NNW szkolne PZU – OWU i zgłoszenie szkody. Co daje?

Grupa PZU do dzisiaj stanowi największą firmę ubezpieczeniową na polskim rynku. Wynika to między innymi z faktu, że firma PZU przystosowała swoją ofertę do rosnących oczekiwań klientów. Idealnym tego przykładem są polisy przeznaczone dla najmłodszych, czyli ubezpieczenia NNW szkolne. Co prawda, takie świadczenia można odnaleźć w ofertach wielu różnych ubezpieczycieli. Jednak PZU to jedyna firma, która umożliwia zakup dwóch różnych polis tego typu. Klienci mogą więc wybrać standardowe ubezpieczenie NNW szkolne PZU lub polisę NNW Edukacja PZU. Czym różnią się te dwa świadczenia? Co warto o nich wiedzieć? Zapraszamy do zapoznania się z ich krótkim opisem.

Co daje NNW szkolne od PZU?

Ze względu na obecność aż dwóch podobnych świadczeń w ofercie PZU należy najpierw je ze sobą porównać. Jeżeli chodzi o ubezpieczenie NNW szkolne PZU, ma ono bardziej podstawowy zakres. Taka polisa zapewnia wsparcie pieniężne w sytuacji, kiedy dziecko ulegnie wypadkowi. Ponadto jego zakres przewiduje dodatkowe odszkodowanie za śmierć dziecka lub jego rodzica/opiekuna. W uzasadnionych przypadkach firma PZU pokryje również koszty leczenia dziecka.

Unikalną cechą ubezpieczenia NNW szkolnego PZU jest ochrona obejmująca nawet uprawianie sportów wysokiego ryzyka. W zdecydowanej większości przypadków podobny zapis jest zupełnie wyłączony z zakresu ochrony. Dlatego też polisa PZU staje się bardzo ciekawą alternatywą dla rodziców dzieci o dość ekstremalnych upodobaniach sportowych. Warto jednak pamiętać, że taka ochrona obowiązuje jedynie do momentu ukończenia przez dziecko 16 roku życia.

Jeżeli zaś chodzi o ubezpieczenie NNW Edukacja PZU, trzeba przyznać, że jest to zdecydowanie bardziej kompleksowe świadczenie. Taka polisa poza nieszczęśliwymi wypadkami obejmuje także inne sytuacje, czego przykładem jest np. nagłe omdlenie, atak epilepsji lub zawał serca. We wszystkich wymienionych przypadkach firma PZU zapewni pomoc finansową i wsparcie procesu rekonwalescencji.

Ubezpieczenie szkolne NNW PZU – OWU

Porównanie obydwu wspomnianych świadczeń byłoby niemożliwe bez dokładnej lektury treści OWU, czyli Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. Dzięki zapisom zawartym w tych dokumentach można dokładnie poznać zakres oraz warunki obydwu opisywanych świadczeń. O czym zatem należy wiedzieć?

Zadbaj o bezpieczeństwo swojego dziecka w szkole
Najlepsza ochrona w rozsądnej cenie!

Przede wszystkim zakres polisy NNW Edukacja PZU obejmuje kilka ważnych świadczeń o charakterze dodatkowym. Dotyczą one między innymi:

  • wypłaty odszkodowania w razie doznania szkody na skutek ataku zwierzęcia/owada, a także w przypadku poparzenia lub zatrucia;
  • pomocy w zorganizowaniu korepetycji;
  • wsparcia psychologa oraz rehabilitanta;
  • możliwości rozszerzenia zakresu ochrony o specjalistyczne żywienie szpitalne oraz inne usługi;
  • pełnej ochrona w czasie wyczynowego uprawiania sportu.

W wielu przypadkach polisa Edukacja PZU zapewnia wyższe odszkodowanie niż zwykłe ubezpieczenie NNW szkolne. Wysokość odszkodowania ma niezwykle istotne znaczenie w przypadku ubezpieczeń i dlatego warto mieć to na uwadze.

Jeżeli chodzi o wyłączenia odpowiedzialności, te pozostają dość standardowe. Firma PZU nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody wynikające ze spożycia alkoholu, narkotyków i środków odurzających. Ponadto samookaleczenia, próby samobójcze, a także wszelkie działania celowe zostały wyłączone z zakresu ochrony.

NNW szkolne PZU – zgłoszenie szkody

Zgłoszenie szkody z tytułu ubezpieczenia NNW szkolnego lub innych polis PZU jest możliwe na kilka sposobów. Posiadacze świadczeń mogą więc wybrać taką metodę, która umożliwi im szybkie i łatwe zgłoszenie szkody. Firma PZU oddaje do dyspozycji swoich klientów następujące sposoby na zgłaszanie szkód:

  1. Zgłaszanie szkód online jest możliwe za pomocą specjalnej podstrony w serwisie PZU – https://zgloszenie.pzu.pl/#/.
  2. Szkodę można zgłosić również poprzez telefon na dedykowaną infolinię, która jest dostępna pod numerem – 801 102 102 lub (22) 566 55 55.
  3. Ostatnią metodą będzie wysłanie SMS-a o treści „SZKODA” na numer 4102.

Sprawdź nasze Ubezpieczenia

Warto Wiedzieć