Kto ubezpiecza mieszkanie – najemca czy właściciel?
Ubezpieczenie nieruchomości

Kto ubezpiecza mieszkanie – najemca czy właściciel?

Jeżeli ktoś decyduje się na przeprowadzkę, ma on do dyspozycji dwie alternatywy. Mowa o zakupie lub wynajęciu mieszkania. Dla wielu osób zakup mieszkania lub domu automatycznie wiązałby się z koniecznością zaciągnięcia kredytu hipotecznego. To zaś sprawia, że w Polsce bardzo popularny jest wynajem mieszkań. Wynajęcie lokalu nie wymaga zaciągania zobowiązań finansowych, a przy tym gwarantuje dużą swobodę wyboru. Natomiast przy wynajmowaniu mieszkań trzeba pamiętać o kilku ważnych sprawach. Jedną z nich jest choćby kwestia ubezpieczenia lokalu przeznaczonego na wynajem. Kto ubezpiecza mieszkanie – najemca czy właściciel? Co należy wziąć pod uwagę przy zakupie polisy mieszkaniowej?

Kto ubezpiecza mieszkanie – najemca czy właściciel?

Opisane pytanie zadają sobie zarówno osoby szukające mieszkania na wynajem, jak i właściciele takich lokali. Dlatego już na wstępie warto wskazać odpowiedź. Otóż zarówno właściciel, jak i najemca mogą ubezpieczyć dany lokal. Nie oznacza to jednak, że właściciel i najemca powinni kupić podobne ubezpieczenie. Wręcz przeciwnie!

Dynamiczny rozwój mieszkaniowego rynku wtórnego nie uciekł bowiem uwadze asekuratorów. Z tego względu ubezpieczyciele zaczęli wprowadzać do swoich ofert nowe produkty. Aktualnie bez trudu można odnaleźć polisy określane jako ubezpieczenia dla właścicieli nieruchomości oraz ubezpieczenia dla najemców.

Wspomniane świadczenia mają różny zakres i wzajemnie się uzupełniają. To z kolei wyjaśnia, dlaczego najlepszym rozwiązaniem będzie zakup obydwu wymienionych świadczeń. Dzięki temu dany lokal mieszkalny uzyska kompleksową ochronę!

Ubezpieczenie nieruchomości dla właściciela – informacje i zakres

W przypadku opisanych ubezpieczeń ogromne znaczenie mają regulacje prawne zawarte w prawie mieszkaniowym. Określają one bowiem precyzyjny zakres obowiązków należących do właścicieli nieruchomości, a także obowiązków dla ich najemców. To na ich podstawie asekuratorzy stworzyli zakresy wspomnianych świadczeń.

Dlatego podstawowym rodzajem polis dla właścicieli nieruchomości są ubezpieczenia murów. Ich zakres obejmuje ochronę: podłóg, ścian oraz wszelkich elementów konstrukcyjnych mieszkania. Jest to najbardziej podstawowy i zarazem najważniejszy rodzaj ubezpieczenia. Polisa z ochroną murów zabezpiecza właściciela przed zniszczeniem nieruchomości na skutek różnych czynników zewnętrznych. Zakres takiej polisy obejmuje między innymi: pożar, uderzenie pioruna, silny wiatr oraz inne anomalie pogodowe.

Dodatkowo właściciele mieszkań powinni zwrócić uwagę na ubezpieczenia ruchomości. Takie polisy mogą okazać się cennym zabezpieczeniem dla osób, które udostępniają najemcom w pełni wyposażone mieszkanie. Niestety, takie wyposażenie również może ulec zniszczeniu na skutek wymienionych wyżej czynników. Ponadto w tym przypadku należy także wziąć pod uwagę ryzyko kradzieży. Co jasne, to najemca jest odpowiedzialny za zamykanie mieszkania i ochronę lokalu przed złodziejami. Jednak praktyka pokazuje, że włamywacze mogą dostać się nawet do tych dobrze zabezpieczonych mieszkań. Dlatego wspomniana polisa zapewni rekompensatę finansową za zniszczone lub skradzione wyposażenie.

