Ubezpieczenie NNW dla pracowników placówek oświaty

Niemal wszystkie szkolne ubezpieczenia w pierwszej kolejności obejmują uczniów i nauczycieli. Nie można jednak zapominać o tym, że żadna szkoła nie mogłaby działać bez ciężkiej pracy innych osób. To właśnie z myślą o tych osobach powstało specjalne ubezpieczenie NNW dla pracowników placówek oświaty. Takie ubezpieczenie może objąć zarówno dyrekcję placówki, jak i np. woźnych oraz innych pracowników. Co więc należy wiedzieć o takich polisach? Gdzie i za ile można je kupić?

Co to jest ubezpieczenie NNW dla pracowników placówek oświaty?

Nazwa NNW powstała jako skrót od terminu Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków. To właśnie przed nimi mają chronić polisy tego typu. Jeśli chodzi o ubezpieczenie NNW dla pracowników placówek oświaty, stanowi ono jedno z rozwiązań dostępnych na rynku.

Co istotne, opisywane świadczenie powinno być przystosowane do potrzeb różnych osób. Tutaj na szczególną uwagę zasługują np. pracownicy, którzy odpowiadają za wykonywanie różnych prac technicznych (np. woźny lub elektryk). Takie osoby w większym stopniu są narażone na wszelkie wypadki w miejscu pracy. Dlatego kluczowym czynnikiem jest tutaj możliwie najszerszy zakres ochrony.

Na szczęście od pewnego czasu asekuratorzy zaczęli stopniowo zwiększać zakresy oferowanych ubezpieczeń NNW. Dotyczy to również świadczeń przeznaczonych dla pracowników placówek oświaty. Dzięki temu takie świadczenia zapewniają obecnie całoroczną i całodobową ochronę. Tym samym ich posiadacze są chronieni zarówno w czasie pracy, jak i poza nią.

Jakie ubezpieczenie NNW wybrać dla pracowników placówek oświaty?

Tak naprawdę przy wyborze ubezpieczenia NNW dla pracowników placówek oświaty największe znaczenie mają indywidualne potrzeby. W tym miejscu warto ponownie przytoczyć wspomniany już przykład woźnych oraz elektryków. Takie osoby będą potrzebować zdecydowanie szerszej ochrony NNW niż np. pracownicy administracyjni. Warto więc upewnić się, że wybrana polisa zapewni pomoc w przypadku wielu potencjalnie niebezpiecznych sytuacji.

Taką polisę warto rozszerzyć również o niektóre świadczenia dodatkowe, jeśli te będą potrzebne danemu pracownikowi. Świetnym przykładem może być uprawianie sportów wysokiego ryzyka. Dzięki takim rozszerzeniom ochrony jedna polisa zapewni bezpieczeństwo w wielu różnych obszarach życia.

Zadbaj o bezpieczeństwo swojego dziecka w szkole
Najlepsza ochrona w rozsądnej cenie!

Ile kosztuje ubezpieczenie NNW dla pracowników placówek oświaty?

Przy opisywaniu zagadnienia cenowego należy wspomnieć o jednej ważnej kwestii. Polisy NNW dla pracowników mogą co do zasady mieć dwojaki charakter – indywidualny albo grupowy. Każdy rodzaj świadczenia ma swoje wady oraz zalety. Jeżeli jednak chodzi o kwestię ceny, ubezpieczenia NNW grupowe są nieco tańsze. Ich cena wynosi zazwyczaj kilkadziesiąt złotych za rok ochrony.

Natomiast polisa indywidualna może być nieco droższa, gdyż jej składka czasami dochodzi do kwoty 100 złotych rocznie. Jednak w zamian za to pracownik może dopasować zakres ochrony do swoich osobistych potrzeb i uzyskać dodatkowe korzyści.

Gdzie można ubezpieczyć pracowników oświaty online?

Sprzedaż ubezpieczeń grupowych w zdecydowanej większości przypadków odbywa się poprzez sekretariat danej placówki. Takie rozwiązanie nie będzie więc dostępne dla tych osób, które chcą samodzielnie kupić polisę NNW. W ich przypadku znacznie lepszą alternatywą jest zakup polisy online. Gdzie można to zrobić?

Najprostszym rozwiązaniem będzie skorzystanie ze strony internetowej asekuratora prowadzącego sprzedaż takich świadczeń. Jednak warto pamiętać, że wtedy wybór ogranicza się do oferty tylko jednej firmy. Zamiast tego warto więc skorzystać z serwisu Polisoteka.pl i uzyskać dostęp do ofert wielu różnych ubezpieczycieli. Taka możliwość na pewno ułatwi kupienie polisy NNW.

Podsumowanie

Ubezpieczenie NNW dla pracowników placówek oświaty może objąć wszystkie osoby zatrudnione w danej szkole. Jest więc to idealna alternatywa dla pracowników, którzy nie mogą dołączyć do ubezpieczenia dla nauczycieli. Polisa NNW dla pracowników placówek oświaty zapewni wsparcie finansowe w razie doznania uszczerbku zdrowotnego na skutek nieszczęśliwego wypadku. Ponadto przy indywidualnym zakupie takiej polisy nabywca może dopasować jej zakres do swoich potrzeb. Dzięki temu ubezpieczenie zapewni zdecydowanie bardziej kompleksową ochronę!

Sprawdź nasze Ubezpieczenia

Warto Wiedzieć