy jeszcze doliczyć zwiększone ryzyko wynikające z jazdy na motocyklu.

O jakim ryzyku mowa? Na stronie internetowej Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego pojawił się tekst, w którym przedstawiciele PZPM powołali się na dane zgromadzone przez amerykański organ IIHS (Insurance Institute for Highway Safety). Z danych tych wynikało, że motocykliści są aż o 30 razy bardziej narażeni na śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego niż kierowcy samochodów osobowych. Tak dramatyczne dane mówią więc same za siebie.

Przyczyn takiego stanu rzeczy można upatrywać przynajmniej w dwóch aspektach. Pierwszym z nich jest fakt, że motocykliści są w zasadzie pozbawieni jakiejkolwiek ochrony przed czynnikami zewnętrznymi. Każde zderzenie lub upadek oznacza dla nich realne zagrożenie życia oraz zdrowia. Druga kwestia dotyczy możliwości panowania nad pojazdem. Motocykl może być znacznie trudniejszy do opanowania przy śliskiej nawierzchni lub niekorzystnych warunkach pogodowych. Toteż połączenie tych dwóch kwestii wpływa na wyraźny wzrost ryzyka.

Tym samym dodatkowa ochrona ubezpieczeniowa dla motocyklistów ma szczególnie duże znaczenie. Dzięki niej motocykliści będą mogli uzyskać pomoc w razie wypadku komunikacyjnego. Co jasne, pod tym względem kluczowym czynnikiem jest wybór odpowiedniej polisy.

Dlaczego ubezpieczenie NNW dla motocyklisty jest dobrym wyborem?

Motocykliści, podobnie jak kierowcy, muszą zakupić i regularnie odnawiać ubezpieczenie OC. Taka polisa ma zapewnić ochronę innym osobom, które mogłyby zostać poszkodowane przez motocyklistę. Jednak ubezpieczenia OC nie zapewniają żadnej ochrony samym posiadaczom polisy. Dlatego miłośnicy dwóch kółek sami powinni zadbać o tę kwestię. W jaki sposób można to zrobić?

Co jasne, na rynku pojawiły się liczne świadczenia przeznaczone dla motocyklistów. Jednak nie bez powodu to właśnie polisy NNW cieszą się największym zainteresowaniem. Wynika ono z faktu, że ubezpieczenia NNW mają chronić przed Następstwami Nieszczęśliwych Wypadków. Tymczasem to właśnie takie następstwa stanowią największe zagrożenie dla motocyklistów. W efekcie polisa NNW stanowi doskonałą odpowiedź na potrzeby wszystkich miłośników dwóch kółek.

Ubezpieczenia NNW mogą zapewnić motocyklistom pomoc, która będzie nieocenionym wsparciem w sytuacji doznania szkody na skutek wypadku. Przede wszystkim takie polisy mogą zapewnić odszkodowanie za sam fakt uczestniczenia w wypadku. Oprócz tego ubezpieczenia NNW coraz częściej gwarantują cenne świadczenia dodatkowe. Mogą być nimi np.: dodatkowe odszkodowanie za trwały uszczerbek na zdrowiu, pomoc w pokryciu kosztów rehabilitacji lub zakupu środków pomocniczych.

Nie można także zapominać o gwarancji wypłaty odszkodowania bliskim motocyklisty w razie jego śmierci w wypadku komunikacyjnym. Najbardziej kompleksowe ubezpieczenia NNW mogą zapewnić w takich przypadkach bardzo wysokie odszkodowanie. Takie środki z pewnością pomogą odciążyć bliskich zmarłego i pomóc im w pokryciu licznych wydatków.

Dobre ubezpieczenie NNW motocyklisty – co powinno obejmować?

Odpowiedź na to pytanie można częściowo znaleźć we wcześniejszym akapicie. Fundamentem każdej dobrej polisy NNW jest bowiem gwarancja wypłaty wysokiego odszkodowania za doznany uszczerbek na zdrowiu. Standardem w przypadku takich świadczeń jest zasada, że wyższy uszczerbek zdrowotny zapewnia prawo do wyższej rekompensaty pieniężnej. Ubezpieczyciele często stosują pod tym względem zasadę procentową – 1% SU za 1% uszczerbku na zdrowiu.

Nie można jednak zapominać, że kluczowe znaczenie ma pod tym względem suma ubezpieczenia. To ona określa maksymalną kwotę odszkodowania, które może wypłacić ubezpieczyciel. Dlatego w interesie motocyklisty jest to, aby suma ubezpieczenia była możliwie najwyższa. Z drugiej strony należy pamiętać, że wyższa suma ubezpieczenia często idzie w parze ze wzrostem ceny polisy. Dlatego każdy motocyklista powinien znaleźć tutaj złoty środek.

Kolejnym ważnym czynnikiem może być zakres terytorialny ubezpieczenia. O ile bowiem każde ubezpieczenie NNW motocyklisty będzie ważne w Polsce, o tyle ochrona międzynarodowa nie jest już regułą. Co jasne, taki zapis nie będzie szczególnie istotny dla osób, które nie podróżują motocyklem poza granice Polski. Jeżeli jednak takie wyjazdy się zdarzają, międzynarodowa ochrona w ramach NNW może być konieczna.

Oprócz tego przy zakupie polisy warto zwrócić uwagę na dostęp do opisanych wcześniej świadczeń dodatkowych.

Które firmy oferują ubezpieczenie NNW dla motocyklistów?

