Ubezpieczenie nieruchomości od wiatru
Ubezpieczenie nieruchomości

Ubezpieczenie nieruchomości od wiatru – jak uzyskać odszkodowanie za straty spowodowane huraganem?

Ostatnie miesiące dobitnie pokazały, że Polska nie jest krajem wolnym od anomalii pogodowych. Dotyczy to zwłaszcza silnego wiatru, czego najlepszym dowodem były minione orkany i wichury. Niestety, silny wiatr to naprawdę groźna anomalia pogodowa, która może skutkować powstaniem poważnych zniszczeń. Wystarczy spojrzeć na efekty przejścia huraganu albo trąby powietrznej. Z tego względu właściciele nieruchomości powinni zadbać o ochronę swojego mienia przed skutkami silnego wiatru. Jaka polisa może w tym pomóc? Co musi zawierać kompleksowe ubezpieczenie nieruchomości od wiatru?

Przed jakim wiatrem może chronić ubezpieczenie domu lub mieszkania?

Ochrona przed wiatrem stanowi jeden z kluczowych zapisów znajdujących się w treści ubezpieczeń dla domów i mieszkań. Koniec końców jest to poważne zagrożenie i dlatego asekuratorzy włączają je w zakres gwarantowanej ochrony. Jednak w tym miejscu trzeba wspomnieć o kilku ważnych informacjach, które będą szczególnie istotne dla przyszłych nabywców opisywanych świadczeń.

Przy zakupie ubezpieczenia warto od razu sprawdzić, kiedy gwarantowana ochrona zostanie w pełni aktywowana. Tutaj kluczowym czynnikiem okazuje się zmierzona prędkość wiatru, który doprowadził do zniszczeń. Dlaczego jest to tak ważny parametr? Albowiem odpowiedzialność asekuratora może zależeć właśnie od takiej prędkości.

Sama definicja frazy „huragan” nie jest jednolita. Przez to niektórzy ubezpieczyciele mogą uznać za huragan wiatr o mniejsze sile niż inni asekuratorzy. Co ważne, informacja dotycząca opisywanej siły wiatru musi widnieć w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU).

Zazwyczaj odpowiedzialność ubezpieczyciela zaczyna się w momencie, gdy prędkość wiatru przekroczy 13-18 metrów na sekundę. Jest to dość duża rozbieżność, dlatego tak ważna będzie kontrola zapisów zawartych w warunkach polisy.

Co jasne, nabywca powinien również sprawdzić, czy wybrane ubezpieczenie zapewnia ochronę przed skutkami trąby powietrznej. Dlaczego? Ponieważ trąba powietrzna jest innym zjawiskiem niż huragan i asekurator może użyć tego argumentu do odmowy wypłaty odszkodowania. Z tego względu w warunkach polisy powinna znaleźć się jednoznaczna informacja o tym, że ubezpieczenie chroni przed trąbami powietrznymi.

Ubezpieczenie nieruchomości od wiatru – jak wysokie odszkodowanie?

Zdjęcia wykonane tuż po przejściu huraganu doskonale obrazują niszczycielską siłę wiatru. Dlatego też sam zakup ubezpieczenia nieruchomości to jeszcze nie wszystko. Kompleksową ochronę może bowiem zapewnić tylko taka polisa, która obejmuje gwarancję wypłaty odpowiednio wysokiego odszkodowania. Jaka kwota będzie w tym przypadku wskazana?

Zasadniczo polisa mieszkaniowa powinna zapewnić odszkodowanie odpowiadające wartości chronionej nieruchomości. Zbyt niska wysokość rekompensaty nie pozwoli bowiem na pokrycie wszystkich potencjalnych szkód wywołanych za sprawą działania silnego wiatru. Dlaczego jednak wyższa rekompensata także nie wchodzi w grę? Ponieważ przepisy prawa ubezpieczeniowego zabraniają bogacenia się na zakupie ubezpieczeń. Tym samym asekurator nie będzie mógł wypłacić odszkodowania, którego wysokość przekroczy rynkową wartość nieruchomości.

Ubezpieczenie nieruchomości od wiatru – co można objąć ochroną?

