Polisa mieszkaniowa
Ubezpieczenie nieruchomości

Polisa mieszkaniowa – co jeszcze można ubezpieczyć?

Wyjątkowo duże zainteresowanie ubezpieczeniami nieruchomości nie powinno nikogo dziwić. Już od wielu lat ceny mieszkań oraz domów jednorodzinnych stoją na bardzo wysokim poziomie. Przez to nieruchomości zazwyczaj stanowią najcenniejszy element majątku posiadanego przez mnóstwo osób. Dlatego właściciele takich lokali chcą zabezpieczyć się przed różnymi zagrożeniami, które mogłyby doprowadzić do zniszczenia posiadanej nieruchomości. W tym celu masowo kupują oni ubezpieczenia dla domu i mieszkania. Warto jednak wiedzieć o tym, że takie świadczenie może zagwarantować dużo szerszy zakres ochrony. Jakie możliwości daje więc polisa mieszkaniowa i co jeszcze można ubezpieczyć przy jej zakupie?

Polisa mieszkaniowa – podstawowa ochrona nieruchomości

Nieruchomości należą raczej do grupy tych dóbr materialnych, które stosunkowo rzadko ulegają poważniejszym zniszczeniom. Niestety, problemem jest to, że jeżeli już takie zniszczenia wystąpią, wygenerują one ogromne straty pieniężne. Dlatego relatywnie niskie ryzyko wystąpienia szkody nie powinno być lekceważone.

Na szczęście ubezpieczenie dla domu oraz mieszkania zapewnia naprawdę kompleksową ochronę danej nieruchomości. Obecnie asekuratorzy znacząco rozszerzyli standardowy zakres takich polis. Dzięki temu wspomniane ubezpieczenia gwarantują zdecydowanie szerszą ochronę niż jeszcze parę lat temu.

Co wchodzi w ich zakres? Podstawowym i zarazem najważniejszym zapisem jest ubezpieczenie murów. Ten zapis dotyczy ochrony fundamentów, ścian, sufitów, podłóg oraz wszelkich innych elementów konstrukcyjnych budynku. Jest więc to absolutnie fundamentalny wymiar ochrony. Dlaczego ma on tak duże znaczenie? Ponieważ to właśnie uszkodzenia konstrukcji budynku lub mieszkania zawsze generują najwyższe koszty. Z tego względu ubezpieczenie murów gwarantuje ochronę nieruchomości przed najpoważniejszymi zagrożeniami.

Co jasne, opisane elementy konstrukcyjne muszą być chronione przed konkretnymi zagrożeniami. Toteż każda polisa mieszkaniowa obejmuje również ochronę przed zdarzeniami losowymi. Jest to szeroka grupa różnych zdarzeń, które mogą doprowadzić do uszkodzenia lub nawet całkowitego zniszczenia lokalu. Aktualnie niemal wszystkie polisy mieszkaniowe zapewniają ochronę przed: ogniem (pożarem), wybuchem gazu, katastrofą budowlaną i wypadkami komunikacyjnymi. W najbardziej rozbudowanych polisach można również znaleźć ochronę przed innymi zdarzeniami, takimi jak: osunięcie ziemi, tornado oraz lawina śnieżna.

Polisa mieszkaniowa – dodatkowa ochrona ruchomości

Dzisiaj już nikt nie wyobraża sobie domu lub mieszkania bez kompleksowego wyposażenia. Takie przedmioty nie tylko zapewniają wygodę lokatorom, ale także wyraźnie podnoszą wartość samej nieruchomości. Dlatego też warto zadbać o to, aby zakupiona polisa gwarantowała przynajmniej podstawowe ubezpieczenie ruchomości domowych. Termin ten obejmuje całe wyposażenie lokalu, czyli przedmioty, które nie zostały przytwierdzone do ścian lub podłogi. Są więc to: meble, sprzęt AGD, rzeczy osobiste itd.