Co istotne, właściciel lokalu nie musi martwić się zniszczeniami spowodowanymi przez samego najemcę. W tym przypadku prawo stoi po jego stronie. Najemca ma bowiem obowiązek pokrycia kosztów wszystkich wyrządzonych przez siebie szkód. Jedynym wyjątkiem od tej zasady mogą być rozmaite zużycia wynikające z codziennej eksploatacji lokalu.

Ubezpieczenie dla najemcy lokalu – zakres i najważniejsze informacje

Podstawowym obowiązkiem wszystkich najemców jest szeroko rozumiane dbanie o lokal. Pod tym względem należy rozumieć np. konserwację elementów wyposażenia oraz utrzymanie mieszkania w czystości. Co więcej, najemca ponosi odpowiedzialność za wszystkie szkody, które powstały w związku z eksploatacją danego lokalu. Toteż osoby planujące wynajęcie mieszkania powinny się przed nimi zabezpieczyć. Jakie polisy mogą w tym pomóc?

Pierwszym i zarazem najbardziej oczywistym wyborem będzie dedykowana polisa dla najemcy. Takie ubezpieczenie z reguły obejmuje kilka mniejszych świadczeń, dzięki czemu zapewnia bardzo kompleksową ochronę. Jeśli jednak najemca nie chce decydować się na zakup takiego świadczenia, może skorzystać z innych ubezpieczeń.

W przypadku najemców bardzo pomocne będzie ubezpieczenie OC w życiu prywatnym. Taka polisa zapewnia pokrycie kosztów naprawienia szkód wyrządzonych innym osobom. Co jasne, dotyczy to wyłącznie szkód wyrządzonych przypadkowo i nieświadomie. Idealnym przykładem będzie słynne zalanie sąsiedniego mieszkania na skutek awarii instalacji wodnej. Jeżeli taka awaria była wynikiem braku odpowiedniej konserwacji, najemca ponosi finansową odpowiedzialność za powstałe szkody. Wtedy posiadacze ubezpieczeń OC w życiu prywatnym zyskają pewność, że to ich ubezpieczyciel wypłaci poszkodowanym rekompensatę. Dzięki temu najemcy ochronią swój własny budżet.

Niektóre osoby wprowadzają się do wynajętego mieszkania wraz z własnym wyposażeniem. Takim najemcom bez wątpienia można polecić również ubezpieczenie ruchomości lub polisę chroniącą dobra materialne. Obydwa te świadczenia obejmują ochroną prywatne mienie, które może zostać skradzione lub ulec zniszczeniu. Wspomniana ochrona będzie szczególnie ważna w przypadku dóbr materialnych o wyjątkowo dużej wartości. Co ważne, standardowe ubezpieczenie dóbr ruchomych może nie obejmować niektórych przedmiotów (np. kolekcjonerskiej broni palnej). Dlatego w takich przypadkach warto poszukać dedykowanej polisy dla dóbr materialnych o indywidualnym zakresie ochrony.

Podsumowanie

Wielu najemców oraz właścicieli mieszkań zastanawia się nad tym, kto powinien ubezpieczyć lokal przeznaczony na wynajem. Jednak nic nie stoi na przeszkodzie ku temu, aby zarówno najemca, jak i właściciel kupi własne polisy. Natomiast zakres takich świadczeń powinien być zupełnie inny. Jeśli chodzi o właścicieli mieszkań, powinni oni zadbać przede wszystkim o ochronę murów. Ten rodzaj ubezpieczenia zapewnia podstawową ochronę ścian, sufitu, podłóg i elementów konstrukcyjnych. Dodatkowo właściciel lokalu może zabezpieczyć kupione przez siebie wyposażenie. Natomiast wszystkim najemcom warto polecić ubezpieczenie OC w życiu prywatnym. Taka polisa zapewnia pokrycie kosztów naprawienia szkód wyrządzonych innym osobom. Ponadto najemcy powinni zwrócić uwagę na ubezpieczenia ruchomości oraz dóbr materialnych. One bardzo przydadzą się osobom, które wprowadzają się wraz ze swoim wyposażeniem.