Silny wiatr jest szczególnie dużym zagrożeniem dla elementów konstrukcyjnych budynku. Nie bez powodu jednym ze stałych obrazów po przejściu huraganu są pozrywane dachy. Z tego względu polisa powinna przede wszystkim zapewnić ochronę murów, czyli: elementów konstrukcyjnych, ścian oraz poszycia dachowego. Jednak zakres ubezpieczenia od wiatru wcale nie musi się do tego ograniczać. Co jeszcze warto więc ubezpieczyć?

Jeżeli wiatr zerwie dach albo uszkodzi konstrukcję budynku, zagrożone będą niemal wszystkie ruchomości domowe. Są to różne elementy wyposażenia, które nie zostały na stałe przytwierdzone do ścian, sufitu lub podłogi. Ruchomości domowe mają nieraz bardzo wysoką wartość i choćby z tego powodu warto objąć je ochroną.

Rzecz jasna silny wiatr jest zagrożeniem nie tylko dla samej nieruchomości, ale również innych obiektów zlokalizowanych na posesji. Dlatego naprawdę cennym rozszerzeniem ochrony w ramach ubezpieczenia nieruchomości od wiatru będzie ochrona garażu, altany lub innych podobnych obiektów. Dzięki temu nabywca ubezpieczenia zyska pewność, że polisa zabezpieczy go przed wszelkimi potencjalnymi stratami. Dodatkowo działkowcy mogą również zapytać o ubezpieczenie domku letniskowego.

Ubezpieczenie nieruchomości od wiatru a inne anomalie pogodowe

Huragan lub trąba powietrzna praktycznie nigdy nie występują jako jedyne anomalie pogodowe. Zazwyczaj towarzyszą im gwałtowne opady deszczu lub burze. Toteż sama ochrona przed wiatrem zapewni tylko część wymaganej ochrony.

Przy zakupie ubezpieczenia należy więc sprawdzić, jakie anomalie pogodowe wchodzą w jego zakres. Poza silnym wiatrem i trąbą powietrzną polisa powinna chronić także przed:

  • uderzeniem pioruna;
  • gradobiciem;
  • ulewnym deszczem.

Absolutnym fundamentem wszystkich ubezpieczeń mieszkaniowych musi być również ochrona przed ogniem i pożarem. Ten zapis pośrednio nawiązuje do anomalii pogodowych, albowiem czasami ogień może powstać właśnie na skutek wyładowań atmosferycznych. Na szczęście ochrona przed ogniem wchodzi w zakres niemal każdej polisy dla domu lub mieszkania.

Niestety, tego samego nie można powiedzieć o ochronie przed powodzią i zalaniem. Po sezonie roztopów stan wody w rzekach jest naturalnie podwyższony. To zaś może powodować niepokój u osób mieszkających w rejonach zagrożonych występowaniem powodzi. Tym większym problemem będzie to, że ochrona przed powodzią rzadko kiedy wchodzi w podstawowy zakres ochrony. Toteż osoby zainteresowane takim świadczeniem mają do wyboru dwa rozwiązania. Pierwszym z nich jest zakup bardziej rozbudowanej polisy, która obejmuje również ochronę przed powodzią. Natomiast drugim będzie rozszerzenie ochrony wybranego ubezpieczenia o ten zapis.

Ubezpieczenie nieruchomości od wiatru – jak zgłosić szkodę?

Nabywcy polis mieszkaniowych zapewne mają nadzieję, że zakupione ubezpieczenie będzie tylko dodatkową ochroną. Jednak takie osoby muszą wiedzieć o tym, co robić w momencie wystąpienia szkody. Od ich zachowania może bowiem zależeć nawet decyzja asekuratora dotycząca wypłaty odszkodowania! Zatem jak należy się zachować w sytuacji, gdy silny wiatr zniszczy lub uszkodzi chronioną nieruchomość?

