Ubezpieczenie assistance dla domu i mieszkania
Ubezpieczenie nieruchomości

Ubezpieczenie assistance dla domu i mieszkania – co to za polisa?

Dla wielu osób posiadane nieruchomości stanowią dobra o zdecydowanie najwyższej wartości materialnej. Z tego względu bardzo ważne jest zabezpieczenie takich lokali przed potencjalnymi zagrożeniami. Na szczęście można to zrobić stosunkowo łatwo poprzez zakup specjalnej polisy dla domu lub mieszkania. Co istotne, przy zakupie takiego ubezpieczenia nabywca uzyska możliwość rozszerzenia zakresu otrzymanej ochrony. Jednym z dodatkowych świadczeń może być wtedy tzw. home assistance, czyli ubezpieczenie assistance dla domu i mieszkania. Co to za polisa i jaki jest jej zakres? Dlaczego warto ją zakupić?

Ubezpieczenie assistance dla domu i mieszkania – co to za polisa?

Większość ubezpieczeń działa na podobnej zasadzie. Nabywca polisy najpierw opłaca składkę, a później otrzymuje od ubezpieczyciela gwarancję wypłaty odszkodowania, jeżeli chronione dobro ulegnie zniszczeniu. Nie inaczej jest w przypadku ubezpieczeń nieruchomości. Takie polisy również zapewniają rekompensatę finansową w razie zniszczenia domu lub mieszkania objętego ochroną. Nie dotyczy to jednak ubezpieczeń assistance, ponieważ one mają zupełnie inny charakter.

Przede wszystkim polisy assistance nie zapewniają bezpośredniej ochrony nieruchomości. Ich rola polega raczej na zagwarantowaniu pomocy informacyjnej oraz logistycznej w przypadku wystąpienia szkody. Wbrew pozorom takie wsparcie może okazać się równie ważne. Dlatego też nie należy lekceważyć znaczenia polis assistance.

Jaką pomoc zapewni ubezpieczenie assistance dla domu i mieszkania?

Posiadacze opisywanych świadczeń mogą liczyć na uzyskanie kompleksowego wsparcia w razie zniszczenia chronionej nieruchomości. Wspomniana pomoc będzie dotyczyć przede wszystkim zapewnienia lokalu zastępczego na czas odbudowy zniszczonego domu lub mieszkania. Takim lokalem może być inna nieruchomość lub np. pokój hotelowy. Dzięki temu nabywca ubezpieczenia nie będzie musiał martwić się o zakwaterowanie.

Ponadto asekuratorzy powinni zapewnić posiadaczom takich świadczeń szeroko rozumianą pomoc natury logistycznej. Tutaj w grę mogą wchodzić różne usługi. Przykładowo, ubezpieczyciel może zorganizować opiekę nad dziećmi albo zwierzętami domowymi, jeżeli tylko pojawi się taka konieczność.

W wielu sytuacjach zniszczenie lub uszkodzenie nieruchomości pociąga za sobą inne straty. Jeżeli domownicy przebywali wówczas w mieszkaniu, mogli doznać uszczerbku na zdrowiu. Dlatego ubezpieczyciel w ramach home assistance powinien również zapewnić pomoc pod względem organizacji leczenia oraz rehabilitacji.

Home assistance i ochrona w razie awarii sprzętu AGD

Opisane wyżej świadczenia mogą zostać udzielone w sytuacji, gdy chroniona nieruchomość ulegnie zniszczeniu. Jednak warto również podkreślić, że ubezpieczenie assistance dla domu i mieszkania przydaje się także w mniej poważnych sytuacjach. Idealnym tego przykładem są rozmaite awarie sprzętu AGD i elementów wyposażenia.

Zakres licznych ubezpieczeń home assistance przewiduje bowiem zapewnienie domownikom specjalistycznej pomocy w takich sytuacjach. Może ona obejmować między innymi: wizytę hydraulika, elektryka lub innego specjalisty. Co jasne, koszty związane ze zorganizowaniem takiego wsparcia pokryje asekurator.

Tym samym polisa home assistance będzie perfekcyjnym rozwiązaniem dla ludzi, którzy chcieliby zabezpieczyć się przed awariami sprzętu AGD. Ponadto najlepsze polisy tego typu gwarantują udzielenie wspomnianej pomocy nawet w ciągu 24-48 godzin od zgłoszenia problemu! Trudno więc o lepsze zabezpieczenie.

Home assistance – wyłączenia odpowiedzialności i limity

Polisy home assistance są bez wątpienia bardzo przydatne, ale z drugiej strony mają one pewne limity. Toteż osoby zainteresowane zakupem takich świadczeń powinny wiedzieć o istnieniu takich ograniczeń. Czego one dotyczą?

Przede wszystkim wszelkie naprawy oraz usługi świadczone w ramach home assistance będą refundowane do pewnej kwoty. W momencie jej przekroczenia asekurator zostanie zwolniony z odpowiedzialności za finansowanie kolejnych świadczeń. Dlatego też w interesie nabywcy jest znalezienie takiej polisy home assistance, która zagwarantuje wysoki limit kosztów wspomnianej refundacji.

Uwagę należy zwrócić również na wykaz wyłączeń odpowiedzialności. Wszystkie okoliczności ujęte w tym wykazie mogą bowiem skutkować utratą prawa do uzyskania pomocy. Cała treść takiego wykazu musi widnieć w OWU (Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia). Warto więc uważnie przeczytać taki dokument, aby wiedzieć, czego należy unikać.

Podsumowanie

Polisa home assistance gwarantuje pomoc w razie powstania różnych problemów związanych z daną nieruchomością. Zakres takich świadczeń obejmuje przede wszystkim wsparcie logistyczne i informacyjne. Dzięki temu lokatorzy będą mogli uzyskać np. zastępcze lokum, jeśli ich mieszkanie ulegnie zniszczeniu. Ponadto asekurator w ramach assistance może wówczas zapewnić opiekę nad dziećmi lub zwierzętami domowymi. Co więcej, duża część polis home assistance obejmuje także ochronę sprzętu AGD. Tym samym lokatorzy będą mogli uzyskać darmową pomoc w razie awarii wyposażenia. Z drugiej strony nie można zapominać o pewnych ograniczeniach znajdujących się w takich polisach. Dotyczą one przede wszystkim limitu refundacji w ramach świadczeń finansowych. Ponadto asekurator może odmówić przekazania pieniędzy, jeżeli powstała sytuacja została ujęta w wykazie wyłączeń odpowiedzialności.