Od czego zależą ceny ubezpieczeń nieruchomości? – najczęstsze zniżki i wzwyżki

Nieruchomości to szczególnie cenne i pożądane dobra, które często stanowią dorobek czyjegoś życia. Dlatego ich właściciele chętnie kupują polisy mające zapewnić ochronę posiadanych lokali. Jak dużym wydatkiem będzie ubezpieczenie nieruchomości? To już zależy od wybranej polisy oraz kalkulacji przeprowadzonej przez ubezpieczyciela. Na co asekuratorzy zwracają szczególną uwagę podczas wyliczania wysokości składki?

Zakres polisy i dodatkowe rozszerzenia ochrony

Na cenę polisy może wpływać mnóstwo czynników. Jednym z kluczowych aspektów będzie zakres ochrony. Podstawowym świadczeniem we wszystkich ubezpieczeniach nieruchomości jest ochrona murów. Obejmuje ona: ściany, poszycie dachowe, fundamenty oraz elementy konstrukcyjne użyte w czasie budowy nieruchomości.

Niemniej sama ochrona murów ma dość ograniczony charakter. Dlatego spora część kupujących decyduje się na rozszerzenie jej zakresu poprzez zakup dodatkowych świadczeń. W ten sposób można objąć ochroną także: ruchomości, sprzęt AGD oraz inne dobra. Tym samym rośnie łączna suma ubezpieczenia, co pozwala właścicielowi nieruchomości na uzyskanie wyższego odszkodowania.

Istotnym czynnikiem jest także metoda określenia wartości nieruchomości. Pod tym względem asekurator może wyliczyć: wartość realną, rzeczywistą lub odtworzeniową danego lokalu. Co ważne, metoda kalkulacji wpływa na finalną wysokość odszkodowania. Warto więc zwrócić na nią uwagę.

Wszystkie wymienione wyżej czynniki mogą w mniejszym lub większym stopniu wpływać na cenę polisy. Sama zasada jest prosta, gdyż każde świadczenie zapewniające wyższe poziom ochrony wpływa na wzrost składki ubezpieczenia. Przykładowo, polisa zabezpieczająca wszystkie ruchomości będzie droższa niż ubezpieczenie zakładające tylko ochronę murów. Z tego względu osoby dążące do uzyskania możliwie najszerszego zakresu ochrony muszą przygotować się na większy wydatek.

Co może wpływać na wyższą cenę ubezpieczenia nieruchomości?

Same warunki polisy to tylko jedna strona medalu. Oprócz tego ubezpieczyciel w czasie kalkulacji może wziąć pod uwagę inne czynniki związane z konkretną nieruchomością. Asekuratorzy uwzględniają wszystkie aspekty mogące wpływać na większe prawdopodobieństwo pojawienia się szkody. Są to między innymi:

Zapewnij sobie spokojny urlop
Nawet 50% taniej za pełen pakiet ochrony
  1. Lokalizacja – nieruchomości wybudowane w pobliżu rzek lub akwenów wodnych są co do zasady bardziej narażone na zalanie. Dlatego ubezpieczyciele mogą zwiększyć składkę polisy, która ma chronić taki lokal. Analogiczna zasada obowiązuje także w przypadku innych ryzyk.
  2. Historia szkód właściciela – jeżeli właściciel nieruchomości kupował wcześniej inne świadczenia tego typu, asekurator może sprawdzić przebieg takich umów. Wyjątkowo częste szkody będą stanowić wówczas przesłankę do zwiększenia wysokości składki.
  3. Właściwości chronionego lokalu – w tym przypadku ubezpieczyciel może wziąć pod uwagę np. ryzyko wystąpienia pożaru. Dlatego polisy zapewniające ochronę drewnianych domów będą droższe niż identyczne świadczenia poświęcone murowanym nieruchomościom.

Rzecz jasna takich aspektów jest znacznie więcej. Dość powiedzieć, że nawet sposób płatności za ubezpieczenie może mieć wpływ na wyliczoną składkę. Pod tym względem najkorzystniejszym rozwiązaniem okazuje się płatność z góry, ponieważ płatność w ratach może skutkować wyższą ceną polisy.

Co wpływa na niższą cenę ubezpieczenia nieruchomości?

Na szczęście istnieje także szereg rozwiązań umożliwiających obniżenie ceny ubezpieczenia. Do tej kategorii należą wszystkie czynniki skutkujące poprawą bezpieczeństwa nieruchomości. Będą to choćby:

  1. Zabezpieczenia antywłamaniowe – obecność takich instalacji zmniejsza ryzyko kradzieży z włamaniem. Dzięki temu ubezpieczyciel może obniżyć cenę polisy obejmującej ten rodzaj ochrony.
  2. Instalacja przeciwpożarowa – analogiczna zasada dotyczy zabezpieczeń zmniejszających ryzyko wystąpienia pożaru oraz innych szkód.
  3. Objęcie mieszkania całodobowym dozorem – ten zapis stosuje się przede wszystkim w odniesieniu do mieszkań zlokalizowanych na strzeżonych osiedlach. Obecność ochrony wpływa na niższe ryzyko włamania oraz kradzieży, co pozwala zmniejszyć składkę przy zakupie polisy.

W tym aspekcie warto zainteresować się również czasem trwania polisy. Dlaczego? Albowiem dłuższe ubezpieczenia są z reguły znacznie tańsze niż polisy zachowujące ważność przez kilka lub kilkanaście miesięcy. Jest więc to kolejny sposób na oszczędność.

Podsumowanie

Wiele różnych czynników może wpływać na niższą lub wyższą cenę ubezpieczenia. Przede wszystkim są to wszelkie aspekty formalne, takie jak: zakres ochrony, czas trwania umowy, a nawet sposób płatności. Oprócz tego ubezpieczyciele w swoich kalkulacjach uwzględniają także czynniki związane z samą nieruchomością. Tutaj kluczową rolę odgrywa: lokalizacja, historia szkód właściciela oraz ewentualne zabezpieczenia zamontowane w lokalu.

Sprawdź nasze Ubezpieczenia

Warto Wiedzieć