Ubezpieczenie ruchomości domowych i cennych przedmiotów materialnych
Ubezpieczenie nieruchomości

Ubezpieczenie ruchomości domowych i cennych przedmiotów materialnych

Nieruchomości były, są i jeszcze przez długie lata będą uznawane za cenne dobra materialne. Nie można jednak lekceważyć pewnej ważnej kwestii. Rozwój szeroko pojętej technologii sprawił, że standardowym wyposażeniem domów i mieszkań stał się bardzo wartościowy sprzęt elektroniczny. Nie ma w tym nic dziwnego, ale trzeba pamiętać o tym, że takie ruchomości stanowią łakomy kąsek dla złodziei. Dlatego w ostatnich latach wzrosła popularność nie tylko ubezpieczeń nieruchomości, ale także polis chroniących ruchomości. Co warto wiedzieć o tych świadczeniach? Jaki zakres ma ubezpieczenie ruchomości domowych i cennych przedmiotów materialnych?

Ubezpieczenie ruchomości domowych – co to jest i na czym polega?

Samo pojęcie „ruchomości” może wydawać się niezrozumiałe. Dlatego najpierw warto poznać jego znaczenie. Otóż mianem ruchomości można określić wszystkie elementy wyposażenia domu/ mieszkania, które nie są przytwierdzone do ścian lub sufitu. Brak takiego przytwierdzenia oznacza, że można je bez większego problemu wynieść z mieszkania. Z tego względu pojęcie ruchomości jest interpretowane bardzo dosłownie.

Ubezpieczenie ruchomości domowych chroni takie przedmioty przed wieloma zagrożeniami. We wstępie tego tekstu znalazła się wzmianka o złodziejach. Rzeczywiście takie polisy chronią między innymi przed kradzieżą ruchomości oraz ich zniszczeniem na skutek wandalizmu. Jednakże opisywane ubezpieczenia mogą mieć również szerszy zakres. W bardziej rozbudowanych wersjach chronią one także przed skutkami: powodzi, pożarów, wybuchów gazu oraz innych zdarzeń losowych.

Tutaj warto wspomnieć o jeszcze jednej istotnej kwestii. Otóż niektórzy ubezpieczyciele stosują podział na ruchomości domowe oraz cenne dobra materialne. Nie jest to reguła, ale taki podział może pojawić się w treści umowy. Jaki jest jego zamysł? Zgodnie z takim zapisem ruchomości to np. sprzęt AGD, meble oraz ubrania. Natomiast cenne przedmioty materialnie to np. wszelkie zbiory kolekcjonerskie, numizmatyczne itd.

Ubezpieczenie ruchomości domowych zazwyczaj chroni dobra tylko pod warunkiem, że ich wartość nie przekracza określonej kwoty. Asekuratorzy zazwyczaj podają przedział 10-15 tysięcy złotych. Nie trudno więc odgadnąć, że spora część zbiorów kolekcjonerskich ma zdecydowanie wyższą wartość. Dlatego w przypadku takich dóbr potrzebna będzie dedykowana polisa.

Ubezpieczenie cennych przedmiotów materialnych – co to jest?

Na podstawie powyższych informacji można stwierdzić, że dedykowanej ochrony będą wymagać wszystkie dobra materialne o wyjątkowo dużej wartości. Wspomnianym już przykładem były różne zbiory kolekcjonerskie oraz numizmatyczne. Co jeszcze może zostać objęte ochroną w ramach ubezpieczenia cennych przedmiotów materialnych?

Często wskazywanym przykładem są kamienie szlachetne. Dotyczy to zarówno kamieni będących częścią kolekcji, jak i kamieni umieszczonych w biżuterii. Innym przykładem mogą być rozmaite kolekcje myśliwskie oraz militarne. Pomimo ich wysokiej wartości ubezpieczyciele nie obejmą ochroną takich dóbr w ramach zwykłej polisy dla ruchomości. Jedynym rozwiązaniem jest wtedy zakup dedykowanego ubezpieczenia.

Co istotne, ubezpieczenie cennych przedmiotów materialnych co do zasady ma indywidualny charakter. Oznacza to, że asekuratorzy dopasowują zakres takiego świadczenia do specyfiki dóbr, które mają zostać objęte ochroną. Ich właściciele nie muszą więc martwić się o uzyskaną ochronę, ponieważ będzie ona kompleksowa.

Jak wybrać dobre ubezpieczenie ruchomości domowych?

Przy zakupie opisywanych świadczeń należy zwrócić uwagę na kilka istotnych kwestii. Pierwszą z nich jest wspomniany już zakres ochrony. Kompleksowe polisy tego typu powinny gwarantować zabezpieczenie zarówno przed zdarzeniami losowymi (np. powódź, pożar), jak i kradzieżą oraz wandalizmem.

Drugim i równie ważnym czynnikiem będzie gwarantowana wysokość odszkodowania. W jej przypadku warto stosować się do zasady obowiązującej we wszystkich polisach majątkowych. Zakłada ona, że ubezpieczenie powinno zapewnić rekompensatę finansową, której wysokość odpowiada wartości chronionego dobra. Gwarantowane odszkodowanie nie powinno więc być zbyt niskie ani zbyt wysokie.

Dlaczego zbyt wysokie odszkodowanie nie wchodzi w grę? Ponieważ aktualnie prawo zabrania bogacenia się poprzez zakup ubezpieczeń.Z tego względu poszkodowany nie może otrzymać rekompensaty finansowej przekraczającej wartość chronionego dobra. Dlatego przy zakupie ubezpieczenia warto dokładnie oszacować wartość przedmiotów, które mają zostać objęte ochroną. W razie potrzeby można nawet poprosić o pomoc doświadczonego rzeczoznawcę, gdyż w tym przypadku dokładna wycena ma olbrzymie znaczenie.

Ostatnim istotnym czynnikiem będą wyłączenia odpowiedzialności. Takie zapisy widnieją we wszystkich ubezpieczeniach i polisy chroniące ruchomości nie są tutaj żadnym wyjątkiem. Dzięki tym zapisom asekurator może zrzec się odpowiedzialności finansowej za powstałe szkody. Tym samym nabywca polisy musi uważać, aby nie złamać warunków zawartej umowy.

W przypadku ubezpieczeń majątkowych wyłączenia odpowiedzialności dotyczą najczęściej tzw. rażącego zaniedbania. Tym mianem określane są wszystkie zachowania nabywcy, które mogły zwiększyć ryzyko powstania szkody. Najlepszym przykładem będzie niewłaściwe zabezpieczenie mienia przed zniszczeniem lub kradzieżą.

Podsumowanie

Ubezpieczenie ruchomości domowych to polisa, która zapewnia ochronę: sprzętu AGD, mebli oraz innych elementów wyposażenia. Natomiast ubezpieczenie cennych przedmiotów materialnych to dedykowane świadczenie tworzone w sposób indywidualny. Dzięki niemu można objąć ochroną przedmioty o unikalnej specyfice albo wyjątkowo dużej wartości materialnej. Obydwie te polisy będą bardzo przydatne dla posiadaczy wspomnianych dóbr. Warto jednak pamiętać o tym, że tylko kompleksowe ubezpieczenie może zapewnić adekwatną ochronę. Dlatego też przy zakupie polisy trzeba zwrócić uwagę na zakres ochrony oraz gwarantowaną wysokość odszkodowania. Te dwa czynniki w największym stopniu będą decydować o jakości kupionej polisy. Z tego względu każdy posiadacz cennych dóbr materialnych powinien zwrócić na nie uwagę przy zakupie ubezpieczenia.