Odszkodowanie za zalane mieszkanie – jak wygląda procedura

Zalanie mieszkania to szkoda, która najczęściej dotyczy wielopoziomowych bloków lub kamienic. W przypadku takich budynków awaria instalacji wodnej może doprowadzić do bardzo poważnych zniszczeń. Co ważne, jeśli zalanie mieszkania nastąpiło na skutek zaniedbania innego lokatora, taka osoba będzie musiała wypłacić sąsiadom odszkodowanie. Jednak czasami za wypłatę takiej gotówki będzie odpowiadać ubezpieczyciel, jeśli winowajca miał ważną polisę. Zatem co należy zrobić, aby uzyskać odszkodowanie za zalane mieszkanie? Jak wygląda procedura?

Kto może dostać odszkodowanie za zalane mieszkanie?

Co jasne, najczęściej o wypłatę rekompensaty finansowej wnioskują lokatorzy poszkodowani na skutek zalania ich mieszkania. Takie osoby powinny w pierwszej kolejności ustalić, kto albo co spowodowało przeciek. Jest to bardzo istotne, gdyż od ustalenia winowajcy zależy procedura wypłaty odszkodowania.

W przypadku doznania opisanej szkody wszystkie osoby poszkodowane mogą zażądać adekwatnej rekompensaty pieniężnej od sprawcy zdarzenia. Natomiast posiadacze ubezpieczeń mogą również uzyskać odszkodowanie bezpośrednio od swojego asekuratora.

Niektóre polisy chronią także przed zalaniem mieszkania lub domu w wyniku powodzi. Wtedy tylko posiadacze wspomnianych świadczeń będą mogli uzyskać pomoc finansową. Dlatego też tak ważne jest ubezpieczenie nieruchomości przed zalaniem.

Jak wygląda procedura wypłaty odszkodowania za zalane mieszkanie?

Po zobaczeniu pierwszych śladów zalania należy natychmiast zareagować w celu ograniczenia skutków awarii. Tutaj szczególnie ważne będzie odcięcie dopływu wody do uszkodzonej instalacji. W razie potrzeby należy także wezwać straż pożarną i policję. Strażacy pomogą w opanowaniu sytuacji, a funkcjonariusze zajmą się udokumentowaniem okoliczności zdarzenia.

Zapewnij sobie spokojny urlop
Nawet 50% taniej za pełen pakiet ochrony

W czasie takiej interwencji policjanci mogą dojść do kilku wniosków dotyczących potencjalnego winowajcy. Za awarię instalacji wodnej może odpowiadać:

  • lokator, który nie zadbał o stan instalacji w swoim mieszkaniu;
  • spółdzielnia mieszkaniowa, jeśli awarii uległa instalacja zamontowana w budynku;
  • czynnik losowy lub wada produkcyjna (w przypadku nagłego rozszczelnienia rur);

Ustalenie winowajcy będzie kluczowe pod kątem skierowania ewentualnych roszczeń. Jeśli zawinił inny lokator, poszkodowani mogą zażądać od niego przekazania rekompensaty. Jeżeli winę ponosi spółdzielnia, to do niej należy skierować pismo i skorzystać z ubezpieczenia wspólnoty mieszkaniowej. Niestety, zalanie mieszkania na skutek czynników losowych lub wad produkcyjnych instalacji wodnej może utrudnić uzyskanie odszkodowania.

Natomiast w przypadku winy lokatora lub spółdzielni poszkodowani mają do wyboru dwie opcje. Pierwsza z nich polega na wspomnianym wysunięciu roszczeń finansowych. Jednakże posiadacze ubezpieczenia mieszkania mogą w takiej sytuacji zwrócić się do swojego ubezpieczyciela. Wtedy asekurator może wypłacić im odszkodowanie, a później ściągnąć środki od winowajcy zalania. Dzięki temu poszkodowani szybciej uzyskają pomoc.

W tym celu należy działać według następującego schematu:

  1. W momencie zalania trzeba dokładnie udokumentować powstałe zniszczenia.
  2. Następnie trzeba oszacować ich skalę (tutaj przydatna będzie opinia rzeczoznawcy).
  3. Później można skierować do asekuratora wniosek o wypłatę określonej kwoty wraz z całą dokumentacją.

Na jakie wsparcie mogą liczyć posiadacze ubezpieczenia nieruchomości? Aby dowiedzieć się więcej o tych świadczeniach, wystarczy odwiedzić bazę wiedzy w serwisie Polisoteka.pl.

Sprawdź nasze Ubezpieczenia

Warto Wiedzieć