odszkodowanie z polisy mieszkaniowej
Ubezpieczenie nieruchomości

Jak wysokie powinno być odszkodowanie z polisy mieszkaniowej?

Każdy człowiek chciałby czuć się bezpiecznie we własnym mieszkaniu. Właśnie dlatego na rynku ubezpieczeń pojawiły się specjalne polisy gwarantujące ochronę nieruchomości. Takie ubezpieczenia zazwyczaj zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa, jednak to nie wystarcza niektórym ludziom. Najbardziej ostrożni właściciele nieruchomości dokonują tzw. podwójnego ubezpieczenia, czyli zakupu dwóch różnych polis mieszkaniowych. Teoretycznie to rozwiązanie wydaje się bardzo dobrym pomysłem. Podwójna ochrona powinna przecież zapewnić korzystniejsze warunki ubezpieczenia. Niemniej w wielu sytuacjach dodatkowa polisa jest zupełnie zbędna. Wszystko za sprawą regulacji prawnych, a konkretniej prawa ubezpieczeniowego. Przepisy jasno mówią o tym, że odszkodowanie z polisy mieszkaniowej musi zostać przyznane według określonych zasad. To z kolei przekłada się na warunki poszczególnych ubezpieczeń. Dlaczego zakup podwójnej polisy najczęściej nie przynosi korzyści właścicielowi mieszkania? Czy takie działanie ma w ogóle sens?

Jak wysokie może być odszkodowanie z polisy mieszkaniowej?

Poszczególne ubezpieczenia mogą znacząco różnić się pod wieloma względami. Jednak właściciele mieszkań przy wyborze polisy koncentrują swoją uwagę przede wszystkim na kwestii wysokości odszkodowania. Z całą pewnością jest to prawidłowe podejście, ponieważ odszkodowanie nie może być zbyt niskie. W przeciwnym wypadku istnieje ryzyko, że ubezpieczenie nie zapewni wystarczających środków do pokrycia powstałych szkód. Co gorsza, samodzielne naprawienie szkód może być ogromnym obciążeniem dla właściciela mieszkania. Pewien dylemat rodzi również przeciwna kwestia, czyli zbyt wysoka suma ubezpieczenia. Oczywiście wysokie ubezpieczenie nie jest problemem dla właściciela nieruchomości, ponieważ dodatkowe pieniądze z pewnością będą przydatne. Pewną barierą pod tym względem są wspomniane przepisy prawa ubezpieczeniowego. Najważniejsza zasada głosi, że odszkodowanie z polisy mieszkaniowej nie może przekraczać ogólnej wartości poniesionych strat.

Zasady obowiązujące przy wypłacie odszkodowania z polisy mieszkaniowej

Powyższą zasadę łatwiej będzie wytłumaczyć na konkretnym przykładzie. Wypłata odszkodowania może przebiegać w następujący sposób. Właściciel mieszkania dokonuje ubezpieczenia swojej nieruchomości, która niebawem ulega zniszczeniu na skutek pożaru. Straty zostają wycenione na 50 tysięcy złotych. Tymczasem łączna suma ubezpieczenia wynosiła 100 tysięcy złotych. Taka sytuacja powinna zapewnić właścicielowi mieszkania prawo do wypłaty pełnego odszkodowania. Jednak powyższa reguła dotycząca maksymalnej kwoty ubezpieczenia sprawia, że jest to niemożliwe. Dlatego w tym przypadku właściciel mieszkania może liczyć na rekompensatę wynoszącą maksymalnie 50 tysięcy złotych. Taka zasada jest stosowana w przypadku wszystkich ubezpieczeń. Odszkodowanie z polisy mieszkaniowej ma bowiem pokryć wyłącznie koszt naprawy powstałych szkód. Ubezpieczyciel nie może więc dopuścić do tego, aby właściciel mieszkania zarobił za sprawą polisy.

Prawidłowo dobrana polisa zapewni maksymalną ochronę nieruchomości!

Maksymalne odszkodowanie z polisy mieszkaniowej zostało określone w prawie ubezpieczeniowym. Toteż otrzymanie dodatkowych pieniędzy z tytułu polisy jest po prostu niemożliwe. Zakup podwójnego ubezpieczenia będzie w takiej sytuacji jedynie zbędnym wydatkiem. Dużo lepiej jest wybrać jedną, ale za to bardziej kompleksową polisę. Oczywiście pod tym względem najważniejszą kwestią będzie wysokość odszkodowania. Co prawda, większa rekompensata przekłada się na wyższą składkę. Niemniej to właśnie zbyt niskie odszkodowanie jest powodem, który najczęściej skłania ludzi do podwójnego ubezpieczenia. Właściciele mieszkań boją się, że jedna polisa nie zapewni wystarczających środków pieniężnych do usunięcia szkody. Taka obawa wynika przede wszystkim z braku zrozumienia poszczególnych zapisów ubezpieczenia.

Jak wybrać polisę z odpowiednim odszkodowaniem?

Odpowiedź na to pytanie nie jest trudna. Aby właściwie dobrać odszkodowanie z polisy mieszkaniowej, należy wziąć pod uwagę całkowitą wartość nieruchomości. Suma ubezpieczenia powinna być równa wartości mieszkania wraz z całym wyposażeniem. Takie rozwiązanie jest optymalne pod każdym względem, dlatego warto właśnie w ten sposób ustalać wysokość odszkodowania.

Jak widać, odpowiednie odszkodowanie z polisy mieszkaniowej ma olbrzymie znaczenie. Przy wyborze ubezpieczenia warto wziąć pod uwagę kilka czynników, jednak wysokość odszkodowania jest szczególnie istotna. Dobrym wyznacznikiem może okazać się wysokość składki. Bardzo ostrożnie należy podchodzić do wyjątkowo tanich ofert ubezpieczeń. Często to właśnie tańsze polisy sprawiają najwięcej problemów właścicielom mieszkań. Niższa składka jest zazwyczaj efektem znacznego ograniczenia ochrony, którą zapewnia dane ubezpieczenie. Jeżeli jednak ubezpieczenie gwarantuje odpowiednią wysokość świadczeń, zakup dodatkowych polis będzie zbędny.