Od czego zależy wysokość składki polisy mieszkaniowej?
Ubezpieczenie nieruchomości

Od czego zależy wysokość składki polisy mieszkaniowej?

Wszyscy nabywcy ubezpieczeń zapewne zdążyli się już przekonać, że dwie podobne polisy mogą mieć zupełnie inną cenę. Nie jest to jednak efekt przypadku, ponieważ wynika to z tzw. kalkulacji ubezpieczeniowej. Takie wyliczenia są przeprowadzane przez asekuratora, który próbuje oszacować ryzyko ubezpieczeniowe. Im wyższe ono będzie, tym bardziej wzrośnie składka polisy. Trzeba jednak pamiętać o tym, że wspomniana kalkulacja może uwzględniać różne czynniki. Jakie aspekty będą szczególnie ważne w kontekście ubezpieczeń dla domu albo mieszkania? Od czego zależy wysokość składki polisy mieszkaniowej?

Od czego zależy wysokość składki polisy mieszkaniowej?

Tak naprawdę wysokość składki polisy mieszkaniowej stanowi wypadkową dwóch kluczowych czynników. Pierwszym z nich są wszelkie informacje na temat nieruchomości, która ma zostać objęta ochroną. Tutaj asekuratorzy wezmą pod uwagę szereg różnych parametrów. Bez wątpienia znaczenie będzie mieć między innymi: metraż, lokalizacja, konstrukcja i typ budynku. Jednakże to nie wymienione czynniki są najistotniejsze dla asekuratorów.

Zdecydowanie najważniejszym aspektem jest bowiem szacowana wartość nieruchomości. Od niej zależy wysokość kluczowego zapisu, czyli sumy ubezpieczenia.

W tym miejscu warto wyjaśnić wspomniany termin. Suma ubezpieczenia wskazuje maksymalną wysokość odszkodowania, które może zostać wypłacone w ramach zawartej polisy. Taka kwota powinna uwzględniać spełnienie się najgorszego scenariusza, czyli zniszczenia całej chronionej nieruchomości. Z tego względu zasada jest dość prosta. Wysokość sumy ubezpieczenia powinna odpowiadać przybliżonej wartości domu lub mieszkania.

Niestety, suma ubezpieczenia jest bezpośrednio skorelowana z wysokością składki. Im wyższa będzie taka kwota, tym bardziej wzrośnie finalna wysokość składki. To zaś wyjaśnia, dlaczego ubezpieczenie szczególnie wartościowych nieruchomości będzie najdroższe. Warto więc pamiętać, że suma ubezpieczenia to pierwszy z dwóch najważniejszych czynników.

Suma ubezpieczenia i zakres ochrony – dwa kluczowe parametry

Natomiast drugim jest wybrany zakres ochrony ubezpieczenia. Wbrew pozorom każda polisa mieszkaniowa może mieć zupełnie inny zakres ochrony. Co prawda, wszystko sprowadza się do zabezpieczenia nieruchomości. Jednak warto pamiętać o tym, że domy lub mieszkania mogą być zagrożone za sprawą wielu różnych czynników.

Wszystkie polisy mieszkaniowe obejmują kilka podstawowych zapisów. Tutaj należy wymienić choćby ubezpieczenie murów. Jest to zapis gwarantujący ochronę całej konstrukcji budynku i wszystkich elementów użytych do jej stworzenia. Ubezpieczenie murów powinno obejmować między innymi: ochronę przed ogniem i pożarem, silnym wiatrem oraz uderzeniami piorunów.

Niestety, standardowy zakres ubezpieczenia murów nie obejmuje np. powodzi oraz osunięć ziemi. Dlatego też bardziej wymagające osoby powinny zdecydować się na odpłatne rozszerzenie zakresu ochrony.

Dodatkowo właściciele lokalu mogą zdecydować się także na ubezpieczenie ruchomości. Celem tego świadczenia jest ochrona sprzętu AGD oraz elementów wyposażenia, które nie zostały przytwierdzone do ścian lub podłóg. Taka polisa chroni przed kradzieżą oraz zniszczeniem sprzętu.

Zakres polisy mieszkaniowej może obejmować również:

  • ochronę garażu, drewutni lub innych budynków gospodarczych;
  • zabezpieczenie prywatnego mienia i cennych dóbr materialnych;
  • dodatkową ochronę na wypadek awarii sprzętu AGD.

Jak obniżyć wysokość składki w polisie mieszkaniowej?

Na podstawie powyższych informacji można łatwo wywnioskować, że wysokość składki polisy mieszkaniowej zależy głównie od dwóch czynników, czyli parametrów nieruchomości i wybranego zakresu ochrony w ramach ubezpieczenia. Te aspekty mogą odpowiednio zmniejszać lub zwiększać cenę polisy. Czy właściciel nieruchomości może wykorzystać tę zależność do obniżenia składki ubezpieczenia? Jak najbardziej!

Niestety, niektóre parametry nieruchomości pozostają niezmienne. Trudno byłoby wpłynąć np. na lokalizację lub metraż domu. Z drugiej strony właściciel lokalu ma wpływ na parę czynników, które istotnie decydują o cenie ubezpieczenia. Idealnym tego przykładem będzie montaż zabezpieczeń antywłamaniowych. Ich obecność zmniejsza ryzyko włamania i kradzieży, a co za tym idzie – obniża ryzyko ubezpieczeniowe. Dzięki temu asekurator powinien zaproponować korzystniejszą ofertę, jeśli nieruchomość będzie wyposażona w takie zabezpieczenia.

Innym dobrym przykładem będzie montaż zabezpieczeń przeciwpożarowych. W ten sposób można ograniczyć ryzyko wybuchu pożaru, co obniży cenę ubezpieczenia nieruchomości przed ogniem.

Jeżeli chodzi o zakres ochrony, tutaj rezygnacja z niektórych zapisów również doprowadzi do obniżenia składki. Jednak nie jest to dobra metoda! Ochrona gwarantowana w ramach polisy mieszkaniowej powinna być bowiem możliwie najszersza. Toteż każde ograniczenie takiej ochrony będzie działać na niekorzyść posiadacza polisy. Dużo lepszym pomysłem będzie więc skorzystanie z opisanych wyżej metod dotyczących montażu dodatkowych zabezpieczeń.

Podsumowanie

Wysokość składki polisy mieszkaniowej zależy w głównej mierze od parametrów nieruchomości oraz wybranego zakresu ochrony w ramach ubezpieczenia. Na podstawie tych dwóch czynników asekurator określa ryzyko ubezpieczeniowe, a później wysokość składki. Dlatego niektóre aspekty będą działać na korzyść właściciela nieruchomości, natomiast inne będą zwiększać składkę polisy. Co więc powinni zrobić nabywcy takich świadczeń, aby obniżyć wysokość składki ubezpieczenia? Dobrym pomysłem będzie np. montaż w domu zabezpieczeń antywłamaniowych oraz systemu przeciwpożarowego. W ten sposób można bardzo wyraźnie ograniczyć ryzyko włamania i wybuchu pożaru. Dzięki temu asekurator powinien obniżyć cenę wybranej polisy mieszkaniowej. Co prawda, obniżenie składki można osiągnąć również poprzez rezygnację z niektórych zapisów stanowiących część ubezpieczenia. Jednak nie należy tego robić, albowiem gwarantowana ochrona powinna być możliwie najszersza.