Ubezpieczenie ruchomości domowych powinno zapewnić kompleksową ochronę wszystkich opisanych elementów wyposażenia. Jednak niektórzy trzymają w swoich domach również unikalne przedmioty o wyjątkowo dużej wartości materialnej. Mogą to być np. rozmaite kolekcje dzieł sztuki, zbiory numizmatyczne, egzemplarze broni palnej lub trofea myśliwskie. Takie dobra nie zostaną objęte ochroną w ramach opisywanego świadczenia. Aby zatem je zabezpieczyć, należy zwrócić uwagę na specjalne ubezpieczenie dóbr materialnych. Tylko nieliczni ubezpieczyciele prowadzą sprzedaż takich świadczeń, jednak są to polisy o najbardziej uniwersalnym zakresie. Jeśli więc ktoś potrzebuje specjalistycznej ochrony, takie ubezpieczenie będzie dla niego strzałem w dziesiątkę.

Polisa mieszkaniowa – ubezpieczenie innych budynków gospodarczych

Domy jednorodzinne w wielu przypadkach nie są jedynymi nieruchomościami zlokalizowanymi na prywatnych posesjach. Bardzo często na terenie takich posesji widnieją również inne budynki o charakterze gospodarczym. Niestety, zwykła polisa mieszkaniowa nie będzie ich obejmować. Toteż właściciele takich posesji mogą wziąć pod uwagę zakup dodatkowego ubezpieczenia budynków gospodarczych.

W przypadku takiej ochrony szczególnym zainteresowaniem cieszy się ubezpieczenie garażu. Ten budynek w niektórych sytuacjach nie jest częścią domostwa, ponieważ stanowi zupełnie odrębną konstrukcję. Z tego względu zakres standardowych ubezpieczeń go nie obejmuje. Na szczęście dodatkowa polisa dla budynków gospodarczych zapewni już wspomnianą ochronę. Co istotne, sam zakres takiej ochrony będzie podobny do podstawowego zakresu ubezpieczenia domu.

Ubezpieczenie budynków gospodarczych może obejmować również: budynki gospodarstw rolnych, altany oraz drewutnie.

Polisa mieszkaniowa – pozostałe rozszerzenia ochrony

Zdecydowanie najbardziej kompleksową alternatywą dla właścicieli nieruchomości będzie zakup tzw. polisy all-risk. Jest to ubezpieczenie chroniące dosłownie przed wszystkimi ryzykami, które mogą zagrażać nieruchomości. Rzecz jasna ceny takich świadczeń są dość wysokie, przez co nie wszyscy decydują się na ich zakup. Na szczęście nie ma takiej potrzeby. Zamiast tego można po prostu wybrać niektóre rozszerzenia zawarte w takich polisach i przenieść je na kupowane ubezpieczenie.

Jeżeli chodzi o wspomniane rozszerzenia, godne uwagi są między innymi:

  • ubezpieczenie chroniące przed skutkami włamania, rabunku oraz wandalizmu;
  • home assistance, czyli polisa zapewniająca pomoc assistance w razie powstania szkody na nieruchomości;
  • ubezpieczenie OC w życiu prywatnym zapewniające pokrycie kosztów naprawienia szkód wyrządzonych innym osobom.

Podstawową zasadą jest więc to, aby właściciele nieruchomości dopasowali zakres ochrony do swoich własnych potrzeb.

Podsumowanie

Polisa mieszkaniowa powinna w głównej mierze zapewniać kompleksową ochronę nieruchomości. Jednak nie oznacza to, że jej zakres musi kończyć się na ochronie domu lub mieszkania. Właściciel nieruchomości może bowiem zadbać o to, aby rozszerzyć zakres kupowanego ubezpieczenia. Same polisy mieszkaniowe co do zasady mogą objąć ochroną również ruchomości domowe i prywatne dobra materialne. Takie świadczenia są najchętniej wybieranym rozszerzeniem ochrony. Ponadto w przypadku domów zlokalizowanych na prywatnych posesjach warto zastanowić się również nad ubezpieczeniem innych budynków gospodarczych. Jeżeli zaś chodzi o same nieruchomości, bardzo przydatnymi świadczeniami mogą być również: ubezpieczenie od włamania, home assistance oraz polisa OC w życiu prywatnym. Możliwości jest więc naprawdę sporo, dlatego właściciel danego lokalu powinien zadbać o dopasowanie zakresu ubezpieczenia do swoich oczekiwań.