Pierwsze kroki należy podjąć niezwłocznie po powstaniu szkody. Właściciel nieruchomości musi od razu zadbać o ograniczenie szkód wynikających z silnego wiatru. Idealnym przykładem tego zachowania będzie odcięcie dopływu wody do instalacji, która mogła zostać uszkodzona. W ten sposób można ograniczyć powstanie kolejnych zniszczeń. Od razu należy również wezwać straż pożarną i w razie potrzeby pogotowie ratunkowe. Strażacy nie tylko pomogą w zabezpieczeniu zniszczonej nieruchomości, ale także wystawią potwierdzenie interwencji. Taka notatka może stanowić cenny dowód w sprawie.

Jeżeli nieruchomość została zabezpieczona i wszyscy poszkodowani uzyskali pomoc, właściciel polisy powinien przejść do właściwego zgłoszenia szkody. W tym celu trzeba skontaktować się z asekuratorem i poinformować go o zaistniałej sytuacji. Można to zrobić na wiele sposobów, ale najszybszym rozwiązaniem wydaje się telefon na infolinię alarmową.

Po uzyskaniu zgłoszenia asekurator od razu rozpocznie procedurę likwidacji szkody. W jej trakcie ubezpieczyciel zażąda przekazania dowodów, które potwierdzą powstałe zniszczenia. Niektóre firmy mogą również wysłać na miejsce swojego rzeczoznawcę. Taki ekspert dokona oględzin i na ich podstawie oszacuje wartość powstałych zniszczeń. Wyliczenia rzeczoznawcy będą miały kluczowe znaczenie podczas obliczania wysokości odszkodowania.

Sama rekompensata finansowa powinna zostać wypłacona w ciągu 30 dni od chwili zgłoszenia szkody. Jeśli okoliczności sprawy będą wymagać dodatkowego wyjaśnienia, asekurator wstrzyma wypłatę gotówki aż do chwili uzyskania wszystkich potrzebnych informacji.

Kiedy ubezpieczenie nieruchomości od wiatru nie zapewni pomocy?

Ubezpieczenie nieruchomości od wiatru, podobnie jak wszystkie inne polisy, obejmuje określone wyłączenia odpowiedzialności. Jeśli jedna z takich okoliczności będzie dotyczyć zgłaszanej szkody, asekurator zyska prawo do odmowy wypłaty odszkodowania. Czego mogą więc dotyczyć takie zapisy?

Najczęściej stosowane wyłączenia odpowiedzialności we wspomnianych ubezpieczeniach dotyczą:

  • uszkodzenia niezabezpieczonych przedmiotów (np. dóbr trzymanych na balkonie);
  • złego przygotowania nieruchomości na silny wiatr (np. braku zamknięcia drzwi oraz okien);
  • zniszczeń spowodowanych nieodpowiednią konserwacją;
  • uszkodzeń wywołanych nieprawidłowym korzystaniem ze sprzętu (np. przepalenia listwy na skutek pozostawienia dopływu prądu w czasie wyładowań atmosferycznych).

Pełna lista wyłączeń odpowiedzialności powinna widnieć w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU).

Podsumowanie

Silny wiatr może uszkodzić niemal każdą nieruchomość, dlatego naprawdę warto zabezpieczyć się przed takim ryzykiem. Dedykowane ubezpieczenie nieruchomości od wiatru zapewni rekompensatę finansową w razie uszkodzenia lokalu na skutek huraganu i trąby powietrznej. Jednak przy zakupie takiej polisy warto zwrócić uwagę na kilka kwestii. Po pierwsze, trzeba sprawdzić, jaka prędkość wiatru będzie aktywować odpowiedzialność ubezpieczyciela. Po drugie, należy skontrolować, jakie elementy nieruchomości zostaną objęte ochroną. Po trzecie, bardzo istotny będzie również wykaz anomalii pogodowych objętych zakresem ubezpieczenia. Przy tym należy także pamiętać, że dobra polisa mieszkaniowa musi zapewnić odszkodowanie odpowiadające przybliżonej wartości lokalu. Jeżeli chodzi o zgłoszenie szkody, pokrzywdzony powinien dobrze udokumentować zniszczenia spowodowane silnym wiatrem. Dzięki temu będzie mógł łatwiej i szybciej otrzymać rekompensatę finansową. Ponadto już po zakupie polisy należy zadbać o zabezpieczenie lokalu przed wiatrem, aby nie złamać żadnego z wyłączeń odpowiedzialności.