Motocykliści zainteresowani zakupem ubezpieczenia NNW mają do wyboru dwa rozwiązania. Pierwszym z nich jest znalezienie ogólnej polisy NNW, która swoim zakresem obejmuje między innymi jazdę na motocyklu. Natomiast drugą opcją będzie zakup dedykowanego ubezpieczenia NNW motocyklisty. Zazwyczaj to właśnie takie polisy okazują się najlepszym rozwiązaniem. Wszystko ze względu na to, że ich zakres i warunki są przystosowane do potrzeb motocyklistów. Dzięki temu takie polisy mogą zapewnić najlepszą ochronę miłośnikom dwóch kółek.

Powstaje więc pytanie, jakie towarzystwa ubezpieczeniowe aktualnie prowadzą sprzedaż takich świadczeń? Zacznijmy od bardzo znanej firmy ERGO Hestia. Ten asekurator oferuje aż dwie polisy przeznaczone dla motocyklistów. Pierwszą z nich jest pakiet ERGO 7, który gwarantuje kompleksową ochronę motocykla oraz samego motocyklisty. Jego zakres obejmuje między innymi: ochronę: AC, NNW, assistance i liczne polisy dodatkowe. Drugą opcją jest pakiet ERGO Sport przeznaczony dla najbardziej zapalonych miłośników jednośladów. Pakiet ten zapewnia dodatkową ochronę podczas uprawiania sportów związanych z jazdą na motocyklu.

Inną alternatywą dla motocyklistów może być polisa NNW oferowana przez firmę UNIQA. Ma ona dosyć standardowe warunki. Jest to tradycyjne ubezpieczenie NNW o zakresie przystosowanym do potrzeb motocyklistów. Polisa ta gwarantuje zarówno ochronę motocyklisty, jak i zabezpieczenie finansowe dla jego bliskich. Co więcej, firma UNIQA zapewnia wysoką sumę ubezpieczenia przy zachowaniu atrakcyjnej ceny polisy.

Polisa NNW a wyłączenia odpowiedzialności – na co trzeba uważać?

Wszystkie ubezpieczenia pod względem prawnym są określoną umową. W ramach takiej umowy ubezpieczyciele zapewniają wypłatę odszkodowania w razie zaistnienia konkretnych okoliczności. Jednak posiadacz polisy również musi przestrzegać określonych zasad. W przeciwnym razie ubezpieczyciel może powołać się na tzw. wyłączenia odpowiedzialności. Są to zapisy, które pozwalają na legalną odmowę wypłaty odszkodowania. Zazwyczaj dotyczą one ryzykownych lub nieodpowiedzialnych zachowań, które były bezpośrednią lub pośrednią przyczyną powstania szkody.

Czego dotyczą najczęstsze wyłączenia odpowiedzialności w przypadku NNW dla motocyklistów? Oto krótki wykaz podstawowych wyłączeń:

  • przekroczenie prędkości podczas jazdy lub inne złamanie przepisów ruchu drogowego, które skutkowało wypadkiem;
  • brak założonego kasku ochronnego;
  • zły stan techniczny motocykla lub brak obowiązkowych badań technicznych;
  • prowadzenie motocykla pod wpływem alkoholu lub substancji o działaniu odurzającym;
  • kierowanie motocyklem bez wymaganych uprawnień.

Najważniejsze informacje:

  • Ubezpieczenie NNW motocyklistów to dedykowany rodzaj ubezpieczenia dla wszystkich posiadaczy jednośladów. Taką polisę można zakupić jako indywidualne świadczenie lub dodatek do ubezpieczenia OC albo AC.
  • Opisane świadczenia mogą być dostępne w formie standardowej polisy NNW, która dodatkowo obejmuje zakresem jazdę na motocyklu, albo dedykowanej polisy o zakresie przystosowanym do potrzeb motocyklistów.
  • Dobre ubezpieczenie NNW dla motocyklistów powinno gwarantować wysoką kwotę rekompensaty za szkody doznane na skutek wypadku komunikacyjnego. Ponadto taka polisa może zapewnić dodatkowe wsparcie finansowe dla rodziny ubezpieczonego.
  • Przy wyborze polisy NNW warto również zwrócić uwagę na oferowane świadczenia dodatkowe. Bardzo przydatna będzie między innymi gwarancja pomocy w pokryciu kosztów leczenia lub rehabilitacji.
  • Aktualnie dedykowane polisy NNW dla motocyklistów można znaleźć w ofercie ERGO Hestii, firmy UNIQA oraz kilku innych asekuratorów. Co jasne, najlepszą opcją będzie zamówienie takich polis przez internet, gdyż jest to najszybsza i najwygodniejsza metoda zakupu.

FAQ - Najczęsciej zadawane pytania

Czy motocykliści mogą zakupić dedykowane ubezpieczenie NNW?
Jak najbardziej. Dedykowane ubezpieczenia NNW dla motocyklistów pojawiły się w ofertach kilku dużych asekuratorów. Takie polisy zapewniają kompleksową ochronę przystosowaną do potrzeb wielbicieli jednośladów.
Co powinno zawierać dobre ubezpieczenie NNW motocyklistów?
W przypadku takich ubezpieczeń największe znaczenie mają czynniki, takie jak: szeroki zakres ochrony, wysoka suma ubezpieczenia oraz dostęp do świadczeń dodatkowych. Warto również zwrócić uwagę na zasady wypłaty odszkodowania oraz wykaz wyłączeń odpowiedzialności.
Jakie towarzystwa ubezpieczeniowe oferują NNW dla motocyklistów?
Taką ochronę może zapewnić między innymi pakiet ERGO 7 oferowany przez firmę ERGO Hestia. Dedykowane ubezpieczenie NNW dla motocyklistów posiada również towarzystwo UNIQA oraz inni asekuratorzy.